Gracilis คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อขามัดสำคัญ เพื่อการออกกำลังกายต้นขา

Gracilis คืออะไร

Table of Contents

Gracilis เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่สําคัญ มีบทบาทอย่างมากต่อกลไกของขาส่วนล่าง อย่างที่ทราบกันดีว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายชนิดที่ซับซ้อนและมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและความมั่นคงของร่างกาย โดย กล้ามเนื้อขาเป็นอีกมัดกล้ามเนื้อที่สำคัญในชีวิตประจำวัน บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อขามัดและความสําคัญของกล้ามเนื้อต่อกิจกรรมประจําวันของเรา ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกันเลย

 

 

ทำความรู้จักกล้ามเนื้อ Gracilis

ทำความรู้จักกล้ามเนื้อ Gracilis

 • โครงสร้างของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมัดนี้อยู่บริเวรด้านในของต้นขา โดยกล้ามเนื้อขามัดนี้เป็นกล้ามเนื้อที่มีรูปทรงยาวและบาง เชื่อมต่อจากกระดูกเชิงกรานลงไปยังหน้าแข้ง (shin) ทำหน้าที่เป็นกล้ามเนื้อทำหน้าที่หุบเข้า (adducting) ทำให้เป็นกล้ามเนื้อที่มีรูปทรงแตกต่างจากกล้ามเนื้อต้นขาอื่นๆ เช่น กลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) (248) และกล้ามเนื้อหลังขา (Hamstrings) (247)

 • การเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและเอ็น

กล้ามเนื้อจะอยู่ติดกับกระดูกหัวหน่าว(pubic bone) และยาวลงไปยึดเกาะที่ผิวด้านในของหน้าแข้ง (medial surface of tibia) กล้ามเนื้อนี้ทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อทำหน้าที่หุบเข้า (adductors) กลุ่มอื่นๆ

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Gracilis

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Gracilis

 • ช่วยในการเคลื่อนที่อาศัยกล้ามเนื้อมัดนี้

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อคือการนําขาเข้าหากัน (adduct) รวมไปถึงทําหน้าที่ช่วยในการงอเข่า (flexing knee) และหมุนขาเข้าด้านใน (medially rotate) เมื่อเข่างอ กล้ามเนื้อมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเราทําการเคลื่อนไหวเช่น บีบขาประชิดกัน หรือช่วยในการงอเข่า

 • สนับสนุนกลไกร่างกายโดยรวม

แม้กล้ามเนื้อขามัดนี้จะไม่หนามากเท่ากล้ามเนื้อต้นขาบางมัด แต่มันก็มีบทบาทสําคัญในการค้ำจุนความมั่นคง (stability) โดยเฉพาะในกิจกรรมเช่น การออกกําลังกล้ามเนื้อขา (leg exercises) (52) และการออกกําลังขั้นสูง เช่น การยกน้ําหนักแบบซูโม่ (sumo deadlift) (337)

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยบริเวณกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

กล้ามเนื้อขามักเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป โดยเฉพาะในนักกีฬาหรือผู้ที่ทํากิจกรรมต้องเคลื่อนไหวขาเป็นจํานวนมาก อาจทําให้เกิดอาการฉีกขาดหรือบาดเจ็บจากกิจกรรมที่ต้องใช้การนําขาเข้าหากันอย่างต่อเนื่อง

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

อาจเกิดจากการกระแทกหรือการล้ม โดยการบาดเจ็บประเภทนี้อาจรุนแรงมากขึ้นและใช้เวลาหายนานกว่า หากต้องการลดความเสี่ยง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกกําลังกาย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวรวมกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) (162) ทําได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อ Gracilis

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อ Gracilis

 • การออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อ

การออกกําลังบางอย่างเจาะจงไปที่กล้ามเนื้อขาด้านใน เช่น การนําขาเข้าหากันในท่านั่งหรือยืน โดยมักใช้แถบยางหรือเครื่องมือฝึก เป็นต้น

 • การเคลื่อนไหวรวมกล้ามเนื้อหลายมัดที่ใช้กล้ามเนื้อขาด้านใน

กล้ามเนื้อขามัดนี้ สามารถออกได้จากท่าการออกกําลังกายที่รองรับการใช้กล้ามเนื้อขาหลาย ๆ ส่วน เช่น ท่าสควอท (Squats) (57) และท่าลันจ์ (lunges) ก็ใช้กล้ามเนื้อขามัดนี้ร่วมด้วย แม้จะเป็นกล้ามเนื้อรอง

 

