Extensor Carpi Radialis Brevis คือ ? ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และการดูแล

Extensor Carpi Radialis Brevis คือ

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Extensor Carpi Radialis Brevis หรือ ECRB เป็นหนึ่งในกลุ่มของกล้ามเนื้อยืดข้อมือท่อนแขนทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวและให้โครงสร้างยึดตรงกับข้อต่อ แม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึงมากนัก และก็ไม่ควรมองข้ามความสำคัญ ดังนั้น ในบทความนี้จะพาคุณมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่หลัก, อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยครั้ง และวิธีฝึกกล้ามเนื้อชนิดนี้ใช้แข็งแรง สามารถติดตามอ่านต่อกันได้เลย

 

กล้ามเนื้อ ECRB คืออะไร ?

กล้ามเนื้อ ECRB คืออะไร ?

 • องค์ประกอบหลัก

ECRB เริ่มต้นจากกระดูกต้นแขนส่วนปลายด้านข้าง แล้วยืดลงไปตามท่อนแขน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกล้ามเนื้อยืด เคียงข้างคู่กับกล้ามเนื้อ Extensor Carpi Radialis Longus (292)

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

เอ็นของ ECRB จุดเกาะต้นที่ปุ่ม lateral epicondyle ของกระดูกต้นแขน ใกล้มเนื้อลงตำแหน่งประมาณกึ่งกลางปลายแขน ผ่านเข้าใต้ Abductor pollicis longus และ Extensor pollicis brevis ก่อนที่จะเข้าไปเกาะปลายฐานกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 3

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Extensor Carpi Radialis Brevis

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Extensor Carpi Radialis Brevis

 • การเคลื่อนไหวหลัก

บทบาทหลักของ ECRB คือ การทำหน้าที่เหยียดและกางออก มีการควบคุมข้อมือให้เคลื่อนที่ไปด้านหัวนิ้วแม่มือและออกด้านข้างของฝ่ามือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกิจกรรมที่ต้องจับยึด

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนในกลไกกล้ามเนื้อ

นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวข้อมือแล้ว ECRB ยังมีบทบาททํางานร่วมกับกล้ามเนื้อท่อนแขนอื่น ๆ ในการออกกำลังกาย เช่น การบริหารด้วยท่า barbell curl (96) หรือ ท่า dumbbell curl (87) ให้สามารถทําได้อย่างราบรื่น เพื่อให้กล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพให้คุณเพิ่มการฝึกแบบ resistance training (205) แต่ก็มีข้อควรระวังคือการรักษาท่าทางให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันแรงต้านที่หนักเกินไปต่อข้อมือ

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อย

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

ด้วยบริบทของ ECRB มีบทบาทในการยึดข้อมือให้มั่นคง จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำ ๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวข้อมืออย่างต่อเนื่อง เช่น นักเทนนิสมักเป็น “โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณข้อศอก (tennis elbow)” ซึ่งเกิดจากใช้มือเกร็งในท่าซ้ำ ๆ

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้จะพบได้น้อยกว่าการบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำ ๆ แต่การบาดเจ็บเฉียบพลันก็สามารถเกิดขึ้นได้หาก ECRB ถูกยืดออกหรือรับแรงกระแทกสูงอย่างไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกิจกรรมอย่างยกน้ำหนักที่หนักมาก โดยไม่มีการประคองข้อมืออย่างเหมาะสม

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ ECRB

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ ECRB

 • ออกกําลังกายเพื่อเป้าหมายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ

การใช้ แถบยางต้านแรง (111) หรือดัมเบลประกอบกับท่าออกกำลังกายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการออกกำลังเฉพาะจุด หรือถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถทำได้ โดยการยืดกล้ามเนื้อท่อนแขนอย่างสม่ำเสมอ

 • การเคลื่อนไหวผสมที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ

สําหรับผู้ที่ต้องการรวมกล้ามเนื้อยืดข้อมือเข้ากับการฝึกร่างกายโดยรวม การเคลื่อนไหวผสมอย่าง ดัมเบลโรว์ [dumbbell row] (80) และท่าบาร์เบลเบนช์เพรส (95) สามารถมีประสิทธิภาพ จําไว้เสมอว่าต้องให้แน่ใจว่าทำท่าทางถูกต้อง เพื่อป้องกันแรงกดที่ไม่จําเป็นต่อข้อมือ

 

