Flexor Carpi Radialis คือ? กล้ามเนื้อข้อมือและการออกกำลังให้ถูกวิธี

Flexor Carpi Radialis คือ

Table of Contents

Flexor Carpi Radialis คือ หนึ่งในกล้ามเนื้อข้อมือที่มีหน้าที่สำคัญอย่างมากในการหมุนเคลื่อนไหวของมือกับข้อ และมีหน้าที่สำคัญในชีวิตประจำวันควบคู่กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง บทความนี้มีเป้าหมายให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่, และวิธีการดูแลกล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี เรเดียลิสให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

 

โครงสร้างของ Flexor Carpi Radialis

โครงสร้างของ Flexor Carpi Radialis

 • องค์ประกอบหลัก

มันอยู่มัดด้านในของปลายแขนด้านหน้า เป็นกล้ามเนื้อยาวที่วิ่งลงตามแขนข้างล่าง ทําให้มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการออกกําลังกล้ามเนื้อที่แขน และมีเอ็นยึดเกาะกับฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่สองและสามของมือ

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อนี้เริ่มจากจุดเกาะต้นจากปุ่มกระดูกแขนด้านใน วิ่งไปทางด้านซ้ายของ flexor digitorum superficialis และเกาะหน้าฐานกระดูกนิ้วชิ้นที่ 2 และโยงใยเกาะกระดูกน้วชิ้นที่ 3 และยื่นไปที่ปุ่มกระดูก trapezium เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เมื่องอนิ้วมือจากด้านหน้าปลายแขนใกล้ข้อมือ

 

หน้าที่หลัก ของ Flexor Carpi Radialis

หน้าที่หลัก ของ Flexor Carpi Radialis

 • การเคลื่อนไหวหลัก

เฟลคเชอร์ คาร์พี เรเดียลิส มีหน้าที่หลักคือ การงอข้อมือและกางข้อมือ สิ่งนี้มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหว เช่น การจับวัตถุต่าง ๆ นอกจากนี้ ทำการออกกำลังกายท่า handstand push-up (195) กล้ามเนื้อนี้ช่วยให้เกิดเสถียรภาพและความแข็งแรงกับข้อมือ

 • การสนับสนุนในกลไกร่างกายโดยรวม

นอกจากหน้าที่หลักแล้ว กล้ามเนื้อนี้ยังมีหน้าที่สนับสนุนกล้ามเนื้อใกล้เคียงเพื่อให้กลไกของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการออกกำลังกายแบบ Functional Training จะช่วยรักษาการจัดวางข้อมือและการยกน้ำหนักที่มั่นคง

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การบาดเจ็บเนื่องจากใช้งานมากเกินไป พบได้บ่อยในนักกีฬาและผู้ที่มีการเคลื่อนไหวข้อมือซ้ำ ๆ เช่น การงอข้อแขนด้วยดัมเบล (87) ต่อเนื่องโดยผิดรูปแบบเป็นเวลานาน สามารถทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกเฉียบพลัน เช่น การล้มมือยื่นออกไป เป็นเหตุให้เฟลคเชอร์ คาร์พี เรเดียลิส เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งการบาดเจ็บเหล่านี้มักหยุดใช้กล้ามเนื้อ หรือต้องมีการใช้ท่ากายภาพบำบัดเพื่อให้ฟื้นฟูในส่วนนี้

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อนี้

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อนี้

 • การออกกําลังกายเฉพาะส่วน

หากคุณมุ่งเป้าหมายเฉพาะที่ การออกกําลังกายงอข้อมือโดยใช้อุปกรณ์ช่วยอย่าง ยางยืดออกกำลังกาย (111)จะได้ผลเป็นอย่างดี

 • การออกกำลังกายแบบผสมผสาน

การออกกําลังกายผสม เช่น ท่าฝึกบาร์เบลเคิร์ล (96)จะกระตุ้นให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม ทําให้มีประสิทธิภาพสําหรับความแข็งแรงของแขนโดยรวม

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

มันทํางานร่วมกันกับกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris (291)ทําให้ข้อมือสามารถเคลื่อนไหวและหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ อีกทั้งช่วยให้เรากางข้อมือหรือยกข้อศอกได้

 • การสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

ความสมดุลของความแข็งแรงของแขนข้างล่างมีความสําคัญ เช่น เมื่อทํา ท่าบาร์เบลเดทลิฟต์ (98) จะส่งเสริมให้มันแข็งแรงสมดุลกับกล้ามเนื้อที่ยืดออก ทำให้ถือบาร์เบลได้กระชับยิ่งขึ้น

