Palmaris Longus คืออะไร ? เรียนรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเล็กๆ ที่ปลายแขน

Palmaris Longus คืออะไร ?

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Palmaris Longus เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณด้านหน้าของแขนข้างล่าง โดยมีบทบาทสำคัญในการออกกําลังกายบางท่า ในบทความนี้จะพาคุณมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดนี้อย่างละเอียด ตั้งแต่โครงสร้างทางกายวิภาค หน้าที่ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้ให้แข็งแรง เราลองไปดูข้อมูลที่น่าสนใจได้เลย

Palmaris Longus คืออะไร ?

Palmaris Longus คืออะไร ?

 • องค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะบางและอยู่ชั้นนอก อยู่บริเวณด้านหน้าของแขนข้างล่าง ส่วนใหญ่มองเห็นได้ง่าย แต่ในบางคนอาจไม่มีกล้ามเนื้อมัดนี้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นจาก medial epicondyle ของ humerus และยืดลงไปติดกับจุดเกาะปลาดบริเวณ palmar aponeurosis ช่วยในการงอข้อมือ

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

 • การเคลื่อนไหวหลักของงกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมัดนี้ช่วยในการงอข้อมือเป็นหลัก การงอข้อมือนี้มีบทบาทสําคัญเมื่อทําการออกกําลังกายเช่น ท่า Push up (58) เนื่องจากความแข็งแรงและเสถียรภาพของข้อมือสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของการออกกําลัง

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อ

นอกจากการงอข้อมือแล้ว กล้ามเนื้อมัดนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจับวัตถุ และจะใช้มากเป็นพิเศษระหว่างการออกกําลังกายเช่น Dumbbell curl (87) และ Barbell curl (96) นอกจากนี้ยังมีบทบาทเสริมในการรักษาความตึงของกล้ามเนื้อ palmar fascia

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดนี้มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของข้อมือและการจับ บางครั้งกล้ามเนื้อมัดนี้ จึงเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป การบาดเจ็บเหล่านี้มักเกิดจากการเคลื่อนไหวข้อมือบ่อย ๆ  เช่น ในการเล่น Tennis หรือการใช้แถบยาง resistance band (111) บ่อยครั้ง

 • อาการบาดเจ็บฉับพลัน

การบาดเจ็บฉับพลันอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันหรือสิ่งกระแทกโดยตรงกับบริเวณแขนข้างล่าง ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดได้

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับพัฒนากล้ามเนื้อ

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับพัฒนากล้ามเนื้อ

 • การออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อ

การออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อเป็นการออกกําลังที่เน้นเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อกลุ่มเดียว สําหรับ กล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส คือการยกน้ําหนักข้อมือด้วย Dumbbell หรือ Barbell (345) การออกกําลังรูปแบบนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงและความกระชับของกล้ามเนื้อ

 • ท่าออกกําลังที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

การออกกําลังรูปแบบผสม เช่น pull-ups (60) และ Burpee (176) ที่มีการใช้กล้ามเนื้อหลายกลุ่มรวมถึงกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส การออกกําลังเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฝึกกล้ามเนื้อที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมและการประสานงานของร่างกายอีกด้วย

 

ความสัมพันธ์ของปาล์มาริส ลองกัสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของปาล์มาริส ลองกัสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานกับกล้ามเนื้ออย่าง Flexor Carpi Radialis (290) และ Flexor Carpi Ulnaris (291)โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการงอข้อมือ

 • การรักษาสมดุลของความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

สิ่งสําคัญคือต้องมั่นใจว่า กล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส และกล้ามเนื้อใกล้เคียงรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การออกกําลังเพื่อเสริมความแข็งแรง (166) และการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้มั่นใจในสมดุลนี้ได้

 

บทบาทของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส ในกิจกรรมประจําวัน

กล้ามเนื้อมัดนี้มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่งานง่ายๆ อย่างเช่น การหยิบจับวัตถุหรือใช้เครื่องมือ ไปจนถึงการกระทําที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเล่นเครื่องดนตรี ซึ่งกล้ามเนื้อนี้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของมันชัด รวมไปกถงึถ้าออกกำลังกายบางท่าอย่าง Handstand push up (195) ที่ต้องใช้ความเสถียรของข้อมือ

 

แม้กล้ามเนื้อมัดนี้จะไม่โดดเด่นเท่ากับกล้ามเนื้ออื่นๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวและความเสถียรของข้อมือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและหน้าที่ของกล้ามเนื้อมัดนี้ สามารถเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและเสถียรภาพของข้อมือ อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้ให้คงอยู่ในสุขภาพดีและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส คืออะไร

มีหน้าที่หลักในการช่วยการงอข้อมือ รวมทั้งสนับสนุนการจับวัตถุและรักษาความตึงของ palmar fascia ในมือ

2. ร่างกายของฉันจะยังสามารถทํางานได้ตามปกติหรือไม่ ? หากไม่มีกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

ได้ แม้ว่ากล้ามเนื้อจะมีบทบาทในการเคลื่อนไหวข้อมือและการจับ แต่คนจํานวนมากเกิดมาโดยไม่มีกล้ามเนื้อนี้และก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกติโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ

3. มีท่าออกกําลังกายใดบ้างสําหรับการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส

การยกน้ําหนักข้อมือด้วย Dumbbell หรือ Barbell เป็นการออกกําลังแบบโดดเด่นสําหรับกล้ามเนื้อนี้ นอกจากนี้การออกกําลังรูปแบบผสม เช่น Pull up และ Burpee ก็สามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ด้วยเช่นกัน

4. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัสของฉันบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ ได้แก่ ปวดบริเวณแขนข้างล่างโดยเฉพาะเมื่องอข้อมือ บวม หรือกําลังแขนลดลง หากมีอาการเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Palmaris longus. https://www.healthline.com/human-body-maps/palmaris-longus-muscle#1

2. Better by Today – 5 stretches to help relieve wrist pain. https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/wrist-stretches-relieve-pain-ncna1040146

3. Medical News Today – Wrist and hand stretches. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324489#Wrist-and-hand-stretches

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Splenius Capitis คืออะไร
Splenius Capitis คืออะไร ? เจาะลึกข้อมูลหนึ่งในกล้ามเนื้อคอและวิธีดูแล

กล้ามเนื้อ Splenius Capitis กล้ามเนื้อนี้แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกล้ามเนื้ออื่น ๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและเสถียรภาพของคอ

Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม
Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม

Rhomboids มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของหลังส่วนบน ซึ่งสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันและการพัฒนาท่าทางโดยรวม

22-Anconeus คืออะไร
Anconeus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อบริเวณศอกช่วยเพิ่มพลังแขน

กล้ามเนื้อ Anconeus ซึ่งอยู่บริเวณศอกของเรา โดยช่วยให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีความคล่องตัว สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top