Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Obliques คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นกล้ามเนื้อท้องข้างที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Table of Contents

Obliques หรือกล้ามเนื้อสีข้าง เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและหน้าที่ต่าง ๆ โดยกล้ามเนื้อชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬาและการใช้ชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่ และวิธีการดูแลกล้ามเนื้อสีข้างกัน

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Obliques

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Obliques

 • องค์ประกอบหลัก

กล้ามเนื้อสีข้างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ External และ Internal โดยจะอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของ Rectus Abdominis ยื่นไปตามแนวทแยงมุมของช่องท้อง

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อชนิดนี้เชื่อมต่อกับส่วนต่าง ๆ ของกระดูก โดยเริ่มต้นจากกระดูกซี่โครงช่วงล่าง 8 ซี่ แล้วยื่นลงมายึดติดกับ Pelvis และ Linea alba

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อสีข้าง

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อสีข้าง

 • การเคลื่อนไหวหลัก

กล้ามเนื้อนี้มีบทบาทสำคัญในการหมุนและการก้มตัวไปด้านข้าง ช่วยในการก้มและบิดตัว เช่น เมื่อทำท่า Dumbbell side bend (42) จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อตรงส่วนท้องด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อในร่างกายโดยรวม

นอกจากบทบาทหลักแล้ว กล้ามเนื้อนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแรงและรองรับกระดูกสันหลังอีกด้วย โดยมันจะทำงานประสานกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น มัดกล้ามเนื้อ Erector spinae (263) และ กล้ามเนื้อ Transversus abdominis (300) เพื่อรักษาท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ราบรื่น

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อ Obliques

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อ Obliques

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

กล้ามเนื้อท้องด้านข้างนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปเช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ การทำกิจกรรมซ้ำ ๆ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงมากโดยไม่มีการฝึกฝนอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแน่ใจว่าการออกกำลังที่กระตุ้นกล้ามเนื้อสีข้าง เช่นท่า Russian twists หรือ Kettlebell swings (336) ต้องทำด้วยท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันแรง ๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันต่อกล้ามเนื้อสีข้างได้ การบาดเจ็บเหล่านี้มักเกิดจากอุบัติเหตุ, การหกล้ม หรือการบิดตัวอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจสร้างความเจ็บปวดได้เป็นอย่างมาก

 

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อสีข้าง

การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อสีข้าง

 • การออกกำลังกายเฉพาะส่วน

การออกกำลังเฉพาะส่วนจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อด้านข้างท้องโดยเฉพาะเช่น ท่า Side planks (344) ซึ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อท้องด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อกลุ่มอื่น

 • การออกกำลังกายแบบผสมผสาน

มีการออกกำลังบางอย่างที่แม้จะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อสีข้างโดยตรง แต่ก็ช่วยกระตุ้นได้เป็นอย่างดี เช่น Burpees (176) และ Mountain climbers (177) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบผสมผสานที่ทำให้กล้ามเนื้อสีข้างได้ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อแกนกลางอื่น ๆ

 

ความสัมพันธ์ของ Obliques กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของ Obliques กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน

กล้ามเนื้อด้านข้างท้องไม่ได้ทำงานเพียงส่วนเดียว แต่มันจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น Rectus abdominis และ Transversus abdominis ในการให้พลังและความมั่นคงแก่แกนกลางร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ในการทำท่า Leg raises (334) กล้ามเนื้อสีข้างนี้จะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้องในการยกขา

 • การสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นถือเป็นสิ่ง การออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรง อย่างเช่น ท่า Dumbbell side bends ที่มีการผสมผสานการออกกำลังแบบ Pilates หรือ Yoga เพื่อความยืดหยุ่นก็มีส่วนสำคัญในการดูแลกล้ามเนื้อสีข้างอย่างครอบคลุม

 

