Adductor Magnus คือ? ปวดอุ้งเชิงกรานหรือขา อาจเกิดจากกล้ามเนื้อนี้

Adductor Magnus คือ

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Adductor Magnus เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวหลายอย่าง, ช่วยรักษาเสถียรภาพในบริเวณอุ้งเชิงกราน และเป็นกล้ามเนื้อหลักในต้นขาด้านใน การเข้าใจหน้าที่และความสำคัญของมันจึงจำเป็นสำหรับนักกีฬา, ผู้ที่ชอบออกกําลังกาย และทุกคนที่ต้องการรักษาสุขภาพโดยรวมของขา ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัส, องค์ประกอบหลัก, จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย, หน้าที่หลัก, อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย, การออกกำลังที่น่าสนใจ และวิธีการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณนี้ที่ทุกคนควรรู้ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Adductor Magnus

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Adductor Magnus

 • องค์ประกอบหลัก

กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกล้ามเนื้อ Adductor มันมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณกระดูกสะโพกและกระดูกหัวหน่าว แล้วยื่นออกไปที่ Linea aspera ของกระดูกต้นขา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนของกล้ามเนื้อ Hamstring และส่วนของกล้ามเนื้อ Adductor

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อนี้เกาะติดกับกระดูกเชิงกรานแล้วยาวลงไปที่กระดูกต้นขา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและควบคุมการเคลื่อนไหวของขา การเข้าใจเส้นเอ็นและจุดเกาะของมันอย่างถูกต้องสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เมื่อทำการออกกําลังกายขาแบบ Leg barbell workout (47) ซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ Adductor มีบทบาทสำคัญ

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Adductor Magnus

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Adductor Magnus

 • การเคลื่อนไหวหลักของร่างกาย

บทบาทหลักของกล้ามเนื้อส่วนนี้คือ การยกต้นขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว นอกจากนี้ ยังช่วยในการงอและยืดต้นขา ซึ่งมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง กระโดด และแม้แต่กิจกรรมง่าย ๆ เช่น การเดิน

 • บทบาทสนับสนุนในกลไกร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากหน้าที่หลักแล้ว กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสยังมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของกระดูกเชิงกรานระหว่างการเคลื่อนไหว ซึ่งความมั่นคงนี้มีความสำคัญต่อการถ่ายโอนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกกําลังกายแบบผสมผสาน เช่น ท่า Squat (57)

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป พบได้บ่อยในกีฬาที่ต้องการการเคลื่อนไหวขาซ้ำ ๆ หรือการเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหัน การยืดหรือรัดแน่นกล้ามเนื้อบริเวณนี้มากเกินไปสามารถทำให้เกิดอาการปวดเล็กน้อยจนถึงรุนแรงได้ การออกกําลังกายขาเป็นประจำอย่าง Leg exercises (52) สามารถช่วยในการสร้างความอดทนและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเหล่านี้

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกหรืออุบัติเหตุอย่างกะทันหัน อาจทำให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บได้ การรับรู้ถึงอาการของการบาดเจ็บดังกล่าวและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญ การผสมผสานการฝึกความแข็งแรงเข้าในกิจวัตร เช่น การใช้ Barbell (345) สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งแก่กล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ท่าออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ Adductor Magnus

ท่าออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ Adductor Magnus

 • การออกกําลังกายแบบแยกส่วน

การออกกําลังกายแยกส่วนเป็นการออกกําลังที่มุ่งเป้าหมายไปที่แอดดัคเตอร์แม็กนัสโดยเฉพาะ และกล้ามเนื้อโดยรอบ โดยเฉพาะท่า Leg curls (184) และท่านั่งสำหรับต้นขาด้านในเป็นตัวอย่างการออกกําลังกายแบบแยกส่วนและเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้

 • การออกกําลังกายแบบผสมผสาน

การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เช่น Deadlift (98) เกี่ยวข้องกับกลุ่มกล้ามเนื้อหลายกลุ่มพร้อมกัน การออกกําลังกายเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อกล้ามเนื้อ โดยการเพิ่มความแข็งแรงและการประสานงานกับกล้ามเนื้อข้างเคียง

 

กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ

แอดดัคเตอร์แม็กนัสไม่ได้ทำงานโดยแยกออกจากกัน แต่จะทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ โดยเฉพาะ Hamstrings (247) และ Quadriceps (248) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นและประสานกัน

