Intercostal Muscles คือ?เรียนรู้ความสำคัญของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

Intercostal Muscles คือ?

Table of Contents

Intercostal Muscles หรือ กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง กล้ามเนื้อมัดนี้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการหายใจ โดยช่วยในการขยายและหดตัวของกรงซี่โครง มากไปกว่านั้นกล้ามเนื้อนี้ยังปกป้องอวัยวะสำคัญในส่วนของหน้าอกอีกด้วย ในบทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ควรรู้ เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกายที่ถูกต้องและดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

Intercostal Muscles คืออะไร ?

Intercostal Muscles คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงประกอบด้วยชั้นกล้ามเนื้อ 3 ชั้นหลัก ได้แก่

  • กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงชั้นนอก
  • กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงชั้นใน
  • กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงชั้นลึกที่สุด

ชั้นกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ระหว่างซี่โครง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างกระดูกซี่โครง

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงยึดเกาะกับซี่โครงอย่างแน่นหนา ตั้งแต่จุดเกาะต้นที่ปุ่มกระดูกซี่โครงด้านหลังไปจนถึงจุดเชื่อมต่อกระดูกอกกับกระดูกซี่โครงด้านหน้า

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Intercostal Muscles

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Intercostal Muscles

 • การเคลื่อนไหวหลัก

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเหล่านี้คือช่วยในการหายใจ โดยช่วยในการสูดหายใจเข้าโดยยกซี่โครงและขยายช่องอก และหายใจออกโดยกดซี่โครงลงและลดปริมาตรช่องอก

 • บทบาทสนับสนุนในกลไกร่างกายโดยรวม

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงยังมีหน้าที่ให้ความมั่นคงแข็งแรงแก่กรงซี่โครง ป้องกันอวัยวะสําคัญ เช่น หัวใจและปอด เมื่อทํากิจกรรมยกของ กล้ามเนื้อมัดนี้จะทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abs) (253) เพื่อรักษาท่าทางและให้โครงสร้างที่แข็งแรงสําหรับส่วนบนของร่างกาย

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การออกกําลังมากเกินไป อาจทําให้กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงตึงเครียด นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายแบบพลีโอเมตริกส์ (Plyometrics) (163) หรือ ออกกำลังกายแบบ HIIT (175) อาจทำให้กล้ามเนื้ออกและแกนกลางทำงานหนักเกินไป ทําให้เกิดอาการดึงรั้งหรือตึงตัวเล็กน้อยในบริเวณกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกโดยตรงกับกรงซี่โครง เช่น จากการหกล้มหรือชนในกีฬา อาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

 

การออกกําลังการที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ

การออกกําลังการที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อ

 • การออกกําลังแบบมุ่งเป้าเฉพาะจุด

การออกกําลังกายแบบมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้ออินเตอร์คอสตัส เช่น ท่าดัมเบลล์ ฟลาย (dumbbell fly) (82) สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงได้โดยการต้องการให้กรงซี่โครงมีเสถียรภาพระหว่างการเคลื่อนไหว

 • การเคลื่อนไหวผสมที่กระตุ้นกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

การเคลื่อนไหวเช่น เบนช์เพรสบาร์เบลล์ (barbell bench press) (95) หรือ ดัมเบลล์ เชสท์ เพรส (dumbbell chest press) (90) ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง โดยอ้อม เนื่องจากกล้ามเนื้อเหล่านี้จะให้ความมั่นคงแข็งแรงแก่กรงซี่โครง และเป็นรากฐานสําหรับการยกน้ําหนัก

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ออินเตอร์คอสตัสกับกล้ามเนื้อข้างเคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ออินเตอร์คอสตัสกับกล้ามเนื้อข้างเคียง

 • ความสัมพันธ์ที่กล้ามเนื้อทํางานสนับสนุนซึ่งกันและกัน

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงทํางานสนับสนุนซึ่งกันและกันกับ กล้ามเนื้อเพดานปาก (diaphragm) และกล้ามเนื้อแกนกลางอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อลาย (Obliques) (250) ระหว่างกระบวนการหายใจ

 • การสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจว่ากล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงมีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การฝึกความแข็งแรง (resistance training) (205) สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ขณะที่การยืดเหยียดจะเพิ่มความยืดหยุ่น

 

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงในกิจกรรมประจําวัน

ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกจะใช้กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ต้องบิดเอี้ยวลําตัวหรือก้มไปด้านข้างจะกระตุ้นกล้ามเนื้อเหล่านี้ ทําให้มันมีความสําคัญไม่ใช่แค่สําหรับนักกีฬา แต่สําหรับการเคลื่อนไหวปกติประจําวัน เช่น การเอื้อม การก้ม หรือแม้กระทั่งการหัวเราะ

 

สรุปได้ว่ากล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของร่างกาย เล่นบทบาทสําคัญในการหายใจและให้ความมั่นคงโครงสร้างแก่กรงซี่โครง แม้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้อาจไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการออกกําลังกายหลายรูปแบบ แต่การทำความเข้าใจถึงหน้าที่และความสําคัญจะนําไปสู่สุขภาพและประสิทธิภาพการออกกำลังกายโดยรวมที่ดีขึ้น

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงคืออะไร?

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงมีหน้าที่หลักในการช่วยการหายใจโดยช่วยยกซี่โครงขณะสูดหายใจเข้าและกดซี่โครงลงขณะหายใจออก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ความมั่นคงแข็งแรงแก่กรงซี่โครงเพื่อป้องกันอวัยวะสําคัญ

2. จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงได้อย่างไร?

การทําการออกกําลังกายที่ต้องอาศัยความมั่นคงของอกและแกนกลางลำตัว เช่น ดัมเบลล์ฟลาย (dumbbell flys) หรือเบนช์เพรสบาร์เบลล์ (barbell bench presses) จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง การฝึกหายใจลึกหรือโยคะที่เน้นการหายใจเข้าออกลึกจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อเหล่านี้

3. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงรุนแรงได้หรือไม่?

แม้ว่าอาการตึงน้อยจะพบบ่อยและหายได้ด้วยการพัก แต่การบาดเจ็บเฉียบพลัน เช่น จากการกระแทกโดยตรง อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกระดูกซี่โครงหัก ควรปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่าบาดเจ็บรุนแรง

4. มีการยืดเหยียดเฉพาะสําหรับกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงหรือไม่?

สามารถทำได้ด้วยการยืดข้างที่ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นสูงแล้วเอียงไปทางด้านตรงข้าม สามารถยืดกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง อีกวิธีหนึ่งคือนั่งพับเอว โดยหมุนตัวและมองไปทางบ่า ค่อยๆ บิดตัว จะช่วยยืดกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Intercostal muscles. https://www.healthline.com/human-body-maps/intercostal-muscles#1

2. Medical News Today – What is an intercostal muscle strain? https://www.medicalnewstoday.com/articles/320925

3. Men’s Health – These Underappreciated Muscles Can Help You Go Farther, Stronger. https://www.menshealth.com/fitness/a34758331/intercostal-muscles/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Coracobrachialis คืออะไร ?
Coracobrachialis คืออะไร ? เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลกล้ามเนื้อ

Coracobrachialis กล้ามเนื้อมัดนี้ถือเป็นกล้ามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญต่อกลไกของแขนส่วนบนของเรา โดยตำแหน่งกล้ามเนื้อจะอยู่ลึกในแขน

Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย
Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Obliques เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬาและการใช้ชีวิต

Vastus Lateralis คือ
Vastus Lateralis คือ? มาเรียนรู้หนึ่งในกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงที่สุดกัน

Vastus Lateralis มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของขาตอนล่างที่หลากหลาย ส่งผลต่อกิจวัตรประจําวันและสมรรถภาพทางการกีฬาของเราโดยตรง

Gluteus Maximus คืออะไร
Gluteus Maximus คืออะไร? รู้จักหน้าที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกาย

Gluteus Maximus เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนล่าง เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อหลักบริเวณก้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top