Peroneus Longus คืออะไร ? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อข้อเท้าที่ควรรู้

Peroneus Longus คืออะไร

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เป็นหนึ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าที่สำคัญกับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป หน้าที่ของมันคือการทำให้ข้อเท้าและส่วนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเดียวกันมีกลไกหมุนข้อไปในทิศทางที่ต้องการได้ดี มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวประจําวันหลายอย่าง และในบทความนี้จะพาคุณมาทําความเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่หลัก ท่าฝึกออกกำลังกาย และการดูแลกล้ามเนื้อที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการรักษาการทํางานของขาให้มีเสถียรภาพอย่างสูงสุด ไปดูกันได้เลย

 

องค์ประกอบของกล้ามเนื้อ Peroneus Longus

องค์ประกอบของกล้ามเนื้อ Peroneus Longus

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ 

พีโรเนียส ลองกัสนี้อยู่ในกลุ่มของ Lateral Compartment เริ่มต้นจากส่วนบนของกระดูกแข้ง (fibula) และวิ่งลงตามด้านข้างของน่อง กล้ามเนื้อนี้จะวิ่งไปทางด้านล่างของเท้า ทําให้มันมีบทบาทสําคัญในพลิกเท้างอ (plantarflexion) และหมุนออกด้านนอก (eversion)

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากหัวและด้านข้างบนของกระดูกแข้ง (fibula) แล้วไปเกาะที่ฐานของกระดูกเท้านิ้วชิ้นที่ 1 และกระดูก medial cuneiform ตําแหน่งของมันอยู่ถัดจากกล้ามเนื้อ peroneus brevis ที่ด้านข้างของแขนขาส่วนล่าง และข้ามใต้เท้าไปเกาะกับกระดูกทางด้านในของเท้า

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ พีโรเนียส ลองกัส

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ พีโรเนียส ลองกัส

 • การเคลื่อนไหวหลักที่เกิดจากกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อนี้ทำให้เกิดกลไกหมุนเท้าออกด้านนอก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า eversion และช่วยในการยกนิ้วเท้าไปขึ้น เป็นการกระทําที่เรียกว่า plantarflexion โดยท่าทางที่ใช้กล้ามเนื้อนี้บ่อย ๆ คือ การยืนด้วยปลายเท้าเวลาหยิบจากที่สูงหรือระหว่างการออกกำลังด้วย calf workout (333) เป็นต้น

 • บทบาทสนับสนุนโครงสร้างร่างกายโดยรวม

Leg exercises หรือ การออกกำลังกายส่วนขา  (52) พีโรเนียส ลองกัส จะสนับสนุนให้สร้างความโค้งของเท้าไม่ให้แนวชิดกับพื้น หรือเวลาเป็นการลดแรงกระแทกนั่นเอง โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเดินหรือวิ่งนั่นเอง

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อย

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การบาดเจ็บที่พบในบ่อยในกล้ามเนื้อนี้คือการใช้งานอย่างหนักหรือไม่หยุดพักที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการบวม อักเสบหรือกล้ามเนื้อฉีกขาด โดยเฉพาะนักกีฬาวิ่งระยะไกล, วิ่งมาราธอนหรือกีฬาอื่น ๆ เฉพาะด้านต่างเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บเหล่านี้ได้

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ Peroneus Longus ก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเฉียบพลัน การเคลื่อนไหวกะทันหันหรืออุบัติเหตุ อาจทําให้เกิดการฉีกขาดเล็กน้อยไปจนถึงขั้นฉีกขาดรุนแรงของกล้ามเนื้อนี้ได้

 

การฝึกออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ

การฝึกออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ Peroneus Longus

 • การออกกําลังกายเน้นเฉพาะจุด

เพื่อเสริมกําลังกล้ามเนื้อเฉพาะจุดของกล้ามเนื้อข้อเท้า สามารถทําได้โดยการออกกําลังกับร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง ประโยชน์ของการใช้ยางยืดออกกำลัง  (111) โดยใส่ระหว่างข้อขาและทำการเคลื่อนไหวกลับเท้าออกด้านนอกจะช่วยกำหนดเป้าหมายกล้ามเนื้อนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกกำลังกายอย่างผสมสานที่เกี่ยวข้องกับ Peroneus Longus

การเคลื่อนไหว เช่น ท่าบริหาร dumbbell lunges (92) และ ฝึกแบบ Plyometrics (163) บางอย่างสามารถกระตุ้นและเสริมความแข็งแรงด้วย เมื่อทําอย่างถูกต้องจะเพิ่มความเเข็งแกร่งขาโดยรวม และทําให้กล้ามเนื้อทุกมัดรวมถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่อง

