Coracobrachialis คืออะไร ? เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลกล้ามเนื้อ

Coracobrachialis คืออะไร ?

Table of Contents

Coracobrachialis กล้ามเนื้อมัดนี้ถือเป็นกล้ามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญต่อกลไกของแขนส่วนบนของเรา โดยตำแหน่งกล้ามเนื้อจะอยู่ลึกในแขน และทํางานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่นๆ หลายมัด ช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างได้อย่างมั่นคง ภายในบทความนี้เราจะคุณมากเรียนรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มีลักษณะและความสำคัญอย่างไร ? มีบทบาทและหน้าที่อย่างไร รวมไปถึงจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้อย่างไรให้แข็งแรง

Coracobrachialis คืออะไร ?

Coracobrachialis คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิส

กล้ามเนื้อมีลักษณะบาง มันมีจุดเริ่มต้นจาก coracoid process ของแผ่นกระดูกสะบัก (scapula) และยื่นไปจนถึงตอนกลางของกระดูก แขนส่วนบน (humerus) โครงสร้างยาวของกล้ามเนื้อมัดนี้ทําให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขนในหลากหลายท่าทาง

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อนี้ยึดเกาะกับแขนด้วยเอ็นหนึ่งเส้นที่แข็งแรง โดยอญุ่ระหว่าง biceps และ triceps ทําให้มั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของแขนจะมีการประสานงาน

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Coracobrachialis

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Coracobrachialis

 • การเคลื่อนไหวหลักของกล้ามเนื้อ

ช่วยในการงอแขนที่ข้อไหล่ เมื่อคุณยกแขนไปข้างหน้า กล้ามเนื้อนี้ก็จะทํางาน นอกจากนี้ยังทำงานในช่วงที่เราดึงแขนเข้าหาตัว

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อ

นอกเหนือจากบทบาทหลักแล้ว กล้ามเนื้อมัดนี้ยังมีหน้าที่ให้ความมั่นคง เมื่อใดก็ตามที่คุณยกน้ําหนักหรือทํากิจกรรมเช่น การเล่นท่า pull-ups (60) กล้ามเนื้อนี้จะทําหน้าที่ค้ำจุนแขนและไหล่

 

อาการบาดเจ็บทั่วไปที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

ด้วยหน้าที่ของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวแขน การใช้งานมากเกินไปสามารถนําไปสู่การบาดเจ็บหรือฉีกขาด จากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ได้ โดยเฉพาะจากการเล่นกีฬาหรือเล่นท่า arm dumbbell workouts (40) สามารถทําให้เกิดความไม่สบายหรือการอักเสบในกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้จะพบได้น้อยกว่า แต่การกระทบกระเทือนตรงต่อแขนส่วนบนอาจทําให้ กล้ามเนื้อบาดเจ็บ การบาดเจ็บเช่นนี้อาจเกิดจากการหกล้มหรือการกระแทกโดยตรง

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิส

 • การออกกําลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายเพื่อกำหนดเป้าหมาไปที่กล้ามเนื้อมัดนี้ เช่น standing cable flexion หรือ การใช้อุปกรณ์เช่น resistance bands หรือ kettlebells (112) ก็สามารถกระตุ้นและพัฒนากล้ามเนื้อนี้ได้

 • การเคลื่อนไหวผสมที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิส

การออกกําลังกายผสม เช่น การเล่นท่า bench press (95) หรือ dumbbell fly หรือการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวในลักษณะหรือท่าทางที่ใกล้เคียงกัน สามารถสร้างความแข็งแรงของแขนอย่างสมดุลและเป็นระบบ

 

Coracobrachialis กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

Coracobrachialis กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิสทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อเช่น Biceps (255) และ Deltoids (257) กล้ามเนื้อเหล่านี้ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับการเคลื่อนไหวของแขนที่ราบรื่นและรักษาเสถียรภาพของไหล่

 • สมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

เพื่อรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้ และป้องกันการบาดเจ็บ สิ่งสําคัญคือต้อหมั่นพัฒนากล้ามเนื้อทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ด้วยการออกกําลังกายเช่น arm stretches นอกจากนี้การฝึกความแข็งแรงยังสามารถรักษากล้ามเนื้อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดได้

 

