Adductor Longus คืออะไร? รู้จักการออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงขา

Adductor Longus คืออะไร

Table of Contents

Adductor Longus มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของขาส่วนล่างเป็นอย่างมาก จึงทำให้มันมีส่วนช่วยต่อความแข็งแรงและความมั่นคงของขา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ร่างกายมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันซับซ้อน มีกล้ามเนื้อจำนวนมากทำงานประสานกันเพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ ในบทความนี้ เราจะพาคุณจะพาคุณมาดูข้อมูลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์ลองกัส ทั้งโครงสร้าง, หน้าที่หลัก, การบาดเจ็บที่พบบ่อย, ท่าออกกำลังที่น่าสนใจ และวิธีการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณนี้ที่ทุกคนควรรู้

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Adductor Longus

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Adductor Longus

 • องค์ประกอบหลัก

แอดดัคเตอร์ลองกัสเป็นกล้ามเนื้อทรงสามเหลี่ยมแบน เริ่มต้นจากกระดูกเชิงกรานแล้วยื่นลงไปที่กระดูกต้นขา เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน หรือ Adductors (305) ซึ่งมีหน้าที่ดึงขาเข้ามากึ่งกลางลําตัวหรือหุบต้นขา

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อนี้เริ่มต้นจากพื้นผิวด้านหน้าของกระดูกหัวหน่าว แล้วเกาะติดกับบริเวณตรงกลางส่วนที่สามของ linea aspera บนกระดูกต้นขา จากตำแหน่งและจุดเกาะแอดดัคเตอร์ลองกัสจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวขาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

 • การเคลื่อนไหวหลัก

บทบาทหลักของแอดดัคเตอร์ลองกัส คือการหุบขาเข้าหากัน เมื่อกล้ามเนื้อนี้หดตัวจะดึงขาเข้ามาใกล้กลางลําตัว การกระทำนี้มีความสำคัญต่อกีฬาที่ต้องใช้การเตะหรือก้าวเท้าไปด้านข้างอย่างควบคุม เช่น ฟุตบอลหรือศิลปะการต่อสู้

 • บทบาทสนับสนุนในกลไกร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวหลักแล้ว กล้ามเนื้อต้นขาด้านในยังช่วยในการงอสะโพกและยึดกระดูกเชิงกรานให้มั่นคง มันทำให้เกิดสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อด้านในและด้านนอกของต้นขา ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวขาที่ควบคุมและประสานกันได้ดีในกิจกรรมเช่น การวิ่งหรือกระโดด

 

การบาดเจ็บทั่วไปที่มีผลต่อกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แอดดัคเตอร์ลองกัสมีโอกาสเกิดการฉีกขาดจากการใช้งานหนักเกินไปได้ นักกีฬาหรือผู้ที่ทำกิจกรรมที่ใช้ขาอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการวอร์มอัพที่เหมาะสม อาจปวดบริเวณด้านในของต้นขาจากกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือตึง

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

แรงกระแทกโดยตรงหรือการเคลื่อนไหวแบบไม่ถูกต้อง อาจทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในฉีกขาด กีฬาที่มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว เช่น บาสเกตบอลหรือเทนนิส อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อบริเวณนี้

 

ท่าออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

ท่าออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

 • การออกกําลังกายแบบแยกส่วน

การออกกําลังกายเฉพาะจุดสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านในได้ หนึ่งในการออกกําลังยอดนิยมคือเครื่อง Seated Adductor ซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อด้านในของต้นขา นอกจากนี้ การออกกําลังขา (52) เช่น ยกขาข้างในท่ายืนโดยใช้ Resistance band (111) ก็มีประสิทธิภาพในการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อ

 • การออกกําลังกายแบบผสมที่เกี่ยวข้อง

ท่าออกกำลังแบบออกกำลังขาสควอช (57) เป็นการเคลื่อนไหวผสมที่กระตุ้นกล้ามเนื้อหลายมัด รวมทั้งกล้ามเนื้อบริเวณนี้ เมื่อทำท่าสควอช กล้ามเนื้อนี้จะทำงานเพื่อยึดขาให้มั่นคงและรักษาท่าทางที่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานมีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือ ท่า lunge โดยเฉพาะการแทงด้านข้าง ซึ่งมุ่งเป้าหมายที่กล้ามเนื้อ adductor โดยตรง

 

กล้ามเนื้อต้นขาด้านในกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

กล้ามเนื้อต้นขาด้านในกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อต้นขาด้านในไม่ทำงานเพียงลำพัง แต่ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ เช่น Adductor Magnus และ Gracilis (270) เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวขาและความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