 

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่องเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่องเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อการทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อส่วนนี้ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อบริเวณ Peroneus Brevis [295] ทั้งคู่ช่วยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเท้า และช่วยให้มีเสถียรภาพระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การสร้างความสมดุลและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อข้อเท้า มีความสำคัญเช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ที่ต้องการความพอดีกันและโอกาสเกิดการบาดเจ็บ โดยกิจกรรมที่แนะนำ เช่น การเล่นโยคะ ที่เน้นการยืดเส้นอย่างนิ่มนวล สามารถเป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อกล้ามเนื้อขาส่วนล่างอีกด้วย

 

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่องในชีวิตประจําวัน

Peroneus Longus ไม่ได้ทํางานเฉพาะเมื่อเราออกกําลังกาย แต่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกิจวัตรประจำวันของเรา เช่น การเดิน, การขึ้นบันได, หรือแม้แต่การยืนบนปลายเท้า เพื่อหยิบของจากชั้น

 

การศึกษาเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อ Peroneus Longus ทำให้ทราบถึงบทบาทสําคัญในกิจกรรมประจําวัน ตั้งแต่หน้าที่สร้างโค้งเท้าเพื่อลดแรงกระแทก ไปจนถึงการช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ สร้างความเข้าใจและดูแลรักษากล้ามเนื้อนี้สามารถทําให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการทํางานโดยรวมและโครงสร้างขาที่มั่นคง

 

คําถามที่พบบ่อย

1. Peroneus Longus เป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนของขา?

Peroneus Longus อยู่ทางด้านข้างของขาส่วนล่างด้านนอก มันมีจุดเริ่มต้นจากส่วนบนของกระดูกแข้ง (fibula) แล้วยาวลงมาตามแนวข้างของน่องไปยังด้านล่างของเท้า

2. อะไรเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงน่องกำลังบาดเจ็บ?

อาการทั่วไปของกล้ามเนื้อตรงน่องที่บาดเจ็บ ได้แก่ ปวดหรือแสบร้อนตามด้านข้างของน่องหรือเท้า มีลักษณะบวม ชี้เท้าลงหรือหมุนเท้าออกด้านนอกแทบไม่ได้เลย หากคุณมีอาการตามที่กล่าวมาเบื้องต้น ควรหยุดพักและปรึกษาแพทย์ทันที

3. มีกีฬาหรือกิจกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยงสูงทําให้กล้ามเนื้อขาบาดเจ็บได้?

บาสเกตบอล, เทนนิส, หรือฟุตบอล เป็นกีฬาหรือกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้งและกะทันหัน อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เช่นเดียวกับกิจกรรมซ้ำ ๆ เช่น วิ่งระยะไกล ซึ่งอาจนําไปสู่การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปในกล้ามเนื้อนี้

4. การเสริมกําลังกล้ามเนื้ออื่น ๆ ของขาจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อน่องได้หรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน! กล้ามเนื้อทุกมัดแข็งแรงและทํางานได้ดีนำมาสู่ขาที่สมดุล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการใช้กําลังมากเกินไปของกล้ามเนื้อใดกล้ามเนื้อหนึ่ง รวมถึงการผสมผสานการออกกําลังกายขาหลายรูปแบบเข้ากับการฝึกของคุณจะช่วยให้แข็งแรงและสมดุลของขาโดยรวม

 

อ้างอิง :

1. WebMD – Best Exercises for the Peroneus Longus. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/best-exercises-peroneus-longus

2. Verywell Health – The Anatomy of the Peroneus Longus Muscle. https://www.verywellhealth.com/peroneus-longus-muscle-anatomy-4706833

3. Healthline – Stretches to Relieve Peroneal Tendonitis. https://www.healthline.com/health/fitness-exercise/peroneal-tendonitis-stretches

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

Tibialis Posterior คืออะไร
Tibialis Posterior คืออะไร? กล้ามเนื้อสำหรับคนที่เสี่ยงเป็นรองช้ำควรรู้จัก

Tibialis Posterior ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวขา ช่วยในการเดินและวิ่ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการดูแลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Gracilis คืออะไร
Gracilis คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อขามัดสำคัญ เพื่อการออกกำลังกายต้นขา

Gracilis เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่สําคัญ มีบทบาทอย่างมากต่อกลไกของขาส่วนล่าง อย่างที่ทราบกันว่าร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายชนิด

Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง
Abs คืออะไร? ทำความรู้จักหน้าที่หลักและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

Abs คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง มีส่วนช่วยตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงรูปลักษณ์ ในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักท่าเสริมสร้างหน้าท้องกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top