Anconeus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อบริเวณศอกช่วยเพิ่มพลังแขน

22-Anconeus คืออะไร

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Anconeus ซึ่งอยู่บริเวณศอกของเรา โดยช่วยให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีความคล่องตัว สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ภายในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้กับกล้ามเนื้อมัดนี้กัน ตั้งแต่ลักษณะ บทบาทความสำคัญและของกล้ามเนื้อ เพื่อให้คุณสามารถดูแลร่างกายและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง

Anconeus คืออะไร ?

Anconeus คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อทรงสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่บริเวณด้านหลังของข้อศอก ทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างแขนส่วนบนและปลายแขน โดยยื่นจาก lateral epicondyle ของ humerus ไปยังด้านข้างของ olecranon ของ ulna

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

เอ็นกล้ามเนื้อเป็นแถบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ ซึ่งเชื่อมกล้ามเนื้อเข้ากับกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อแอนโคเนียส เชื่อมกล้ามเนื้อเข้ากับ ulna ช่วยให้เราสามารถงอปลายแขนและสร้างความมั่นคงของข้อศอก

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Anconeus

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Anconeus

 • การเคลื่อนไหวหลักของกล้ามเนื้อ

บทบาทหลักของกล้ามเนื้อมัดนี้ คือ ช่วยกล้ามเนื้อ Triceps (256) ในการงอปลายแขนที่ข้อศอก เพื่อให้การเคลื่อนไหวมีความคล่องตัว

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อแอนโคเนียส

นอกเหนือจากบทบาทในการงอปลายแขนแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคงของข้อศอก โดยเฉพาะระหว่างการเคลื่อนไหวหมุน ซึ่งมีความจําเป็นระหว่างการออกกําลัง เช่น การทำท่า pull-ups (60) หรือเมื่อทําการออกกําลังแขน (arm workouts) (51)

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยต่อกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

กล้ามเนื้อสามารถเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป กิจกรรมที่ต้องใช้ซ้ำๆ หรือแรงกดมากเกินไป โดยเฉพาะในท่ายกน้ําหนัก เช่น ท่าบาร์เบลล์คาร์ล (barbell curl) (96) สามารถนําไปสู่การอักเสบหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดได้

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้ว่าจะไม่บ่อยนัก แต่กล้ามเนื้อสามารถได้รับบาดเจ็บเฉียบพลันได้ ซึ่งมักเกิดจากการกระแทกข้อศอกโดยตรงหรือการงอปลายแขนอย่างแรงและกะทันหัน

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ

 • การออกกําลังกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมันนี้โดยเฉพาะ คุณสามารถทําการออกกําลังที่มุ่งเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อนี้ เช่น การงอศอกโดยใช้น้ําหนักเป็นเรงต้าน เช่น ใช้ยางยืดออกกำลังกาย (111) เป็นต้น

 • ท่าออกกําลังที่ใช้กล้ามเนื้อแอนโคเนียสและกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ

การทําท่าออกกําลังแบบผสม (compound exercises) (162) เช่น push-pull routines จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการออกกําลังอย่างเพียงพอ โดยไม่ทำให้กล้ามเนื้อล้าหรือตึงเครียดมากเกินไป

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแอนโคเนียสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแอนโคเนียสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อมัดนี้ทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง เช่น กล้ามเนื้อ Triceps ช่วยให้แขนงอที่ข้อศอกได้อย่างราบรื่น

 • การรักษสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

ขณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถฝึกด้วย การออกกำลังกายแบบ free weights (164) ได้ แต่ก็อย่าลืมการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่น เพราะมีความจําเป็นในการรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

 

บทบาทของกล้ามเนื้อในกิจวัตรประจําวัน

แม้กล้ามเนื้อมัดนี้จะดูเหมือนมีบทบาทน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญอย่างมากในกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจําวันของเรา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องหมุนปลายแขน อย่างการยกถุงสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงการส่ายมือทักทาย

 

ถึงจะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆ แต่ก็มีบทบาทที่สําคัญอย่างมากในชีวิตประจําวันของเรา เพราะช่วยให้การเคลื่อนไหวที่ข้อศอกมีความราบรื่น และให้ความมั่นคงระหว่างหมุนข้อศอก การดูแลอย่างถูกต้องผ่านการออกกําลังกายที่สมดุลและทำความเข้าใจหน้าที่ของกล้ามเนื้อ จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คําถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อ Anconeus อยู่บริเวณไหนของร่างกาย ?