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อข้างเคียง

ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อข้างเคียง

 • ความสัมพันธ์กล้ามเนื้ออื่น ๆ ที่ทํางานประสานกัน

กล้ามเนื้อขามัดนี้ทํางานประสานกับกล้ามเนื้ออื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อนําขาเข้าหากัน ซึ่งรวมถึง กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (Adductor Longus) (305) และ กล้ามเนื้อต้นขาออกด้านนอก (Adductor Magnus) (306) กล้ามเนื้อเหล่านี้ทํางานร่วมกันในการนําขาเข้าหากัน

 • การสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

สิ่งสําคัญคือการสร้างดุลยภาพระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่น เพื่อให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่เต็มที่และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ซึ่งสามารถทําได้โดยการยืดเหยียดและการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่นอย่างสม่ำเสมอ

 

บทบาทของกล้ามเนื้อในกิจกรรมประจําวัน

แม้เราอาจไม่รู้ตัว แต่กล้ามเนื้อขาด้านในมัดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวประจําวัน เช่น การเดิน การนั่งขัดสมาธิ โดยกล้ามเนื้อมัดนี้ช่วยทําให้ขาของเราโดยรวมมีความแข็งแรง โดยทํางานประสานกับกล้ามเนื้ออื่นๆ เพื่อทำหน้าที่หลากหลาย เช่น เมื่อปีนบันได กล้ามเนื้อขามัดนี้จำทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อต้นขาอื่นๆ ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวและค้ำจุนให้การก้าวมีเสถียรภาพ หรือการออกกําลังกายที่ใช้ขาในการดันเหล็กแท่นขึ้น-ลง (leg press) (182)

 

ความเข้าใจในโครงสร้าง หน้าที่ และการดูแลกล้ามเนื้อ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากล้ามเนื้อนี้มีสุขภาพดีและสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่บทบาทในชีวิตประจําวันจนถึงความสําคัญในการออกกําลังเฉพาะอย่าง จะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้สําคัญกว่าที่คิด โดยการป้องกัน การเรียนรู้ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้ออื่น และการฝึกออกกําลังอย่างมีเป้าหมาย จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

คําถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อกราซิลิสอยู่บริเวณไหน

กล้ามเนื้ออยู่บริเวณด้านในของต้นขา เริ่มจากกระดูกหัวหนาวแล้วยาวลงมายึดเกาะที่ด้านบนส่วนในของหน้าแข้ง

2. จะทําอย่างไรถึงจะเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ Gracilis

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อขามัดนี้ควรเน้นการออกกําลังที่ต้องใช้การนําขาเข้าหากัน เช่น การนําขาเข้าหากันโดยใช้ยางยืดหรือออกกำลังกายท่าสควอท (Squats)  และท่าลันจ์ (lunges) นอกจากนี้การออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อขาหลายมัดร่วมกันก็เป็นประโยชน์

3. อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขาด้านในคืออะไรบ้าง

อาการทั่วไปของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขา ได้แก่ ปวดบริเวณด้านในของต้นขา บวม มีรอยช้ํา และกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือความคล่องแคล่วของขาลดลง หากอาการเหล่านี้ยังคงอยู่ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

4. มีการยืดกล้ามเนื้อเฉพาะสําหรับกล้ามเนื้อนี้หรือไม่

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มุ่งเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อด้านในของต้นขาจะช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขาได้ ด้วยการนั่งท่าผีเสื้อ (Butterfly) คือการนั่งลงบนพื้น วางฝ่าเท้าเข้าหากันแล้วกดเข่าลงช้าๆ ลงพื้น หรือการยืนยกขาไปข้างหน้าแล้วดึงเข้าหาลําตัว เป็นต้น

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – The Anatomy of the Gracilis Muscle. https://www.verywellhealth.com/gracilis-muscle-anatomy-4774807

2. LiveStrong – Exercises for the Gracilis Muscle. https://www.livestrong.com/article/422192-exercises-for-the-gracilis-muscle/

3. WebMD – How to Do Exercises for the Inner Thigh. https://www.webmd.com/fitness-exercise/how-to-do-exercises-for-inner-thigh

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Brachioradialis คืออะไร
Brachioradialis คืออะไร ? เรียนรู้กล้ามเนื้อมัดสำคัญบริเวณต้นแขน

กล้ามเนื้อ Brachioradialis ถือว่ามีความโดดเด่นเพราะอยู่บริเวณส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ (Forearm) มีหน้าที่ช่วยในการงอข้อศอก

Vastus Medialis คืออะไร
Vastus Medialis คืออะไร? มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรในข้อเข่า

vastus Medialis หรือ แวตัสมีเดียลิส มีบทบาทสําคัญในการยึดเหนี่ยวเข่า โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการยืดเข่าและช่วยลดแรงกดทับต่อกระดูกสะบ้า

Gluteus Maximus คืออะไร
Gluteus Maximus คืออะไร? รู้จักหน้าที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกาย

Gluteus Maximus เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนล่าง เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อหลักบริเวณก้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top