Brachioradialis คืออะไร ? เรียนรู้กล้ามเนื้อมัดสำคัญบริเวณต้นแขน

Brachioradialis คืออะไร

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Brachioradialis ถือว่ามีความโดดเด่นเพราะอยู่บริเวณส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ (Forearm) มีหน้าที่ช่วยในการงอข้อศอก จึงมีความสําคัญต่อกิจกรรมประจําวันหลายอย่าง ในบทความนี้เราจะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่หลัก อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย และการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้ ถ้าพร้อมลองไปศึกษากันเลย

Brachioradialis คืออะไร ?

Brachioradialis คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

เป็นกล้ามเนื้อโดดเด่นที่พบบริเวณแขนท่อนปลาย (Forearm) โดยมีความแตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน กล้ามเนื้อมีจุดเริ่มต้นมาจากกระดูกท่อนแขนด้านบน (Humerus) และจุดเกาะปลายที่กระดูกเรเดียส (Radius) ทําให้สามารถทําหน้าที่งอข้อศอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

เอ็นของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส เชื่อมระหว่างกระดูกต้นแขน (humerus) ที่จุดเกาะต้น และเชื่อมเข้ากับจุดเกาะปลายบริเวณด้านข้างของกระดูกเรเดียส (Radius) ตําแหน่งที่ใกล้กับกระดูกเรเดียสช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถงอข้อศอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างการหมุนแขนเข้า (Pronation) และออก (Supination)

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

 • การเคลื่อนไหวหลัก

หลายคนมักเข้าใจผิดว่ามีแต่ กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ (Biceps) (255) เท่านั้นที่ทำหน้าที่ในการงอข้อศอก แต่รู้หรือไม่ กล้ามเนื้อมัดนี้ก็มีส่วนช่วยในการงอข้อศอกด้วย โดยเฉพาะเมื่อแขนขาอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางเป็นธรรมชาติ (Neutral Position)

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

นอกเหนือจากบทบาทหลักในการงอข้อศอกแล้ว กล้ามเนื้อมัดนี้ยังมีหน้าที่เสริมความมั่นคงให้กับแขนท่อนปลาย ใช้บ่อย ๆ ในกิจกรรมที่ต้องการกํามือแน่นหรือเมื่อยกของหนักๆ เช่น ระหว่างการยก Barbell Curl (96)

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่กล้ามเนื้อมัดนี้

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปของกล้ามเนื้อ อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบ่อย ๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องหมุนแขนขาบ่อยๆ หรือการยกของ อาจทําให้เกิดอาการฉีกขาดหรืออักเสบ ก่อให้เกิดอาการปวดและไม่สบายกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกหรือแรงกระแทกกับกล้ามเนื้อโดยตรง อาจทําให้เกิดรอยช้ำ ฉีกขาด หรือบาดเจ็บรุนแรง การบาดเจ็บแบบนี้มักเกิดขึ้นในกีฬาปะทะ หรือการหกล้มอย่างไม่ตั้งใจ

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส

 • การออกกําลังกายเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

การออกกําลังกายเฉพาะส่วนจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อเดียว สําหรับกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส การยกดัมเบลล์แบบ Dumbbell Hammer Curl (93) เป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อนี้โดยเฉพาะ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง

 • การออกกําลังกายผสมที่มีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อ

รูแปบบการออกกําลังกายที่ช่วยให้สามารถใช้งานกล้ามเนื้อหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน อย่าง การ Pull-up (60) มีประโยชน์ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อชนิดนี้ เนื่องจากได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส และกล้ามเนื้ออื่นๆ ในบริเวณแขน จึงให้การออกกําลังกายรูปแบบนี้ครอบคลุมมากกว่าท่าอื่นๆ

 

เบรกิโอเรเดียลิสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

เบรกิโอเรเดียลิสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์เสริมพลังของกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อนี้ไม่ได้ทํางานเดี่ยว ๆ เพราะเมื่องอข้อศอก กล้ามเนื้อมัดนี้จะทํางานร่วมกับ กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ (Biceps)และ กล้ามเนื้อเบรเคียลิส (Brachialis) (268) การเข้าใจความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ สามารถช่วยในการวางแผนการออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