สำหรับความแข็งแรงของขาที่สมดุล สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทั้งกล้ามเนื้อด้านในและนอกของต้นขา การเน้นแต่เสริมกําลัง เฉพาะส่วน โดยไม่ให้ความสนใจกล้ามเนื้อต้านทาน อาจทำให้เกิดความไม่สมดุล การออกกําลังกายขา (41) ช่วยให้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดมีพัฒนาการแบบองค์รวม

 

การใช้กล้ามเนื้อในชีวิตประจำวัน

แม้ว่าชื่อของมันอาจไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่แอดดัคเตอร์ลองกัสมีบทบาทในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ทุกครั้งที่คุณนั่งไขว่ห้าง ก้าวเท้าไปด้านข้าง หรือทรงตัวให้มั่นคงระหว่างเคลื่อนไหว คุณกําลังใช้กล้ามเนื้อนี้ ซึ่งมีความสำคัญในการให้ความมั่นคงและพละกําลังระหว่างการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน เพื่อช่วยให้เกิดสมดุลและการประสานงาน

 

สรุปได้ว่า กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์ลองกัสเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญอย่างยิ่ง มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ การทำความเข้าใจในหน้าที่ของมันและการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายที่เหมาะสม สามารถช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี

 

คําถามที่พบบ่อย

1. แอดดัคเตอร์ลองกัสอยู่ตรงส่วนไหน?

กล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่ที่ต้นขาด้านใน โดยเริ่มจากพื้นผิวด้านหน้าของกระดูกหัวหน่าวแล้วเกาะที่บริเวณส่วนตรงกลางที่สามของ linea aspera ของกระดูกโคนขา

2. ฉันจะป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในได้อย่างไร?

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ควรมีการอบอุ่นร่างกายอย่างถูกต้องก่อนเริ่มกิจกรรมที่เข้มข้น ค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นของการออกกําลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพิจารณาผสมผสานการฝึกเสริมกําลังและความยืดหยุ่นที่เป้าหมายกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

3. จะรู้ได้อย่างไรว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านในฉีกขาด?

อาการบ่งชี้การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ได้แก่ อาการปวดบริเวณด้านในต้นขา บวม ช้ำ ความแข็งแรงหรือช่วงการเคลื่อนไหวของขาที่ได้รับผลกระทบลดลง หากประสบอาการเหล่านี้ ควรพักและหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป

4. มีการยืดเหยียดเฉพาะสำหรับแอดดัคเตอร์ลองกัสหรือไม่?

มี การยืดเหยียดเฉพาะที่ช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของแอดดัคเตอร์ลองกัสได้ หนึ่งในการยืดคือ การนั่งบนพื้นโดยให้เท้าชิดกันและงอเข่าออกไปด้านนอก ใช้ข้อศอกกดเข่าเบา ๆ เพื่อยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน ให้แน่ใจว่าคุณยืดเหยียดค้างไว้เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการยืดหรือกระชากมากเกินไป

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Adductor longus. https://www.healthline.com/human-body-maps/adductor-longus-muscle#1

2. AzCentral – How to Exercise Your Adductor Longus. https://healthyliving.azcentral.com/exercise-adductor-longus-1632.html

3. Verywell Health – Inner-Thigh Stretches to Improve Groin Flexibility. https://www.verywellhealth.com/groin-and-inner-thigh-muscle-stretches-296854

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Pectoralis Major คืออะไร ? ความสำคัญของกล้ามเนื้อหน้าอก
Pectoralis Major คืออะไร ? ความสำคัญของกล้ามเนื้อหน้าอก

Pectoralis Major คืออะไร เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายที่อยู่ด้านนอกของกล้ามเนื้อหน้าอก โดยมีรูปร่างของกล้ามเนื้อเป็นสามเหลี่ยมคล้ายพัด

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

Hip Flexor คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล
Hip Flexors คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล

Hip flexors เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของสะโพก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน, การวิ่ง และการกระโดด

Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง

Lats เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหลัง ทำให้มีบทบาทสำคัญมากในกิจกรรมประจำวันและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

Vastus Intermedius คือ
Vastus Intermedius คือ? ข้อมูลการดูแลและหน้าที่กล้ามเนื้อต้นขาหน้า

Vastus Intermedius ทํางานประสานกับกล้ามอื่นๆเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้อย่างแม่นยํา มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวประจําวันและกีฬา

Tibialis Anterior คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในระบบกล้ามเนื้อขา?
Tibialis Anterior คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในระบบกล้ามเนื้อขา?

Tibialis Anterior เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในแวดวงการออกกำลังกาย แต่มันก็มีบทบาทที่สำคัญในกิจวัตรประจำวัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top