Extensor Carpi Radialis Longus คือ ? ความสำคัญของกล้ามเนื้อแขน

Extensor Carpi Radialis Longus คือ

Table of Contents

ร่างกายมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมายที่ทํางานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว และ Extensor Carpi Radialis Longus หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ECRL เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งตั้งอยู่บริเวณแขนข้างล่าง มีบทบาทสําคัญในการทํางานของมือและข้อมือ บทความนี้จะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย และวิธีออกกำลังกาย เพื่อคงให้กลไกของกล้ามเนื้อนี้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไปลองอ่านกันได้เลย

 

Extensor Carpi Radialis Longus คืออะไร

Extensor Carpi Radialis Longus คืออะไร

 • ส่วนประกอบหลัก

มีจุดเริ่มต้นจากสันกระดูกต้นแขนด้านข้าง และแนบติดกับพื้นผิวด้านหลังของฐานของกระดูกมือนิ้วชิ้นที่สอง ประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อที่บางและยาว ด้วยตําแหน่งอยู่บนแขนข้างล่างค่อนข้างตื้น จึงคลําหาเจอได้ง่าย

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

เป็นกล้ามเนื้อที่ยืดข้อมือ โดยจุดเกาะต้นจะอยู่ด้านล่างของ lateral supracondylar ridge และ lateral intermuscular septum ในส่วนของจุดเกาะปลายเป็นเอ็นกล้ามเนื้อแบน รอบขอบ lateral border เข้าไปเกาะปลายผิวฐานหลังของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 2 บนกระดูกเรเดียส

 

หน้าที่หลักของ Extensor Carpi Radialis Longus

หน้าที่หลักของ Extensor Carpi Radialis Longus

 • การเคลื่อนไหวหลัก

ด้วยกล้ามเนื้อยาวที่ยื่นออกมาตามด้านหลังของข้อมือ ทำให้มีการประสานงานร่วมกับกล้ามเนื้อมัดอื่น พูดง่าย ๆ คือ ECRL คือ ช่วยในการยกข้อมือและเคลื่อนข้อมือออกจากตัว เพื่อให้การเคลื่อนไหวของข้อมือราบรื่นนั่นเอง

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนในกลไกกล้ามเนื้อ ECRL

แม้หน้าที่หลักของอีซีอาร์แอล จะเป็นการเคลื่อนไหวข้อมือ แต่มันยังมีบทบาทส่งเสริมในการหยิบจับวัตถุและยึดเหนี่ยวข้อต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ต้องการการยึดเหนี่ยวข้อมือที่แข็งแรง เช่น การยก kettlebells (112) หรือการใช้ pull-up-bar (119)

 

การบาดเจ็บที่พบ

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส เกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวข้อมือซ้ำ ๆ คุณอาจรู้สึกปวดแสบร้อนในบริเวณแขนและข้อศอกได้ โดยกิจกรรมที่เสี่ยง ได้แก่  การทำงานไม้, วาดภาพ, ถักไหมพรม หรือหากคุณเป็นนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงอย่างกะทันหัน อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันทำให้กล้ามเนื้อฟกช้ำหรือฉีกขาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางสถานการณ์เช่น พยายามหยุดวัตถุหนักที่กําลังจะตก, หกล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือในกีฬาที่ต้องการการเคลื่อนไหวข้อมืออย่างรวดเร็ว

 

การฝึกออกกําลังกายเสริมประสิทธิภาพ ECRL

การฝึกออกกําลังกายเสริมประสิทธิภาพ ECRL

 • การออกกำลังกายเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มกล้ามเดียว สำหรับ ECRL การใช้ยางยืดออกกำลังกาย (111) จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่มีแรงกดมากเกินไปและยืดกล้ามเนื้อข้อมืออย่างถนอมข้อต่อ

 • การออกกำลังกายผสมที่มีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อ 

รูปแบบการออกกำลังที่สามารถใช้งานกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม เช่น ท่าบาร์เบลเคิร์ล (96) และการออกกําลังกายด้วย free weights (164) จะกระตุ้นอีซีอาร์แอลร่วมกับกล้ามเนื้อแขนข้างล่างอื่นๆ ส่งเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่สมดุล

 

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่ทํางานส่งเสริมร่วมกัน

ECRL ต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น ทำให้เกิดช่วงการเคลื่อนไหวและการหมุนข้อที่สมบูรณ์ร่วมกับกล้ามเนื้อ Extensor Carpi Radialis Brevis (293) และกล้ามเนื้อ Brachioradialis (272) เมื่อคุณเข้าใจความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อร่วม ก็จะช่วยให้คุณวางแผนออกกำลังกายได้มีคุณภาพสูงสุด

 • การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

แม้ว่ามันจำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ความยืดหยุ่นก็สําคัญเช่นกัน การมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายที่เน้นทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นจะช่วยให้ข้อมือคงความคล่องแคล่ว ด้วยการฝึกเพิ่มความแข็งแกร่ง (166) และการคูลดาวน์หลังออกกำลังกายมาใช้อย่างสมดุลจะช่วยให้บรรลุดุลยภาพนี้ได้

 

การใช้งานกล้ามเนื้อในกิจกรรมประจําวัน

กล้ามเนื้อ ECRL มักถูกใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมือและข้อมือ ตั้งแต่การหยิบถ้วยกาแฟ, พิมพ์บนแป้นพิมพ์, หรือทําการยก dumbbell curl (87) ความสําคัญของมันมักถูกมองข้าม แต่หากปราศจากหน้าที่การทํางานของมันแล้ว การเคลื่อนไหวของข้อมือของเราจะถูกจํากัดอย่างมาก

 

การศึกษากล้ามเนื้ออย่างละเอียด ECRL ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง, หน้าที่, กล้ามเนื้อร่วม และรวมไปถึงการออกกำลังที่เหมาะสม จะเป็นการสร้างสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่ค่อยถูกกล่าวถึง แต่ก็เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญในแขนข้างล่างของเรา ดังนั้นจึงต้องได้รับการดูแลและใส่ใจเพื่อรักษาสุขภาพและการทํางานของมัน ทั้งนักกีฬา อาชีพ หรือใครก็ตามที่กําลังทํากิจวัตรประจําวัน ความเข้าใจและการดูแล ECRL จะช่วยให้สุขภาพและการทํางานของข้อมือโดยรวมดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของ Extensor Carpi Radialis Longus คืออะไร?

หน้าที่หลักของมัน คือช่วยในการยกข้อมือและเคลื่อนข้อมือออกจากตัว

2. เราจะเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีซีอาร์แอลได้อย่างไร?

มีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของอีซีอาร์แอล เช่น การใช้ท่าทางร่วมกับ Resistance Band นอกจากนี้ การออกกำลังแบบผสมผสานที่กระตุ้นกล้ามเนื้อแขนข้างล่าง เช่น การยกบาร์เบล ก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

3. ทําไมมันจึงมีความสําคัญต่อกิจกรรมในชีวิตประจําวัน?

กล้ามเนื้อนี้มีบทบาทสําคัญในกิจกรรมประจําวันหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับมือและข้อมือ งานพื้นฐานเช่น การหยิบจับ, การพิมพ์ หรือแม้แต่การเขียน ต่างต้องอาศัยการทํางานของกล้ามนี้ หากมันไม่ได้รับการดูแลที่ดี การเคลื่อนไหวของข้อมือจะถูกจํากัดและทำให้มีกิจวัตรประจำวันที่ยากลำบาก

4. มีข้อควรระวังอะไรบ้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออีซีอาร์แอล?

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ สิ่งสําคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ควรยืดเหยียดแขนและข้อมืออย่างสม่ำเสมอ อบอุ่นร่างกายก่อนทํากิจกรรมที่ใช้ข้อมือมากๆ และไม่ควรใช้แรงกับกล้ามเนื้อมากเกินไป ซึ่งจะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อตึงและบาดเจ็บอื่นๆ ได้

 

อ้างอิง :

1. WebMD – What Is the Extensor Carpi Radialis Longus? https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-is-the-extensor-carpi-radialis-longus

2. FitnessVolt – Dumbbell Reverse Wrist Curl Exercise Guide and Video. https://fitnessvolt.com/dumbbell-reverse-wrist-curl/

3. Men’s Health – 25 Best Resistance Band Exercises & 10 Resistance Band Workouts for Every Muscle Group. https://www.menshealth.com/uk/building-muscle/a35780573/best-resistance-band-exercises/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Vastus Intermedius คือ
Vastus Intermedius คือ? ข้อมูลการดูแลและหน้าที่กล้ามเนื้อต้นขาหน้า

Vastus Intermedius ทํางานประสานกับกล้ามอื่นๆเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้อย่างแม่นยํา มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวประจําวันและกีฬา

Semimembranosus คืออะไร
Semimembranosus คืออะไร? รู้จักหนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริง

Semimembranosus คือหนึ่งในกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก และมัความสำคัญต่อกิจวัตรประจำวันและการเล่นกีฬา

Transversus Abdominis คืออะไร
Transversus Abdominis คืออะไร ? ความสำคัญของกล้ามเนื้อท้องส่วนลึก

กล้ามเนื้อ Transversus Abdominis เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญในบริเวณแกนกลางลําตัว มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้กระดูกสันหลังมั่นคงและรักษาท่าทาง

Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง

Lats เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหลัง ทำให้มีบทบาทสำคัญมากในกิจกรรมประจำวันและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top