กล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิสในกิจกรรมประจําวัน

กล้ามเนื้อถูกใช้งานในงานประจําวันหลายอย่าง ตั้งแต่การยกของไปจนถึงการใช้กล้ามเนื้อในการเปิดปิดประตู การรู้ถึงบทบาทของกล้ามเนื้อสามารถช่วยให้เราดูแลกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกําลังทํา Functional Training (191) การเข้าใจบทบาทของ กล้ามเนื้อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกของคุณได้

 

กล้ามเนื้อมัดนี้อาจไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ในด้านของการเคลื่อนไหวแขนและไหล่นั้นกล้ามเนื้อมัดนี้สำคัญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่กีฬาจนถึงงานประจําวัน กล้ามเนื้อนี้ทํางานอย่างหนัก การดูแลผ่านการออกกําลังกายที่เจาะจงและการรู้ถึงหน้าที่สามารถนําไปสู่สุขภาพที่ดีและการทํางานที่ดีขึ้นของแขนส่วนบน

 

คําถามที่พบบ่อย

1. คอราโคเบรเคียลิสตั้งอยู่ตรงไหนเหมือนกัน?

อยู่ลึกภายในแขนส่วนบน มันมีจุดเริ่มต้นจาก coracoid process ของแผ่นกระดูกสะบัก (scapula) และยื่นเข้าไปเกาะที่ตอนกลางของกระดูก แขนส่วนบน (humerus)

2. ฉันจะเสริมสร้างความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิสได้อย่างไร?

การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นต้องอาศัยการออกกําลังกายที่ช่วยงอและดึงแขนเข้าหาตัว หรือการออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อ เช่น standing cable flexion เป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อนี้โดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวผสม เช่น bench press ก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยรวมของแขนได้

3. อาการของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิสคืออะไรบ้าง?

อาการทั่วไปของการบาดเจ็บ ได้แก่ ปวดหรือเจ็บที่แขนส่วนบน โดยเฉพาะเมื่อยืดแขนออกไปข้างหน้าหรือเข้าหาตัว นอกจากนี้อาจมีอาการการบวม หรืออาการออ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วย

4. กล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิสต่างจากกล้ามเนื้อแขนอื่นๆ อย่างไร?

ในขณะที่กล้ามเนื้อแขนหลายมัด เช่น biceps อยู่ชั้นนอกและมองเห็นได้ชัดเจน กล้ามเนื้อมัดนี้จะอยู่ลึกกว่าและไม่โดดเด่นนัก หน้าที่หลักคือช่วยงอแขนที่ข้อไหล่และช่วยดึงแขนเข้าหาตัว ทําให้เป็นตัวค้ําจุนที่สําคัญสําหรับแขนและไหล่

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Coracobrachialis. https://www.healthline.com/human-body-maps/coracobrachialis-muscle#1

2. EverydayHealth – The Best Exercises for Strengthening Every Muscle in Your Arms. https://www.everydayhealth.com/fitness/the-best-exercises-for-strengthening-every-muscle-in-your-arms/

3. Men’s Health – Train This Oft-Neglected Muscle for Big Time Arm Gains. https://www.menshealth.com/fitness/a40012710/brachioradialis-muscle/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

Hip Flexor คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล
Hip Flexors คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล

Hip flexors เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของสะโพก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน, การวิ่ง และการกระโดด

22-Anconeus คืออะไร
Anconeus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อบริเวณศอกช่วยเพิ่มพลังแขน

กล้ามเนื้อ Anconeus ซึ่งอยู่บริเวณศอกของเรา โดยช่วยให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีความคล่องตัว สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

Vastus Medialis คืออะไร
Vastus Medialis คืออะไร? มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรในข้อเข่า

vastus Medialis หรือ แวตัสมีเดียลิส มีบทบาทสําคัญในการยึดเหนี่ยวเข่า โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการยืดเข่าและช่วยลดแรงกดทับต่อกระดูกสะบ้า

Infraspinatus คืออะไร
Infraspinatus คืออะไร? มารู้จักความสำคัญกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

Infraspinatus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ ที่มีบทบาทสำคัญในการพยุงหัวกระดูกต้นแขน ทำให้มีการเคลื่อนไหวและสร้างความมั่นคงของข้อไหล่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top