Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

Table of Contents

Abs คือ กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งเป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อเป็นที่หลาย ๆ คนมักจะชื่นชอบมากที่สุดในร่างกาย เนื่องจากมันมีส่วนช่วยตั้งแต่การสนับสนุนกิจวัตรประจำวัน ไปจนถึงเป็นสัญลักษณ์ของสมรรถภาพทางกาย ดังนั้น การมีความเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อหน้าท้องจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและผู้ที่สนใจสุขภาพโดยทั่วไป ในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโครงสร้างของกล้ามเนื้อหน้าท้อง รวมถึงหน้าที่หลัก, อาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย, บทบาทที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณควรรู้หากต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรง

โครงสร้างของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abs)

โครงสร้างของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abs)

 • องค์ประกอบหลัก

บริเวณหน้าท้องประกอบด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Rectus abdominis, Transversus abdominis, External oblique และ Internal oblique โดยกล้ามเนื้อแต่ละมัดมีหน้าที่เฉพาะในการให้ความมั่นคงและการเคลื่อนไหวของลำตัว

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

Rectus abdominis มักเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของหน้าท้อง มันจะยืดจากกระดูกซี่โครงไปยังกระดูกหัวหน่าวและคั่นกลางด้วย Linea alba ส่วนกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านนอกและในจะะวิ่งเป็นแนวทแยงในแต่ละด้าน ทำให้เราบิดและงอไปด้านข้างได้

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

 • การเคลื่อนไหวหลัก

กล้ามเนื้อหน้าท้องมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวหลายอย่าง ตั้งแต่งานง่าย ๆ เช่น การนั่งไปจนถึงการกระทำที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การบิดตัวที่มีบทบาทสำคัญในการออกกำลังกาย เช่น ท่า Crunches (178) และ ท่า Planks (59) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและเความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

 • การสนับสนุนในกลไกในร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากการออกกำลังกายหน้าท้องโดยเฉพาะแล้ว หน้าท้องยังให้การสนับสนุนในการเคลื่อนไหวแบบ Compound movements เช่น การทำท่า Squats และ Deadlifts  (98) เพื่อรักษาท่าทางที่ถูกต้องและปกป้องกระดูกสันหลังอีกด้วย

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อ Abs

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อ Abs

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกวิธีอาจนําไปสู่การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปได้ การฉีกขาดของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องนอกและใน มักเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สมดุลระหว่างการฝึกความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกโดยตรงหรือการบิดตัวอย่างกะทันหันอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ กรณีดังกล่าวมักแสดงอาการเจ็บปวดเฉียบพลัน การพักฟื้นอย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการรักษา

 

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

 • การออกกำลังกายแบบเฉพาะส่วน

การออกกำลังกายแบบแยกเฉพาะส่วน เช่น ท่า Lying leg raises (334) จะเน้นเป้าหมายไปที่หน้าท้องโดยตรง ช่วยเพิ่มการกระตุ้นและการเติบโตของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ท่า Reverse crunches ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

 • การออกกำลังกายแบบผสมผสาน

ในขณะที่การออกกำลังกายแบบแยกส่วนโดยเน้นที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง การออกกำลังกายผสมผสาน Compound movements เช่น Dumbbell deadlift ก็มีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม ทำให้การออกกำลังกายเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและยังส่งเสริมสมรรถภาพและประสิทธิภาพโดยรวมได้อีกด้วย

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ Abs กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ Abs กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้องนอกและกล้ามเนื้อมัด Lats (249) ในการเคลื่อนไหวหมุนตัว ในทำนองเดียวกัน Rectus abdominis จะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อสะโพก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการยกขา

 • การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างสมดุลระหว่างการฝึกเสริมความแข็งแรงกับความยืดหยุ่นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น การผสมผสานท่าออกกำลังกาย เช่น ท่า Barbell bent over row (97) จะช่วยกระตุ้นทั้งกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง ส่งเสริมการทรงตัวและความมั่นคงได้เป็นอย่างดี

 

บทบาทของ Abs ในชีวิตประจำวัน

กล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การแสดงสรีระที่น่าดึงดูดใจเท่านั้น แต่มันยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักหรือการรักษาท่าทางที่ดีเมื่อนั่ง เพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงจะช่วยรักษาสุขภาพหลังให้ดีและยังปรับปรุงการทำงานโดยรวมของร่างกายได้อีกด้วย เมื่อคิดถึงการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย เช่น ท่า Burpees และท่า Mountain climbers (177) นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกกำลังกายที่จำลองงานในชีวิตจริง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแกนกลางลำตัวที่แข็งแกร่ง

สรุปแล้ว กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความสำคัญต่อทั้งรูปร่างภายนอกและการทำงานในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปจนถึงการปกป้องอวัยวะที่สำคัญ การทำความเข้าใจและการดูแลกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแยกส่วนหรือผสมผสาน, การตระหนักถึงความสำคัญของความสมดุล และความเชื่อมโยงกันของกล้ามเนื้อในร่างกายจะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและมีอายุที่ยืนยาว

 

คำถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อหลัก ๆ ที่ประกอบเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมีอะไรบ้าง?

บริเวณหน้าท้องประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลัก 4 มัด ได้แก่ Rectus abdominis, Transversus abdominis, External oblique และ Internal oblique โดยแต่ละมัดมีบทบาทที่แตกต่างกันในการทรงตัวและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวบริเวณลำตัว

2. ควรฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องบ่อยแค่ไหนจึงจะได้ผลดีที่สุด?

แม้ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องจะฝึกได้บ่อยกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นเนื่องจากมีความอดทน แต่แนะนําให้ฝึก 2-4 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากจำเป็นต้องมีวันพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัวและเติบโต

3. ทำไมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางจึงสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างไร?

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการรักษาท่าทางที่ดี, ป้องกันปวดหลัง และสนับสนุนกิจกรรมประจำวัน ซึ่งกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อแกนกลาง ดังนั้นการมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงจึงหมายถึงการมีกล้ามเนื้อแกนกลางที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งจะช่วยปกป้องกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบได้

4. นอกจากการออกกำลังกายแล้ว กิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง?

กิจกรรม เช่น การว่ายน้ำ, พิลาทีส และการเต้นบางประเภท สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การรักษาสมดุลของอาหารและการลดมวลไขมันในร่างกายจะช่วยให้เห็นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีขึ้นอีกด้วย

 

อ้างอิง :

 1. Clevelandclinic – Abdominal Muscles
 2. Physiopedia – Abdominal Muscles
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Gluteus Maximus คืออะไร
Gluteus Maximus คืออะไร? รู้จักหน้าที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกาย

Gluteus Maximus เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนล่าง เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อหลักบริเวณก้น

Gracilis คืออะไร
Gracilis คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อขามัดสำคัญ เพื่อการออกกำลังกายต้นขา

Gracilis เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่สําคัญ มีบทบาทอย่างมากต่อกลไกของขาส่วนล่าง อย่างที่ทราบกันว่าร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายชนิด

Vastus Medialis คืออะไร
Vastus Medialis คืออะไร? มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรในข้อเข่า

vastus Medialis หรือ แวตัสมีเดียลิส มีบทบาทสําคัญในการยึดเหนี่ยวเข่า โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการยืดเข่าและช่วยลดแรงกดทับต่อกระดูกสะบ้า

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top