Forearms คืออะไร? ทำความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อแขน

Forearms คืออะไร? ทำความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อแขน

Table of Contents

Forearms คือ กล้ามเนื้อแขนท่อนปลายที่มีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายส่วนบน และมีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวันตั้งแต่การยกไปจนถึงการจับ ความสำคัญของกล้ามเนื้อมัดนี้มักถูกมองข้ามไปจนกว่าหลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือมีกล้ามเนื้อฉีกขาด ในบทความนี้ เราจึงจะพาคุณมาดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่ และการดูแลกล้ามเนื้อฟอร์อาร์มให้มีความแข็งแกร่งเพื่อลดอาการบาดเจ็บต่าง ๆ กัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Forearms

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Forearms

 • องค์ประกอบหลักของฟอร์อาร์ม

ฟอร์อาร์มหรือกล้ามเนื้อแขนท่อนปลาย ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหลายมัด แต่กหลัก ๆ จะมี 2 มัด คือ Flexors ที่อยู่ด้านฝ่ามือและกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียด Extensors จะอยู่ด้านตรงข้ามกัน

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อเหล่านี้ยึดเกาะกับกระดูกด้วยเอ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็นที่เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อแขนท่อนปลายและนิ้วมือ ทำให้สามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างสลับซับซ้อน

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อแขนท่อนปลาย

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อแขนท่อนปลาย

 • การเคลื่อนไหวหลักที่เกิดจากกล้ามเนื้อฟอร์อาร์ม

กล้ามเนื้อแขนท่อนปลายทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหลายอย่าง เช่น การงอข้อมือ, การเหยียดข้อมือ หรือการหมุนข้อมือเข้าและออก การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้เราสามารถพิมพ์, เขียน และทำการออกกำลังกาย เช่น Dumbbell Curls (87) ได้

 • บทบาทที่สนับสนุนโครงสร้างร่างกายโดยรวม

ฟอร์อาร์มมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการออกกำลังกายส่วนบน ยกตัวอย่างเช่น ในท่า Pull-up (60) กำลังการจับของแขนท่อนล่างจะมีความสำคัญอย่างมาก

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยบริเวณ Forearms

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เนื่องจากแขนท่อนล่างมักถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปได้ เช่น นักเทนนิสหรือนักกอล์ฟที่มักจะใช้ข้อศอกเป็นประจำ

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

อุบัติเหตุล้มหรือการกระแทกแรง ๆ อาจทำให้กระดูกกล้ามเนื้อปลายแขนหักได้ อาการบาดเจ็บเช่นนี้มักต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

 

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับฟอร์อาร์ม

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับฟอร์อาร์ม

 • การออกกำลังกายเฉพาะส่วน

การออกกำลังกายเฉพาะส่วนที่มีเป้าหมายคือแขนท่อนล่าง สามารถได้ทำเช่น Barbell Wrist Curls (96) และ Dumbbell Hammer Curls (93)

 • การออกกำลังกายผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับฟอร์อาร์ม

การออกกำลังกายผสมผสาน เช่น Barbell deadlift (98) ต้องใช้กำลังจับซึ่งช่วยให้แขนท่อนล่างได้รับการฝึกฝนทางอ้อมด้วยเหมือนกัน

 

ความสัมพันธ์ของ Forearms กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของ Forearms กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อแขนท่อนปลายทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อ Biceps brachii (255) และ กล้ามเนื้อ Triceps (256) โดยเมื่อคุณงอแขนกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์จะหดตัว และกล้ามเนื้อแขนข้างล่างจะทำงานโดยมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวนี้

 • การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของแขนท่อนปลาย มีความสำคัญเช่นเดียวกับกลุ่มกล้ามเนื้ออื่น ๆ การรวมการออกกำลังกาย Arm workouts (51) ที่เน้นทั้งสองด้านนี้ จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงแนวทางการออกกำลังกายที่รอบด้าน

 

