Flexor Carpi Ulnaris คือ? หน้าที่และวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อมือ

Flexor Carpi Ulnaris คือ

Table of Contents

Flexor Carpi Ulnaris เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญของข้อศอกและข้อมือ มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเข้าใจกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จึงจำเป็นสำหรับนักกีฬา ผู้ที่ออกกำลังกายหรือบุคคลทั่วไป ในบทความนี้เราจะพาคุณค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง พร้อมหน้าที่หลักและการออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อข้อมือในส่วนนี้กัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris

 • องค์ประกอบหลัก

Flexor Carpi Ulnaris เป็นกล้ามเนื้อชั้นนอกที่ตั้งอยู่ด้านในของต้นแขน ต้นกําเนิดมาจากกระดูกต้นแขนและสิ้นสุดที่กระดูกข้อมือกับกระดูกนิ้วมือนิ้วที่ 5 และมีหน้าที่สำคัญคือการงอข้อมือและข้อศอกเข้าหาตัว เป็นกล้ามเนื้องอข้อมือที่แข็งแกร่งที่สุด

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อนี้เริ่มจากจุดเกาะต้น 2 ปลาย ได้แก่ ปลายจุดเกาะต้นด้านกระดูกต้นแขน (humeral head) และด้านกระดูกอัลนา ที่เชื่อมกับเอ็นโค้งที่มี ulnar nerve และ ulnar artery และจุดเกาะปลายล่างกระดูก pisiform เข้าไปถึงกระดูก hamete และฐานของกระดูกนิ้วมือนิ้วชิ้นที่ 5 ที่ข่วยทำหน้าที่งอและหุบที่ข้อมือ

 

หน้าที่สำคัญของ Flexor Carpi Ulnaris

หน้าที่สำคัญของ Flexor Carpi Ulnaris

 • การเคลื่อนไหว

หน้าที่หลักของมันคือ ช่วยในการงอข้อมือ นอกจากนี้ยังช่วยเคลื่อนข้อมือเข้าหากลางลําตัว ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้สําคัญต่อการออกกําลังกาย เช่น การใช้ท่าทางร่วมกับท่า dumbbell hammer curls (93) และการออกกําลังข้อมือโดยตรง

 • การสนับสนุนกลไกร่างกายโดยรวม

เฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริส ไม่ได้สําคัญเฉพาะข้อมือและต้นแขนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสนับสนุนกลไกกับกล้ามเนื้อมัดใกล้เคียง โดยเฉพาะท่าทางที่ต้องใช้กําลังมือหรือการยึดข้อมือเป็นหลัก เช่น การเล่นท่า Pull up (60)

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวข้อมือ จึงมักเกิดอาการบาดเจ็บได้จากการใช้งานมากเกินไป และกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมือซ้ำ ๆ อาจทําให้เกิดการอักเสบ เช่นการฝึกฝนออกกำลังกายบางประเภท ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยเทคนิคการออกกําลังที่เหมาะสม ได้แก่ การฝึก resistance training (205)

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้จะพบได้น้อยกว่า แต่การกระแทกอย่างฉับพลันหรือหันข้อมือผิดทิศทางอาจทำให้บริเวณเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริสฉีกขาดได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่รุนแรงหรือออกกำลังกายโดยไม่ยืดเหยียดเส้นก่อน

 

การออกกําลังที่มีประสิทธิภาพ

biceps curl

 • การออกกําลังเฉพาะส่วน

การออกกำลังเฉพาะส่วนสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริสได้โดยตรง เช่น ฝึกงอข้อมือด้วย dumbbell hammer curls และฝึกแรงต้านด้วยยางยืดออกกำลัง (111) เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกกำลังกายแบบผสมผสาน

อย่างที่เราทราบว่านอกจากข้อมือแล้ว เฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริสยังช่วยในเรื่องของข้อศอก การผสมผสานท่าออกกำลังกายอย่าง barbell curl (96) จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดค้างเคียงได้อย่างสมดุล