แม้ว่าการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะจําเป็น แต่ความยืดหยุ่นก็ไม่ควรละเลย การผสมผสานการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรง เช่น การยก Dumbbell Curl (87) ร่วมกับการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่น จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและยืดหยุ่น ลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บ

 

บทบาทของกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิสในชีวิตประจําวัน

กล้ามเนื้อมัดนี้มักถูกใช้งานในกิจกรรมประจําวัน เช่น การยกถุงของซื้อจากร้านค้า หรือการหมุนมือจับลูกบิดประตู โดยบทบาทจะเด่นชัดขึ้นในกิจกรรมที่ต้องหมุนแขนท่อนปลาย เช่น การออกกำลังกายท่า Handstand Push-up (195)

 

จะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีความสําคัญในแขนท่อนปลาย มีหน้าที่หลักในการงอข้อศอกและมีบทบาทสนับสนุนหลายกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยการเข้าใจกายวิภาคและหน้าที่ของหล้ามเนื้อมัดนี้ ทำให้เราสามารถดูแลกล้ามเนื้อนี้ได้ดีขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิสคืออะไร?

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อคือ การงอข้อศอก โดยเฉพาะเมื่อปลายแขนอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างการหมุนแขนเข้าและออก

2. ฉันจะเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิสได้อย่างไร?

มีรูปแบบการออกกําลังกายที่หลากหลาย สามารถช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น การยก dumbbell hammer curls หรือการ pull-ups นอกจากนี้ กิจกรรมที่ต้องใช้การหมุนแขนท่อนปลายและการงอข้อศอกจะกระตุ้นกล้ามเนื้อนี้ด้วย

3. การใช้งานกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิสมากเกินไป อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้หรือไม่?

ใช่ กล้ามเนื้อทุกมัดเมื่อใช้งานมากเกินไปอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น อาการฉีกขาดหรืออักเสบ จึงสําคัญที่จะต้องให้กล้ามเนื้อมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ และไม่ใช้งานหนักจนเกินขีดจํากัด

4. กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิสมีความแตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆ ในแขนท่อนปลายอย่างไร?

กล้ามเนื้อมัดนี้โดดเด่นจากกล้ามเนื้ออื่นๆ ในแขนท่อนปลาย เนื่องจากมีตําแหน่งไม่เหมือนใคร แม้จะอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่มีจุดเริ่มต้นมาจากกระดูกท่อนแขนด้านบน (Humerus) และจุดเกาะปลายที่กระดูกเรเดียส (Radius) ทําหน้าที่หลักในการงอข้อศอก

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – The Anatomy of the Brachioradialis Muscle. https://www.verywellhealth.com/brachioradialis-muscle-anatomy-4706832

2. AzCentral – How to Stretch Your Brachialis. https://healthyliving.azcentral.com/stretch-brachialis-5838.html

3. MusclesAndFitness -Blow up your Brachioradialis with Hammers. https://www.muscleandfitness.com/flexonline/training/blow-your-brachioradialis-hammers/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Adductor Longus คืออะไร
Adductor Longus คืออะไร? รู้จักการออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงขา

Adductor Longus มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของขา จึงทำให้มันมีส่วนช่วยต่อความแข็งแรงและความมั่นคงของขา เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันได้

Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน
Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน

Trapezius เป็นกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมบริเวณหลังส่วนบน, คอ และไหล่ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะไหล่และคอ

Tibialis Anterior คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในระบบกล้ามเนื้อขา?
Tibialis Anterior คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในระบบกล้ามเนื้อขา?

Tibialis Anterior เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในแวดวงการออกกำลังกาย แต่มันก็มีบทบาทที่สำคัญในกิจวัตรประจำวัน

Infraspinatus คืออะไร
Infraspinatus คืออะไร? มารู้จักความสำคัญกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

Infraspinatus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ ที่มีบทบาทสำคัญในการพยุงหัวกระดูกต้นแขน ทำให้มีการเคลื่อนไหวและสร้างความมั่นคงของข้อไหล่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top