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมีความสำคัญ ความแข็งแรงมากเกินไปโดยขาดความยืดหยุ่น อาจทำให้กล้ามเนื้อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ การมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกำลังกายแบบ Calisthenics (153) สามารถช่วยรักษาสมดุลนี้และสุขภาพกล้ามเนื้อในระยะยาว

 

การใช้กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสในกิจวัตรประจำวัน

ตั้งแต่การลุกจากเตียงไปจนถึงการวิ่งเพื่อขึ้นรถเมล์ แอดดัคเตอร์แม็กนัสทำงานอย่างต่อเนื่อง บทบาทของมันช่วยในการรักษาเสถียรภาพของกระดูกเชิงกราน และช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวขาอย่างชัดเจนในกิจวัตรประจำวัน เช่น การขึ้นบันไดหรือแม้แต่การรักษาท่าทางขณะนั่ง เราอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญของมันจนกว่าจะเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายหรือการบาดเจ็บ

 

แอดดัคเตอร์แม็กนัส เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ตั้งแต่การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของขาไปจนถึงการมีส่วนร่วมในกิจวัตรประจำวัน ความสำคัญของกล้ามเนื้อนี้ไม่สามารถมองข้ามได้ การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ความเข้าใจเรื่องกายวิภาค และความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียงสามารถช่วยได้มากในการดูแลสุขภาพและทำหน้าที่ที่เหมาะสม

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Adductor Magnus คืออะไร?

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัส คือ การยกต้นขา ซึ่งเป็นการยกต้นขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว นอกจากนี้ ยังช่วยในการงอและยืดต้นขา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเดิน วิ่ง และกระโดด

2. ควรฝึกกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสอย่างไร?

เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัส คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกกําลังกายแบบแยกส่วน เช่น การงอขา และออกกำลังต้นขาด้านใน นอกจากนี้ การออกกําลังกายผสมผสาน เช่น สควอชและเดดลิฟต์ ก็ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและการประสานงานของกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

3. ทำไมถึงปวดต้นขาด้านในขณะออกกําลังกายบางประเภท?

อาการปวดต้นขาด้านในขณะออกกําลังกาย อาจบ่งชี้ถึงการฉีกขาดหรือยืดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออื่น ๆ ใกล้เคียงมากเกินไป จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการออกกําลัง และเพิ่มความเข้มข้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้งานหนัก หากอาการปวดยังคงอยู่ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบําบัด

4. แอดดัคเตอร์แม็กนัสมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยรวมของบริเวณอุ้งเชิงกรานอย่างไร?

กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์แม็กนัสมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของกระดูกเชิงกรานในระหว่างการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยการเกาะเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานแล้วยืดลงไปที่กระดูกต้นขา มันช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของขาหลายอย่าง และมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงของบริเวณเชิงกราน โดยเฉพาะในการออกกําลังกายแบบใช้น้ำหนักตัวหรือกิจกรรมเคลื่อนไหว

 

อ้างอิง :

1. SageJournal – Anatomy of the Adductor Magnus Origin: Implications for Proximal Hamstring Injuries. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2325967115625055]

2. Healthline – Hip Exercises for Building Adductor Strength and Preventing Injury. https://www.healthline.com/health/adductor-exercises#what-they-are

3.  Liveabout – Hip Adductor Training for Bigger Inner Thighs. https://www.liveabout.com/hip-adductor-training-for-bigger-inner-thighs-415400

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Hip Flexor คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล
Hip Flexors คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล

Hip flexors เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของสะโพก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน, การวิ่ง และการกระโดด

Gastrocnemius คือ?
Gastrocnemius คือ? รวมข้อมูลกล้ามเนื้อน่องเพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพ

Gastrocnemius เป็นกล้ามเนื้อหลักที่ช่วยในการเคลื่อนไหวหลายอย่างและมีบทบาทเป็นส่วนที่ช่วยในการทรงตัวและการเดินในชีวิตประจำวันของเราด้วย

Soleus คืออะไร ?
Soleus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อน่องช่วยเสริมความแข็งแรงการเคลี่อนไหว

กล้ามเนื้อ Soleus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมประจําวันของเรา เพราะมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวบริเวณน่อง

Supinator คืออะไร
Supinator คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อแขน ใช้เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

หนึ่งในกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญคือ Supinator อยู่บริเวณปลายแขน มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวประจําวันของเราในหลาย ๆ ด้าน

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top