 

บทบาทกล้ามเนื้อในกิจกรรมประจําวัน

ตั้งแต่การยกถุงจนถึงการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ กล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี เรเดียลิสมีการใช้งานอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราอย่างมากมาย และความสําคัญของมันจะชัดเจนในงานที่ต้องการการงอข้อมือ เช่น อาชีพบาร์เทนเดอร์ที่ต้องเขย่าเครื่องดื่ม หรือการใช้ เครื่องสเตปเปอร์ (117) สําหรับการออกกําลังกายแบบแอโรบิก

 

สรุปได้ชัดว่าเฟลคเชอร์ คาร์พี เรเดียลิส ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งในแขนข้างล่าง แต่บทบาทของมันในการเคลื่อนไหวข้อมือและการพยุงทําให้มีความสําคัญต่อกิจกรรมประจําวันและการออกกําลังกายท่าเฉพาะ การเข้าใจหน้าที่ของและความสําคัญ นําไปสู่การดูแลของการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดี ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดการบาดเจ็บน้อยลง

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อนี้คืออะไร?

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อนี้ คือ ทำหน้าที่งอข้อมือและกางข้อมือในทิศทางที่ห่างจากแนวกลางลําตัว

2. สามารถเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ได้อย่างไร?

การเสริมความแข็งแรง สามารถทําได้ผ่านการออกกําลังกายกำหนดเฉพาะกลุ่ม เช่น การใช้ยางยืดและดัมเบลล์สามารถเพิ่มเเรงต้านได้ และการออกกำลังกายแบบผสมผสาน เช่นการเล่นbarbell deadlifts ทำให้มีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อแขนข้างล่าง เสริมสร้างการทำงานกล้ามมัดใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพ

3. กล้ามมัดนี้แตกต่างจากกล้ามเนื้อแขนข้างล่างอื่น ๆ อย่างไร?

ในขณะที่มีกล้ามเนื้อมัดข้างเคียงสนับสนุนในการเคลื่อนไหวต่างๆ แต่กล้ามเนื้อนี้มีความโดดเด่นในบทบาทของมันในการแยกข้อมือออกจากกลางลําตัว นอกจากนี้เราสามารถรู้สึกถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายที่ด้านหน้าของข้อมือ ทําให้มันแตกต่างจากกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ

4. ควรระวังอะไรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ?

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ สิ่งสําคัญคือต้องรักษารูปแบบที่ถูกต้องระหว่างการออกกําลังกายและหลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไป อย่าลืมการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและน้อยความเสี่ยงต่อการฉีกขาด สําหรับผู้ที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมือซ้ำ ๆ การให้กล้ามเนื้อมีระยะพักผ่อนและการจัดวางมือให้ถูกต้องตามหลักจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการใช้งานได้

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Flexor carpi radialis. https://www.healthline.com/human-body-maps/flexor-carpi-radialis-muscle#1

2. StrengthLog – How to Train Your Forearm Flexors and Grip: Exercises & Workout. https://www.strengthlog.com/forearm-flexors-and-grip-muscles-exercises-workout/

3. MarathonHandbook – The Ultimate Forearm Workouts: Try These 10 Exercises For Strength And Power. https://marathonhandbook.com/forearm-workouts/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Intercostal Muscles คือ?
Intercostal Muscles คือ?เรียนรู้ความสำคัญของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของร่างกาย Intercostal Muscles ทบาทสําคัญในการหายใจและให้ความมั่นคงโครงสร้างแก่กรงซี่โครง

Gluteus Maximus คืออะไร
Gluteus Maximus คืออะไร? รู้จักหน้าที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกาย

Gluteus Maximus เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนล่าง เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อหลักบริเวณก้น

Vastus Lateralis คือ
Vastus Lateralis คือ? มาเรียนรู้หนึ่งในกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงที่สุดกัน

Vastus Lateralis มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของขาตอนล่างที่หลากหลาย ส่งผลต่อกิจวัตรประจําวันและสมรรถภาพทางการกีฬาของเราโดยตรง

Teres Major คืออะไร
Teres Major คืออะไร? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ที่ควรรู้

Teres Major หรือเทเรสมัดใหญ่ เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญในบริเวณหลังส่วนบน มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวข้อต่อไหล่ในกิจวัตรประจำวัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top