Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร

Table of Contents

ร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อทําหน้าที่และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ท่ามกลางกล้ามเนื้อมากมาย หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกล้ามเนื้อ Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงโครงสร้าง หน้าที่หลัก อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย การออกกำลังที่พัฒนากล้ามเนื้อ การดูแลป้องกันกล้ามเนื้อคอส่วนนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

 

โครงสร้างของ Levator Scapulae

โครงสร้างของ Levator Scapulae

 • องค์ประกอบหลัก

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้อยู่ด้านหลังและด้านข้างของคอ โดยเริ่มต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอและลงมาติดกับมุมบนของไหล่ บทบาทหลักคือ การยกไหล่ ตามชื่อ

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อบริเวณคอส่วนนี้จะยึดกระดูกสันหลังส่วนคอเข้ากับไหล่ โดยเชื่อมระหว่างคอกับไหล่ กล้ามเนื้อนี้ซ่อนอยู่ลึกระหว่าง กล้ามเนื้อ Trapezius (258) และ กล้ามเนื้อ Rhomboids (259) ทําให้ยากต่อการเข้าถึง

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ

 • การเคลื่อนไหวหลัก

หน้าที่หลักคือ การยกกระดูกสะบักขึ้น ซึ่งช่วยในการยกไหล่ นอกจากนี้ยังช่วยในการเอียงและหมุนไหล่ ซึ่งจำเป็นสําหรับการเคลื่อนไหว เช่น การเอื้อมมือเหนือศีรษะ หรือวางมือไว้ข้างหลัง

 • บทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวของร่างกาย

กล้ามเนื้อบริเวณคอส่วนนี้มีความสําคัญต่อการรักษาท่าทางให้ตั้งตรง ช่วยยึดไหล่ให้มั่นคง ทําให้การเคลื่อนไหวของแขนส่วนบนคล่องตัว เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งแล้ว มันยังมีบทบาทในการเคลื่อนไหวของคอและทํางานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น การใช้ Deltoids (257) ในระหว่างการเคลื่อนไหวของไหล่

 

การบาดเจ็บทั่วไปที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ การใช้งานมากเกินไปหรือแรงกดซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหรือบาดเจ็บ อาการเช่นนี้อาจเกิดจากกิจกรรมที่ต้องยกไหล่อย่างต่อเนื่อง หรือเคลื่อนไหวคอซ้ำ ๆ ผู้ที่ออกกำลังกายส่วนไหล่ (55) อย่างหนักก็อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกโดยตรงกับบริเวณไหล่หรือคอ อาจส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บจากกีฬา อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือแม้แต่การดึงแรง ๆ อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บเช่นนี้ การดูแลอย่างเหมาะสม การอบอุ่นร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวแบบสะบัดอย่างกะทันหัน สามารถลดความเสี่ยงได้

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของ Levator Scapulae

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของ Levator Scapulae

 • การออกกําลังกายแบบแยกส่วน

การออกกําลังกายเฉพาะเจาะจง Levator Scapulae โดยตรง ช่วยเสริมกําลังและความยืดหยุ่น การยืดคอไปด้านข้างและการยกไหล่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นกล้ามเนื้อนี้

 • การเคลื่อนไหวผสมที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ 

การผสมผสานการเคลื่อนไหวแบบผสม เช่น ออกกำลังกายท่าชรักส์ (185) สามารถกระตุ้น Levator Scapulae ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กิจกรรมที่รวมไหล่ คอ และหลังส่วนบน เช่น เล่นท่า dumbbell row (80) ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน

 

Levator Scapulae กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

Levator Scapulae กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อบริเวณคอส่วนนี้ไม่ทํางานแบบแยกกัน แต่จะทํางานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ โดยเฉพาะ Rhomboids และ Trapezius เพื่อให้การทํางานของบริเวณหลังส่วนบนและไหล่ราบรื่น

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การรักษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของ Levator Scapulae ให้สมดุลนั้นสําคัญต่อท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง การผสมผสานระหว่างการฝึก strength training (166) และการออกกําลังแบบยืดกล้ามเนื้อ เพื่อความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้บรรลุสมดุลนี้ได้

 

Levator Scapulae ในชีวิตประจําวัน

กิจวัตรประจําวัน เช่น การยกของขึ้นเหนือศีรษะ การมองกลับไปข้างหลัง หรือแม้แต่การกระทำง่าย ๆ อย่างการแปรงผม ต่างก็เกี่ยวข้องกับ Levator Scapulae การดูแลกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม ช่วยให้กิจวัตรประจําวันเหล่านี้ปราศจากอาการปวด

 

Levator Scapulae เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญ มีบทบาทสําคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของคอและไหล่ ความเข้าใจในหน้าที่ของมันและการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย รวมทั้งการดูแลอย่างเหมาะสมมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาการทํางานของคอและไหล่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของ Levator Scapulae คืออะไร?

หน้าที่หลักของ Levator Scapulae คือการยกไหล่ ซึ่งช่วยในการการกระชับไหล่ นอกจากนี้ ยังช่วยในการเอียงและหมุนไหล่ ซึ่งจําเป็นต่อการเคลื่อนไหวเหนือศีรษะ

2. ฉันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Levator Scapulae ได้อย่างไร?

คุณสามารถเสริมกําลังให้กับกล้ามเนื้อบริเวณคอส่วนนี้ด้วยการออกกําลังกายเฉพาะ เช่น การยืดคอด้านข้าง การยกไหล่ และการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เช่น shrugs การฝึกอย่างสม่ำเสมอและรักษาท่าทางที่ถูกต้องมีความสําคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

3. ท่าทางที่ไม่ดีส่งผลต่อ Levator Scapulae ได้หรือไม่?

ใช่ ท่าทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อนั่งเป็นเวลานาน สามารถทําให้กล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียดและแรงกดทับ การรักษาท่าทางให้ตรงและหยุดพักยืดเหยียดบ่อย ๆ ช่วยบรรเทาอาการได้

4. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากล้ามเนื้อบริเวณคอบาดเจ็บ?

หากคุณรู้สึกปวดหรือไม่สบายในบริเวณหลังส่วนบนหรือคอ โดยเฉพาะเมื่อยกแขนหรือหมุนคอ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

 

อ้างอิง :

1. Osmosis – Levator Scapulae. https://www.osmosis.org/answers/levator-scapulae

2. Verywell Health – Levator Scapula Muscle and Its Role in Pain and Posture. https://www.verywellhealth.com/levator-scapula-muscle-296483

3. SpineHealth – Easy Levator Scapulae Stretch for Neck Pain. https://www.spine-health.com/wellness/exercise/easy-levator-scapulae-stretch-neck-pain

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน
Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน

Trapezius เป็นกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมบริเวณหลังส่วนบน, คอ และไหล่ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะไหล่และคอ

Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย
Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Obliques เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬาและการใช้ชีวิต

Popliteus คืออะไร ?
Popliteus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อด้านหลังของเข่า ที่ไม่ควรมองข้าม

Popliteus เป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านหลังของเข่า มีบทบาทสําคัญต่อความสามารถในการเดิน วิ่ง และกิจกรรมประจําวันอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top