Brachialis Muscle คืออะไร ? กล้ามเนื้อต้นแขนที่ถูกมองข้าม

Brachialis Muscle คืออะไร

Table of Contents

Brachialis Muscle คืออะไร โดยคุณสามารถอ่านว่า กล้ามเนื้อเบรเคียลิส เป็นกล้ามเนื้อแขนที่มักจะถูกมองข้ามไป เมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อแขนในส่วนอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ (Biceps) และ ไตรเซ็ปส์ (Triceps) อย่างไรก็ตาม กล้ามเนื้อมัดนี้นั้นมีความสำคัญในด้านการใช้ชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายมากกว่าที่คุณคิด บทความนี้เราจะพาคุณมาศึกษาโครงสร้างกล้ามเนื้อ หน้าที่ อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย และวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อกัน ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกันเลย

ทำความรู้จักกล้ามเนื้อ Brachialis

ทำความรู้จักกล้ามเนื้อ Brachialis

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเบรเคียลิส อยู่ด้านในของกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ (Biceps) ซึ่งมีลักษณะของกล้ามเนื้อที่เหมือนกระสวยที่จะทอดยาวอยู่ใต้กล้าม Biceps กล้ามเนื้อ Brachialis มีความสำคัญอย่างมากระหว่างกระดูกต้นแขนและกระดูกท่อนแขน

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

 • จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อ Brachialis : ช่วงครึ่งของด้านหน้าของกระดูก Humerus
 • จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ Brachialis : Coronoid process of the ulna , Tuberosity of ulna

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเบรเคียลิส

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเบรเคียลิส

ช่วยให้เคลื่อนไหวของข้อศอกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

กล้ามเนื้อนี้มีหน้าที่หลักในงอข้อศอกและบิดท่อนแขนทั้งการหมุนเข้าและหมุนออก ตัวอย่างเช่น การหมุนลูกบิดประตู ส่วนการงอศอกไม่ว่าท่านจะคว่ำมือหรือหงายมือต่างก็ใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ในการทำงาน

สนับสนุนในกลไกร่างกายในหลาย ๆ ส่วน

นอกจากการงอข้อศอกหรือการบิดท่อนแขนแล้ว กล้ามเนื้อนี้ยังมีบทบาทสนับสนุนในการออกกําลังกายประเภทต่างๆ ที่ใช้น้ําหนักของแขน เช่น การออกกําลังกายแขนด้วยดัมเบล ที่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้ ทําให้เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยสนับสนุนกล้ามเนื้อ Biceps และ Triceps ได้อย่างดีระหว่างการออกกําลังกาย และการออกกำลังกายในท่าตามตัวอย่างนี้จะเป็นการออกกำลังกายแบบมีการเคลื่อนไหวข้อต่อเดียวเรียกว่า Isolation exercises

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย

Brachialis อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย

อาการบาดเจ็บจากการใช้งานบ่อย

เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ซ้ําๆ เช่น การยก การดึง หรือการเคลื่อนไหวเฉพาะทางจากออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา กล้ามเนื้อ Brachialis จึงมักได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่บ่อยและมีการกระทำซ้ำจนทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวไม่ทัน จึงอาจทำให้เกิดภาวะอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อได้

อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่นๆ กล้ามเนื้อมัดนี้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อจึงทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาด อาการบาดเจ็บมักเกิดจากการยกน้ําหนักที่ยกหนักเกินไป หรือการยืดตัวหดตัวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อ ซึ่งมักเจอได้บ่อยในการออกกําลังกายแบบมีแรงต้าน

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ Brachialis

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ Brachialis

การออกกําลังแบบ Isolation

การออกกําลังแบบ Isolation จะเป็นการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวเพียงข้อต่อเดียว โดยจะไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่ออื่นมาช่วย เช่นท่าออกกำลังกาย Dumbbell hammer curls หรือ ท่า Reverse curls โดยท่า Reverse curls ท่าจะใช้อุปกรณ์เป็นดัมเบลหรือใช้บาร์เบลก็ได้เช่นกัน ซึ่งท่าเล่นแขนด้วย Barbell ก็มีให้ท่านเลือกเล่นได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายและความรู้ในการออกกำลังกายที่ท่านมี

การออกกําลังกายแบบใช้หลายข้อต่อ

สำหรับกล้ามมัดนี้ที่จะทำงานได้ดีและเต็มที่ การออกำลังกายแบบ Isolation จะเหมาะสมกว่า แต่ถ้าการออกำลังกายแบบหลายข้อต่อ (Compound Movements) กล้ามเนื้อมัดดังกล่าวก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดรองในการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น ท่าออกกำลังกาย Pull-ups มัดหลักจะเป็นในส่วนของหลังและมัดรองจะเป็นในส่วนของแขนและแกนกลางลำตัว

