Calves คือ? รวมทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกล้ามเนื้อน่อง

Calves คือ? รวมทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกล้ามเนื้อน่อง

Table of Contents

Calves คือ กล้ามเนื้อน่อง ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนสำคัญในร่างกายที่ถูกมองข้ามมากที่สุด แต่กล้ามเนื้อมัดนี้จริง ๆ แล้วมันมีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน, การวิ่ง ไปจนถึงการเขย่งเท้า ดังนั้น การมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อน่อง จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีได้ ในบทความนี้ เราจึงจะพาคุณมาทำความรู้จักกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้มากขึ้นกัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Calves

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Calves

 • องค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อน่อง

กล้ามเนื้อน่องประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหลัก 2 มัด คือ กล้ามเนื้อแกสโตรคเนมิอัส (Gastrocnemius) และกล้ามเนื้อโซเลียส (Soleus) โดยกล้ามเนื้อแกสโตรคเนมิอัสจะมีขนาดใหญ่กว่าและอยู่ชั้นนอก ส่วนกล้ามเนื้อโซเลียสจะอยู่ชั้นใน

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

ทั้งสองกล้ามเนื้อนี้จะมารวมกันที่ Achilles tendon ซึ่งยึดติดกับกระดูกส้นเท้า เส้นเอ็นนี้มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกระโดดและการวิ่ง ซึ่งต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดัน

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่อง

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่อง

 • การเคลื่อนไหวหลักในร่างกาย

กล้ามเนื้อน่องช่วยอํานวยความสะดวกให้เกิดการงอฝ่าเท้าได้ง่าย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อกางปลายเท้า โดยสิ่งนี้จำเป็นต่อการดันพื้นเพื่อเดินหรือวิ่ง

 • บทบาทที่สนับสนุนกลไกร่างกายโดยรวม

กล้ามเนื้อน่องช่วยสนับสนุนกลไกของขาโดยรวม โดยเฉพาะในการให้ความมั่นคงและความแข็งแรงแก่ข้อเท้า โดยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อใกล้เคียงเช่น มัดกล้ามเนื้อ Hamstrings (247) และ Quadriceps (248) เพื่อให้การเคลื่อนไหวของขาทำงานได้อย่างราบรื่น

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อน่อง

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานน่องหนักเกินไป

การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปจะพบได้บ่อยในนักวิ่งหรือนักกีฬา ได้แก่ กล้ามเนื้อฉีกขาดหรืออักเสบ แต่ด้วยการฝึก Leg dumbbell workout (41) หรือ Leg barbell workout (47) อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเหล่านี้ได้ด้วยการสร้างสมดุลของการเติบโตของกล้ามเนื้อ

 • อาการบาดเจ็บน่องเฉียบพลัน

การบาดเจ็บเฉียบพลัน เช่น กล้ามเนื้อน่องฉีกหรือขาด ซึ่งแม้จะพบได้น้อย แต่มักรุนแรง โดยสาเหตุมักมาจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เช่น การวิ่งระยะสั้นหรือการกระโดดสูง

 

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อ Calves

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อ Calves

 • การออกกำลังแบบเดี่ยว

การออกกำลังการแบบเดี่ยว เช่น Seated calf raise (335) มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อโซเลียสเป็นหลัก เพราะในขณะที่ยืนจะกระตุ้นได้ทั้งกล้ามเนื้อน่องและฝ่าเท้า

 • การออกกำลังร่วมกับกล้ามเนื้อมัดอื่น

การออกกำลังแบบร่วม เช่น Squats (57) โดยเฉพาะ Front squats ต้องใช้กล้ามเนื้อน่องในการพยุงตัว ในทำนองเดียวกัน ท่า Deadlift (98) น่องก็จะมีบทบาทในการยกเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อน่องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อหน้าแข้งและกล้ามเนื้อด้านหลังของขา การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายขาได้เป็นอย่างดี

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

แม้ว่าความแข็งแรงจะมีความสำคัญ แต่ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อน่องก็มีความจำเป็นเช่นกัน การผสมผสานท่าออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น Dumbbell lunges (92) จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทั้งสองด้านนี้จะได้รับการพัฒนา

 

บทบาทของกล้ามเนื้อน่องในชีวิตประจำวัน

ตั้งแต่การยืนเขย่งเท้าเพื่อหยิบของบนชั้นสูง ไปจนถึงการเดินขึ้นเขาที่สูงชัน กล้ามเนื้อน่องของเราทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งการออกกำลังที่เราคิดว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนบน เช่น ท่าวิดพื้น Push-ups (58) หรือ Pull-ups ก็ยังต้องใช้กล้ามเนื้อน่องในระดับหนึ่งเพื่อรักษาความมั่นคง

 

โดยสรุปแล้ว การทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อน่อง มีความสำคัญต่อทุกคน ตั้งแต่นักกีฬาจนถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวม ด้วยการผสมผสานการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงบทบาทหลักของกล้ามเนื้อน่องในกิจวัตรประจำวัน จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาสุขภาพและการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่

 

คำถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่องคืออะไร?