กล้ามเนื้ออยู่บริเวณด้านหลังของข้อศอก เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมที่ยื่นจาก lateral epicondyle ของ humerus ไปยังด้านข้างของ olecranon ของ ulna ตําแหน่งนี้ทําให้มันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการงอศอกและความมั่นคงของข้อศอก

2. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแอนโคเนียสของฉันบาดเจ็บ?

อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดที่ด้านหลังข้อศอก บวม หรือมีปัญหาในการงอปลายแขน หากคุณประสบอาการใดๆ ข้างต้น สิ่งสําคัญคือต้องให้กล้ามเนื้อพักผ่อนอย่างเพียงพอและหลีกเลี่ยงการใช้งานที่หนักเกินไป

3. มีมาตรการป้องกันใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแอนโคเนียสหรือไม่?

ควรวอร์มร่างกายที่เหมาะสมก่อนออกกําลัง และไม่ออกแรงเกินขีดจำกัดระหว่างกิจกรรม จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ การรักษาท่าทางและการใช้อุปกรณ์ที่ดี โดยเฉพาะในงานซ้ําๆ จะช่วยลดแรงกดทับกล้ามเนื้อ

4. ฉันจําเป็นต้องเป้าหมายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแอนโคเนียส โดยเฉพาะในการออกกําลังหรือเปล่า?

แม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องแยกออกกําลังกล้ามเนื้อมัดนี้ทุกครั้ง แต่การรวมท่าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อนี้ก็มีประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงและทํางานได้ดี อย่างไรก็ดี ต้องรักษาสมดุลและไม่เกินแรงกล้ามเนื้อนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Anconeus. https://www.healthline.com/human-body-maps/anconeus-muscle#1

2. Cnet – Build Strong Arms and Shoulders With These 9 Exercises. https://www.cnet.com/health/fitness/want-toned-biceps-and-shoulders-try-these-nine-arm-exercises/

3. NHS – Exercises for elbow problems. https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/muscle-bone-and-joints/exercises/exercises-for-elbow-problems

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง

Lats เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหลัง ทำให้มีบทบาทสำคัญมากในกิจกรรมประจำวันและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ
Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ

Rotator Cuff  หรือ เอ็นหมุนข้อไหล่ เป็นส่วนที่สําคัญของข้อไหล่ ทําให้ข้อไหล่มั่นคงและอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

Peroneus Brevis คือ
Peroneus Brevis คือ ? วิธีดูแลกล้ามเนื้อข้อเท้า พร้อมฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ

กล้ามเนื้อ Peroneus Brevis โดยในบทความจะให้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่กายวิภาค, หน้าที่ และวิธีการออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง

Quadriceps คืออะไร? ทำความเข้าใจความสำคัญของกล้ามเนื้อต้นขา
Quadriceps คืออะไร? ทำความเข้าใจและความสำคัญของกล้ามเนื้อต้นขา

Quadriceps คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเดิน, วิ่ง และกระโดด ที่สำคัญยังจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันอีกด้วย

Sternocleidomastoid คืออะไร
Sternocleidomastoid คืออะไร? กล้ามเนื้อคอโดดเด่นที่เราควรรู้จัก

Sternocleidomastoid (SCM) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนนอกของลำคอ ร่วมทำงานกับกล้ามเนื้ออื่น ในระหว่างการหายใจ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของคอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top