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

Extensor Carpi Radialis

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่ทํางานส่งเสริมร่วมกัน

ECRB ไม่ได้ทำงานเพียงกล้ามเนื้อเดียว เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและมือที่ครบสมบูรณ์จะขาดสองกล้ามเนื้อนี้ไม่ได้ อันได้แก่ Brachioradialis (272) และ Triceps (256)

 • การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างความแข็งแรงควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นนั้นสำคัญเป็นอันดับต้น โดยการฝึกท่าออกกำลังกายแขน (51) และ ฝึกออกกําลังท่อนแขน (325) สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้และกล้ามเนื้อใกล้เคียงรักษาสมดุลที่ดีระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นได้

 

กล้ามเนื้อ ECRB ในชีวิตประจําวัน

ทุกครั้งที่เรายกแก้วน้ำ เขียนหนังสือ พิมพ์บนแป้นพิมพ์ หรือการไหว้ กล้ามเนื้อ ECRB ก็ทํางานร่วมด้วยเสมอ เรียกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นส่วนที่น้อยคนจะสนใจ แต่เราก็ไม่ควรละเลยความแข็งแรงและสุขภาพกล้ามเนื้อของมันต่อการทํางานอย่างเหมาะสมของมือและข้อมือของเรา

 

สรุปได้ว่า กล้ามเนื้อ ECRB แม้จะไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เป็นที่รู้จักกันดี แต่บทบาทของมันต่อการใช้งานในชีวิตและกิจกรรมประจําวันของเราก็ควรให้คุณค่า ด้วยการศึกษาองค์ประกอบและหมั่นดูแลรักษากล้ามเนื้อ ไม่เพียงช่วยในการเคลื่อนไหวมือและข้อมืออย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถทําภารกิจประจําวันได้โดยไม่ติดขัด

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อยืดข้อมือท่อนแขนเรเดียลิส เบรวิส คืออะไร?

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ ECRB คือ การยึดข้อมือให้มั่นคงขณะที่ข้อมืออยู่ในท่ายืดออก โดยเฉพาะระหว่างการจับยึด นอกจากนี้ ยังช่วยในการเคลื่อนไหวข้อมือออกจากแนวกลางลําตัว

2. เราจะเสริมความแข็งแรงของ ECRB ได้อย่างไร?

เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยืดข้อมือสามารถทําการออกกําลังกายเฉพาะจุด ด้วยการใช้ดัมเบลหรือแถบยางยืดต้านแรงในความเข้มข้นที่คุณควบคุมได้สบาย ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถทําการออกกําลังกายผสมผสานที่มีการใช้ข้อมือและท่อนแขนซึ่งจะเสริมความแข็งแรงให้ ECRB และกล้ามเนื้อใกล้เคียงได้อย่างดีเยี่ยม

3. ทําไม ECRB มักเกิดอาการบาดเจ็บหลังจากเล่นเทนนิส?

เนื่องจากการเล่นเทนนิส เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวข้อมือซ้ำ ๆ สามารถนําไปสู่การอักเสบและเจ็บปวด ซึ่งมักเรียกว่า “โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณข้อศอก (tennis elbow)” จึงมีความสําคัญที่จะต้องให้แน่ใจว่ากลไกการเคลื่อนไหวของข้อมือถูกต้อง และให้เวลาพักฟื้นที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

4. การนวดหรือกายภาพบําบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนี้ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน การนวดหรือกายภาพบําบัดสามารถเป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวดหรือการเจ็บในบริเวณกล้ามเนื้อยืดข้อมือ ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ, กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต, และช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างไรก็ตาม หากยังรู้สึกปวดไม่หาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Extensor carpi radialis brevis. https://www.healthline.com/human-body-maps/extensor-carpi-radialis-brevis-muscle#1

2. Men’s Health – 10 Best Exercises For Bigger Forearms and Serious Grip Strength. https://www.menshealth.com/uk/building-muscle/a44723712/best-forearm-exercises/

3. Healthline – Tennis Elbow. https://www.healthline.com/health/tennis-elbow

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Masseter คืออะไร
Masseter คืออะไร ? เข้าใจหน้าที่และการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณกราม

กล้ามเนื้อ Masseter เป็นกล้ามเนื้อส่วนสำคัญบนใบหน้าของมนุษย์ มีหน้าที่หลักในการเคี้ยวอาหาร เป็นกล้ามเนื้อที่หนาและแข็งแรง

Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย
Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Obliques เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬาและการใช้ชีวิต

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top