Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง

Lats คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง

Table of Contents

Lats หรือ กล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ (Latissimus Dorsi) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหลัง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของแผ่นหลังทั้งหมด ทำให้มีบทบาทสำคัญมากในกิจกรรมประจำวันและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ การเข้าใจกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและผู้คนทั่วไป ในบทความนี้ เราจะพาคุณมาดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของกล้ามเนื้อชนิดนี้ พร้อมหน้าที่หลัก, การออกกำลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ และความสำคัญของกล้ามเนื้อแลทส์ในกิจวัตรประจำวัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Lats

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Lats

 • องค์ประกอบหลัก

Latissimus Dorsi มีจุดเริ่มต้นจากกระดูกเชิงกราน (Iliac Crest), ฟาสเซียของหลัง (Lumbar Fascia), กระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic Vertebrae) และซี่โครงส่วนล่าง (Lower Ribs) จากนั้นมันจะขยายไปตามหลังและเกาะติดกับกระดูกต้นแขน (Humerus)

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อแลทส์เชื่อมต่อกับกระดูกต้นแขนผ่านเอ็นกว้างแบน ๆ ตำแหน่งนี้ทำให้มันสามารถทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อเทเรส เมเจอร์ (Teres Major) ซึ่งเป็นอีกกล้ามเนื้อที่สำคัญซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวของแขนและไหล่

 

หน้าที่หลักของ Latissimus Dorsi

หน้าที่หลักของ Latissimus Dorsi

 • การเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวแบบดึง เช่น ท่าดึงข้อ Pull-up (60) หรือการพายเรือ นอกจากนี้ยังช่วยในการยืดไหล่, เสริมสร้างความแข็งแรง และการหมุนของไหล่อีกด้วย

 • การสนับสนุนกลไกร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวแบบเดี่ยว ๆ แล้ว Lats ยังทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน เช่น การทำท่า Deadlift (98) โดยมันจะช่วยพยุงกระดูกสันหลังและทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อหลังอื่น ๆ เพื่อรักษาท่าทาง

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อ Lats

หน้าที่หลักของ Latissimus Dorsi

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การใช้งานกล้ามเนื้อแลทส์มากเกินไป โดยเฉพาะจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ หรือยกของหนัก อาจทำให้เกิดอาการฉีกขาดได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มักพบในนักกีฬาหรือบุคคลที่ฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงประเภท Strength training (166) โดยไม่พักผ่อนให้เพียงพอ

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้ว่าอาการนี้จะพบได้ยาก แต่การกระแทกโดยตรงหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงอย่างฉับพลันอาจทำให้แลทส์ฉีกขาดได้ อาการบาดเจ็บเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ

 

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อแลทส์

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อแลทส์

 • การออกกำลังเฉพาะส่วน

การออกกำลังกายเฉพาะจุดบางอย่างสามารถเน้นเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อแลทส์ได้โดยตรง เช่น ท่า Dumbbell Pullover (85) ท่านี้ช่วยให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของกล้ามเนื้อได้

 • การออกกำลังกายแบบผสมผสานที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหลายมัด

การมีส่วนร่วมในการออกกำลังที่ใช้กล้ามเนื้อหลายมัดประสานกันหรือ ประเภท Compound Movement (162) สามารถบริหารกล้ามเนื้อแลทส์และกลุ่มกล้ามเนื้ออื่น ๆ ได้ เช่น ท่า Barbell Bent Over Row (97) ที่ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อแลทส์เท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนบนและกลางหลังด้วย

ความสัมพันธ์ของ Latissimus Dorsi กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของ Latissimus Dorsi กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ในทางบวกกับกล้ามเนื้ออื่น

กล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อหลายมัด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Trapezius (258) และ Rhomboids กล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงานประสานกันได้อย่างกลมกลืนในหลาย ๆ การออกกำลังกายบริเวณหลังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและมีการรองรับที่เหมาะสม

 • สมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการออกกำลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อควบคู่ไปกับการออกกำลังกายบริเวณหลัง Back Exercises (56) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บและสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความสำคัญของ Lats ในกิจกรรมประจำวัน

ความสำคัญของ Lats ในกิจกรรมประจำวัน

ความสำคัญของกล้ามเนื้อแลทส์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในฟิตเนสเท่านั้น เพราะไม่ว่าคุณจะหยิบของจากชั้นสูงหรือเคลื่อนย้ายกล่องหนัก ๆ กล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ในระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ำหรือปีนเขา กล้ามเนื้อแลทส์ยังให้พลังและการพยุงที่จำเป็นอีกด้วยเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่ และการดูแลกล้ามเนื้อแลทส์ มีความสำคัญอย่างมากทั้งในกิจกรรมประจำวันและการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ โดยการผสมผสานการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น จะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญนี้และป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

 

คําถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากล้ามเนื้อแลทส์ถูกใช้งานหนักเกินไปหรือฉีกขาด?

อาการทั่วไป ได้แก่ ปวดบริเวณหลัง โดยเฉพาะเมื่อเคลื่อนไหวหรือยกแขนแล้วรู้สึกเจ็บตึง ในกรณีรุนแรง อาจมีอาการบวมหรือฟกช้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

2. สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของ Latissimus Dorsi โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ได้อย่างไร?

มีการออกกำลังกายด้วยบอดี้เวทหลายอย่าง เช่น การดึงตัวและการดันพื้นโดยใช้บาร์หรือพื้นผิวที่แข็งแรงในบ้าน ที่สามารถเน้นเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อแลทส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว เช่น การวิดพื้น ก็จะช่วยกระตุ้น Lats ได้เช่นกันแม้ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม

3. มีการออกกำลังเพื่อยืดเหยียดแลทส์เป็นพิเศษหรือไม่?

การยืดเหยียดที่ได้รับความนิยม คือ ท่าโยคะเด็กหมอบ (Child’s Pose)  และอีกวิธีหนึ่งคือการยืนโดยยกแขนขึ้นแล้วจับที่วงกบประตูหรือผนัง แล้วเอนตัวไปข้างหน้าเบา ๆ เพื่อยืดกล้ามเนื้อแลทส์

4. โดยปกติแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเห็นกล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi ชัดเจนขึ้น?

การเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาหาร, ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย และพันธุกรรม แต่ด้วยการออกกำลังกายที่มีเป้าหมายเฉพาะและการรับประทานอาหารที่สมดุล โดยทั่วไปสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนภายในไม่กี่เดือน

 

อ้างอิง :

 1. HealthlineLatissimus Dorsi: Anatomy, Function, and Treatment
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

Tibialis Posterior คืออะไร
Tibialis Posterior คืออะไร? กล้ามเนื้อสำหรับคนที่เสี่ยงเป็นรองช้ำควรรู้จัก

Tibialis Posterior ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวขา ช่วยในการเดินและวิ่ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการดูแลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ
Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ

Erector Spinae เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในกิจวัตรประจำวันและช่วยรักษาท่าทางโดยรวมให้ดีขึ้น

Intercostal Muscles คือ?
Intercostal Muscles คือ?เรียนรู้ความสำคัญของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของร่างกาย Intercostal Muscles ทบาทสําคัญในการหายใจและให้ความมั่นคงโครงสร้างแก่กรงซี่โครง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top