กล้ามเนื้อน่องมีหน้าที่หลักในการอํานวยความสะดวกให้เกิดการงอฝ่าเท้า ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อกางปลายเท้า การเคลื่อนไหวนี้จำเป็นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดันพื้นเมื่อเดินหรือวิ่ง นอกจากนี้ กล้ามเนื้อน่องยังให้การสนับสนุนที่สำคัญกับข้อเท้าในการรักษาเสถียรภาพในหลาย ๆ กิจกรรมอีกด้วย

2. ทำไมถึงเมื่อยกล้ามเนื้อน่องหลังการวิ่งหรือปีนเขา?

อาการเมื่อยกล้ามเนื้อน่องหลังกิจกรรม เช่น การวิ่งหรือปีนเขา เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อมีความเหนื่อยล้าหรือเส้นใยกล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อย ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อภาระงานที่กล้ามเนื้อไม่คุ้นเคย การพักผ่อน ยืดเหยียด และเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมทีละน้อย จะช่วยลดอาการเมื่อยได้เมื่อเวลาผ่านไป

3. การยกน่องเพียงอย่างเดียว เพียงพอต่อการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องหรือไม่?

แม้ว่าการยกน่องเป็นการออกกำลังแบบแยกส่วนที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายที่กล้ามเนื้อแกสโตรคเนมิอัสและโซเลียสโดยตรง แต่การผสมผสานการออกกำลังกายหลาย ๆ อย่างก็เป็นประโยชน์ เช่น Squats หรือ Deadlifts ก็มีส่วนกระตุ้นกล้ามเนื้อน่องด้วย ช่วยให้การออกกำลังกายได้ผลครอบคลุมมากขึ้น

4. การปรับปรุงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อน่อง จะสามารถทำได้อย่างไร?

การยืดเหยียด, การนวดด้วยลูกบอล และการออกกำลังกายอย่างท่า Lunges อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อน่องได้ นอกจากนี้ การดูแลให้ขาโดยรวมทั้งกล้ามเนื้อแฮมสตริงและควอดริเซปก็มีความยืดหยุ่นด้วยด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างสมดุล

 

อ้างอิง :

1. Cleveland Clinic – Calf Muscle. https://my.clevelandclinic.org/health/body/21662-calf-muscle

2. Heath Direct -Calf pain. https://www.healthdirect.gov.au/calf-pain

3.  Verywell Fit – The 12 Best Exercises to Strengthen Your Calves. https://www.verywellfit.com/the-12-best-exercises-to-strengthen-your-calves-5184522

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ
Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ

Rotator Cuff  หรือ เอ็นหมุนข้อไหล่ เป็นส่วนที่สําคัญของข้อไหล่ ทําให้ข้อไหล่มั่นคงและอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

Gastrocnemius คือ?
Gastrocnemius คือ? รวมข้อมูลกล้ามเนื้อน่องเพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพ

Gastrocnemius เป็นกล้ามเนื้อหลักที่ช่วยในการเคลื่อนไหวหลายอย่างและมีบทบาทเป็นส่วนที่ช่วยในการทรงตัวและการเดินในชีวิตประจำวันของเราด้วย

Triceps คืออะไร เข้าใจโครงสร้างและความสำคัญของกล้ามเนื้อหลังแขน
Triceps คืออะไร? เข้าใจโครงสร้างและความสำคัญของกล้ามเนื้อหลังแขน

Triceps brachii หรือที่หลายคนเรียกอีกทับศัพท์ไปเลยว่า ไตรเซป เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง โดยกล้ามเนื้อนี้จะมีทั้งหมด 3 มัด คือ

Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง
Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

Abs คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง มีส่วนช่วยตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงรูปลักษณ์ ในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักท่าเสริมสร้างหน้าท้องกัน

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

Forearms คืออะไร? ทำความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อแขน
Forearms คืออะไร? ทำความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อแขน

Forearms คือ กล้ามเนื้อแขนท่อนปลายที่มีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายส่วนบน และมีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวันตั้งแต่การยกไปจนถึงการจับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top