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมกันของกล้ามเนื้อ

มันทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อ Flexor Carpi Radialis (290) เสมอ ทั้งสองส่วนนี้จะเกาะที่เอ็มร่วมข้อมือบริเวณปุ่มกระดูกต้นแขนด้านใน ซึ่งช่วยให้การกลไกเคลื่อนไหวข้อมือและต้นแขนประสานงานอย่างราบรื่น

 • การสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

ความแข็งแรงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับกล้ามเนื้อนี้ ให้การรักษาความยืดหยุ่นร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการ strength training (166) และคูลดาวน์ยืดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพกล้ามเนื้อนี้

 

บทบาทของกล้ามเนื้อในชีวิตประจําวัน

ด้วยบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้กล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริส มีความความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการยกถุงหรือหมุนลูกบิดประตู กล้ามเนื้อนี้ก็จะมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเมื่อทํากิจกรรมการออกกําลังเพื่อสร้างสมรรถภาพในชีวิตประจําวันอย่าง Functional Training (191) จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ให้เด่นชัดขึ้น

 

สรุปได้ว่า การทำเข้าใจรายละเอียดของโครงสร้าง หน้าที่ของกล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริส มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเราต้องใช้การเคลื่อนไหวข้อมือและศอกในทุก ๆ วัน เพื่อให้หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น การออกกำลังแบบผสมผสานจะส่งเสริมความแข็งแรงและยืดหยุ่น ทำให้เกิดเสถียรภาพของร่างกายเราในทุกการเคลื่อนไหว

 

คําถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี อัลนาริส อยู่ตรงไหน?

กล้ามเนื้อนี้อยู่ทางด้านในของต้นแขน ตั้งแต่ปุ่มกระดูกต้นแขนด้านในไปจนถึงกระดูก pisiform, hamate และฐานของกระดูกนิ้วชิ้นที่ 5 ในข้อมือ

2. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อนี้คืออะไร?

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อนี้คือ ช่วยในการงอข้อมือและดึงข้อมือเข้าหากลางลําตัว มันช่วยให้ข้อมืองอและเคลื่อนข้อมือเข้าหาตัว

3. ฉันสามารถเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้ได้อย่างไร?

เพื่อเสริมกําลังเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริส คุณสามารถทําการออกกําลัง เช่น งอข้อมือด้วยดัมเบลหรือใช้ยางยืดกําลังต้าน และเมื่อร่วมกับการเคลื่อนไหวแบบผสม เช่น การยกน้ำหนักด้วยบาร์เบลก็เป็นประโยชน์เช่นกันเพราะมันกระตุ้นกล้ามเนื้อหลายมัดในข้อศอก

4. อะไรคือสิ่งที่สัญญาณที่บ่งชี้ว่ากล้ามเนื้อเฟลคเชอร์ คาร์พี อุลนาริสกำลังบาดเจ็บ?

อาการทั่วไปที่พบเห็นได้บ่อยคือ อาการเจ็บปวด บริเวณข้อเกิดอาการบวมอักเสบ หรือเคลื่อนไหวได้อย่างจำกัด อันเกิดมาจากสาเหตุที่ใช้งานมากเกินไป หรือเกิดอุบัติเหตุกระแทกจนเกิดอาการบาดเจ็บได้ ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษาและฟื้นฟูโดยด่วน

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Flexor carpi ulnaris. https://www.healthline.com/human-body-maps/flexor-carpi-ulnaris-muscle#1

2. Verywell Health – 7 Simple Exercises to Strengthen Your Wrists. https://www.verywellhealth.com/wrist-strengthening-exercises-2696622

3. Greatist -The Body Part You Really Should Be Working: Your Wrists. https://greatist.com/health/how-to-strengthen-wrists

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย
Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย

Deltoid เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่หุ้มไหล่ทำให้ไหล่มีลักษณะโค้งมนและยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของแขนส่วนบนอีกด้วย

Hip Flexor คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล
Hip Flexors คืออะไร? ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกและการดูแล

Hip flexors เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของสะโพก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน, การวิ่ง และการกระโดด

Intercostal Muscles คือ?
Intercostal Muscles คือ?เรียนรู้ความสำคัญของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของร่างกาย Intercostal Muscles ทบาทสําคัญในการหายใจและให้ความมั่นคงโครงสร้างแก่กรงซี่โครง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top