บทบาทของกล้ามเนื้อฟอร์อาร์มในชีวิตประจำวัน

กล้ามเนื้อแขนท่อนปลาย ถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่การยกถุงของจนถึงการพิมพ์ หรือแม้แต่การใช้ยางยืด Resistance band (111) ในการออกกำลังกาย เนื่องจากส่วนนี้มีความสำคัญต่อกำลังในการจับ ที่ช่วยให้คนเราสามารถจับวัตถุที่มีขนาดและน้ำหนักแตกต่างกันได้

โดยสรุปแล้ว การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ Forearms และการดูแลสุขภาพในกล้ามเนื้อส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การออกกำลังกายแบบเฉพาะเจาะจงและใส่ใจบทบาทของมันในกลไกร่างกายโดยรวม จะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อแขนท่อนปลายได้ดีขึ้น

 

คำถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อหลัก ๆ ที่ประกอบเป็นฟอร์อาร์มคืออะไร?

กล้ามเนื้อฟอร์อาร์มประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหลายมัด แต่กล้ามเนื้อหลัก ๆ มี 2 มัด คือ กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งออยู่ด้านฝ่ามือ และกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียดอยู่ด้านตรงข้าม

2. การเพิ่มกำลังความแข็งแรงของปลายแขน จะสามารถทำได้อย่างไร?

การผสมผสานท่าออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น Barbell wrist curls, Dumbbell hammer curls และการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เช่น Deadlifts สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแขนได้ นอกจากนี้การใช้ยางยืดที่มีการต้านทานแบบหลากหลายยังช่วยพัฒนากำลังการจับได้อีกด้วย

3. มีการยืดเหยียดอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อแขนท่อนปลาย?

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อมือและปลายแขน ให้เหยียดแขนออกข้างหน้า โดยให้ฝ่ามือคว่ำลง ใช้มืออีกข้างกดหลังมือเบา ๆ ดันเข้าหาตัว และกดค้างไว้ 20-30 วินาทีแล้วทำซ้ำอีกด้านหนึ่ง

4. ทำไมแขนท่อนปลายจึงเมื่อยล้าอย่างรวดเร็วระหว่างยกน้ำหนัก?

ความเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วอาจเป็นผลมาจากการใช้งานมากเกินไป, ขาดความแข็งแรง หรือไม่ได้ให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มน้ำหนักที่ยกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้กล้ามเนื้อพักฟื้น และรวมการออกกำลังกายเฉพาะสำหรับแขนล่างเพื่อพัฒนาความอดทนด้วย

 

อ้างอิง :

1. WebMD – Forearm Muscles: What to Know. https://www.webmd.com/fitness-exercise/forearm-muscles-what-to-know

2. Today – 13 forearm workouts for better grip strength. https://www.today.com/health/diet-fitness/forearm-workouts-rcna88819

3. Byrdie – 10 At-Home Forearm Workouts That Will Level Up Your Routine. https://www.byrdie.com/forearm-workouts-at-home-5180350

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

Gracilis คืออะไร
Gracilis คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อขามัดสำคัญ เพื่อการออกกำลังกายต้นขา

Gracilis เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่สําคัญ มีบทบาทอย่างมากต่อกลไกของขาส่วนล่าง อย่างที่ทราบกันว่าร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายชนิด

Supinator คืออะไร
Supinator คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อแขน ใช้เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

หนึ่งในกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญคือ Supinator อยู่บริเวณปลายแขน มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวประจําวันของเราในหลาย ๆ ด้าน

Psoas Major คืออะไร
Psoas Major คืออะไร? รู้จักกล้ามเนื้อมัดลึกบริเวณกระดูกสันหลังกัน

Psoas Major เป็นกล้ามเนื้อหลักที่เชื่อมต่อส่วนบนและล่างของร่างกาย มีบทบาทสําคัญในกิจวัตรประจำวัน โดยหน้าที่หลักของมันคือการงอสะโพก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top