บทบาทของกล้ามเนื้อท้องด้านข้างในชีวิตประจำวัน

กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวแต่ละวัน ตั้งแต่การหมุนตัวเพื่อเก็บของหรือการก้มตัวลงเพื่อผูกเชือกรองเท้า กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้แต่ในกิจกรรม เช่น การเต้นรําที่ต้องบิดเอี้ยวตัวหรือก้มตัว กล้ามเนื้อนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน

 

สรุปแล้ว การเข้าใจโครงสร้าง, หน้าที่ และความสำคัญของกล้ามเนื้อ Obliques มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เนื่องจากบทบาทหลักในการสร้างความมั่นคงของแกนกลางลำตัวและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การดูแลกล้ามเนื้อท้องด้านข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการออกกำลังที่เหมาะสมและการเข้าใจความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อกลุ่มอื่น ๆ จะช่วยให้คุณรักษาสุขภาพและการทำงานของกล้ามเนื้อชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี

 

คำถามที่พบบ่อย

1. อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อท้องด้านข้างเป็นอย่างไร?

กล้ามเนื้อด้านข้างท้องที่บาดเจ็บมักมีอาการ เช่น ปวดบริเวณด้านข้างของหน้าท้อง, บวม และบิดหรืองอลำตัวได้ยาก ถ้ามีอาการปวดรุนแรงขึ้นเมื่อไอหรือจาม อาจเป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อสีข้างที่ฉีกขาดได้

2. การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสีข้าง ทำที่บ้านได้อย่างไร?

มีการออกกำลังหลายอย่างที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อสีข้างได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด เช่น ท่า Side planks, Russian twists, Bicycle crunches และ Standing side leg lifts สิ่งสำคัญคือการฝึกอย่างสม่ำเสมอและระวังท่าทางเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

3. Obliques กับ “love handles” เหมือนกันไหม

ไม่เหมือนกัน เนื่องจาก Obliques หมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของหน้าท้อง ส่วน “love handles” หมายถึงการสะสมของไขมันเหนือกล้ามเนื้อเหล่านี้ การฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างหน้าท้อง จะช่วยให้บริเวณนั้นมีกล้ามเนื้อ แต่การลด “love handles” คือต้องใส่ใจเรื่องอาหารและการลดไขมันทั่วร่างกายด้วย

4. ควรฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างบ่อยแค่ไหน?

กล้ามเนื้อท้องด้านข้างต้องได้พักฟื้นหลังการออกกำลังเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อกลุ่มอื่น ๆ ควรเน้นฝึกโดยตรง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และต้องแน่ใจว่ามีเวลาพักระหว่างเซสชั่นอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามการฝึกกล้ามเนื้อชนิดนี้จะได้รับการกระตุ้นทางอ้อมจากการออกกำลังแบบผสมผสานด้วย

 

อ้างอิง :

 1. ExRx.netObliques
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย
Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย

Deltoid เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่หุ้มไหล่ทำให้ไหล่มีลักษณะโค้งมนและยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของแขนส่วนบนอีกด้วย

Infraspinatus คืออะไร
Infraspinatus คืออะไร? มารู้จักความสำคัญกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

Infraspinatus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ ที่มีบทบาทสำคัญในการพยุงหัวกระดูกต้นแขน ทำให้มีการเคลื่อนไหวและสร้างความมั่นคงของข้อไหล่

Semimembranosus คืออะไร
Semimembranosus คืออะไร? รู้จักหนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริง

Semimembranosus คือหนึ่งในกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก และมัความสำคัญต่อกิจวัตรประจำวันและการเล่นกีฬา

Peroneus Longus คืออะไร
Peroneus Longus คืออะไร ? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อข้อเท้าที่ควรรู้

กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เป็นหนึ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าที่สำคัญ หน้าที่คือการทำให้ข้อเท้าและส่วนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเดียวกันมีกลไกหมุนข้อ

Tibialis Posterior คืออะไร
Tibialis Posterior คืออะไร? กล้ามเนื้อสำหรับคนที่เสี่ยงเป็นรองช้ำควรรู้จัก

Tibialis Posterior ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวขา ช่วยในการเดินและวิ่ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการดูแลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top