กล้ามเนื้ออื่นบริเวณใกล้เคียง

กล้ามเนื้อ Brachialis, Biceps และ Brachioradialis

ความสัมพันธ์แบบประสานการทํางานของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ Brachialis, Biceps และ Brachioradialis ทํางานร่วมกันในการพับแขนหรือพับข้อศอก จึงทําให้การเคลื่อนไหวของข้อศอกดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆ เช่น การยก การดึง

ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

แม้ความแข็งแรงจะมีความสําคัญ แต่การรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมัดนี้และกล้ามเนื้อใกล้เคียงเช่น กล้ามเนื้อ Triceps ก็ช่วยให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่เต็มที่และมีความอดทนความแข็งแรงของกล้ามนเื้อที่ดีขึ้น นั้นจึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และการยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เพิ่มความสมดุลนี้ได้

บทบาทของกล้ามเนื้อ Brachialis ในชีวิตประจําวัน

ตั้งแต่การหยิบของไปจนถึงการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน กล้ามเนื้อนี้มีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้การงอข้อศอกหรือการบิดท่อนแขน ดังนั้นการรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อให้ดีจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อความสะดวกสบายและการทํางานของเราในชีวิตประจําวัน

บทบาทของกล้ามเนื้อ Brachialis ในชีวิตประจําวัน

แม้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้จะเป็นที่รู้จักน้อยกว่า แต่ก็มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของแขนและการทํางานของร่างกายส่วนบนโดยรวม โดยจําเป็นที่จะต้องเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ และความสําคัญของการรักษากล้ามเนื้อส่วนนี้ให้แข็งแรงและยืดหยุ่น การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและหลีกเลี่ยงการใช้งานจนเกินไปจะช่วยให้มีสุขภาพดี ทําให้กิจกรรมประจําวันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คําถามที่พบบ่อย

 1. ความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อ Brachialis กับกล้ามเนื้อ Biceps คืออะไร
  • กล้ามเนื้อ Brachialis และ Biceps ตั้งอยู่บริเวณต้นแขนด้านหน้า แต่มีหน้าที่และตําแหน่งที่แตกต่างกัน กล้ามเนื้อ Biceps อยู่ชั้นนอกและมีส่วนร่วมทั้งในการหมุนข้อศอกและการงอข้อศอก ในขณะที่กล้ามเนื้อ Brachialis จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ Biceps จะมีหน้าที่ช่วยให้การพับแขนบิดแขนทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 2. จะพัฒนากล้ามเนื้อ Brachialis ได้อย่างไร
  • สามารถออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้ได้โดยการฝึกท่า Hammer curl หรือ Reverse curl การใช้น้ําหนักปานกลางพร้อมกับทําซ้ําเน้นที่ปริมาณ จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยไม่ทำให้กล้ามเนื้อ Biceps ล้ามากเกินไป
 3. กล้ามเนื้อ Brachialis มักได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งและจะป้องกันการบาดเจ็บเหล่านี้ได้อย่างไร
  • กล้ามเนื้ออาจได้รับบาดเจ็บได้ จากการใช้งานซ้ําหรือการยกน้ําหนักที่หนักเกินไปอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ จําเป็นต้องออกท่าทางที่ถูกต้องในการออกกําลังกาย ค่อยๆ เพิ่มน้ําหนัก และรวมการยืดกล้ามเนื้อไว้ในโปรแกรมการออกกำลังกาย
 4. จะรู้ได้อย่างไรว่าควรพัฒนากล้ามเนื้อ Brachialis
  • การสังเกตุว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ไม่แข็งแรงมากพอ สามารถดูได้จากไม่ค่อยมีแรงของการงอข้อศอก หากคุณพบปัญหาในการทํากิจกรรมที่ต้องใช้การงอข้อศอก หรือรู้สึกว่าความสมดุลของแรงแขนผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้มากขึ้น

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – The Anatomy of the Brachialis Muscle. https://www.verywellhealth.com/brachialis-muscle-5089048

2. Men’s Health – The Muscle You Really Need to Train For Eye-Popping Arms. https://www.menshealth.com/fitness/a27041589/brachialis-muscle/

3. FitnessVolt – The 10 Best Brachialis Exercises For More Muscular Arms + Brachialis Workout. https://fitnessvolt.com/brachialis-exercises-and-workout/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Gastrocnemius คือ?
Gastrocnemius คือ? รวมข้อมูลกล้ามเนื้อน่องเพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพ

Gastrocnemius เป็นกล้ามเนื้อหลักที่ช่วยในการเคลื่อนไหวหลายอย่างและมีบทบาทเป็นส่วนที่ช่วยในการทรงตัวและการเดินในชีวิตประจำวันของเราด้วย

Sternocleidomastoid คืออะไร
Sternocleidomastoid คืออะไร? กล้ามเนื้อคอโดดเด่นที่เราควรรู้จัก

Sternocleidomastoid (SCM) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนนอกของลำคอ ร่วมทำงานกับกล้ามเนื้ออื่น ในระหว่างการหายใจ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของคอ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ
Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ

Erector Spinae เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในกิจวัตรประจำวันและช่วยรักษาท่าทางโดยรวมให้ดีขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top