Popliteus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อด้านหลังของเข่า ที่ไม่ควรมองข้าม

Popliteus คืออะไร ?

Table of Contents

Popliteus เป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กและมีรูปสามเหลี่ยม อยู่ด้านหลังของเข่า กล้ามเนื้อมัดนี้มักถูกมองข้าม แต่เชื่อหรือไม่ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มีบทบาทสําคัญต่อความสามารถในการเดิน วิ่ง และกิจกรรมประจําวันอื่นๆ ของเรามากกว่าที่คิด ในบทความนี้ เราจะมาศึกษาลักษณะของกล้ามเนื้อ หน้าที่ และวิธีการดูแลและพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้ให้แข็งแรงเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Popliteus คืออะไร?

Popliteus คืออะไร?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อใต้ข้อพับ

กล้ามเนื้อจะอยู่บริเวณด้านหลังของเข่า มีลักษณะกล้ามเนื้อที่แบนและมีรูปสามเหลี่ยม โดยยื่นจากส่วนนอกของกระดูกต้นขามายังด้านในของกระดูกแข้ง

 • จุดเกาะต้นและปลายของเอ็น

กล้ามเนื้อนี้ยึดเกาะทั้งจุดเกาะต้นและปลายของเอ็น การจัดวางแบบพิเศษนี้ทําให้มันมีบทบาทสําคัญต่อกลไกของข้อเข่า

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Popliteus

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Popliteus

 • การเคลื่อนไหวหลัก

บทบาทหลักของกล้ามเนื้อคือกความยืดหยุ่นของข้อเข่า เพื่อให้สามารถงอและเหยียดออกได้อย่างเต็มที่ ช่วยสร้างความสะดวกให้กับการเคลื่อนไหวเมื่อเรากําลังเดินหรือวิ่ง

 • กล้ามเนื้อสนับสนุนในการทำงานของกล้ามเนื้อ

นอกเหนือจากหน้าที่หลักแล้ว กล้ามเนื้อมัดนี้ยังช่วยหมุนแข้งเข้าด้านใน การหมุนนี้มีความสําคัญต่อความมั่นคงของเข่า โดยเฉพาะในระหว่างการออกกําลังขา (leg exercises) [52]

 

อาการบาดเจ็บทั่วไปที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปพบบ่อยในกล้ามเนื้อที่มีใช้การออกท่าซ้ำๆ อย่างนักวิ่งหรือผู้ที่ออกกำลังกายแบบ HIIT [175] อาจประสบกับอาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ หากพวกเขาไม่รักษาท่าทางการออกำลังกายที่เหมาะสมหรือไม่หยุดพักให้เพียงพอ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การบาดเจ็บโดยตรง เช่น การล้มหรือชนอย่างแรง ก็สามารถส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อได้ ประเภทของการบาดเจ็บเหล่านี้สามารถทําให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกล้ามเนื้อตึง

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อใต้ข้อพับ

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อใต้ข้อพับ

 • การออกกําลังกายเฉพาะกล้ามเนื้อ

การออกกําลังมุ่งเป้าหมายไปกลุ่มกล้ามเนื้อ สามารถทำได้ด้วย การออกกําลังที่เน้นการหมุนเข่าเช่น การใช้ยางยืดออกกำลังกาย [111] ที่ช่วยเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้ได้

 • ท่าออกกําลังกายที่มีการใช้กล้ามเนื้อใต้ข้อพับ

การเคลื่อนไหวผสม เช่น squats และ lunges เกี่ยวข้องกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม โดยระหว่างที่ทำท่า squat [57] กล้ามเนื้อมัดนี้จะถูกใช้เพื่อยึดติดเข่าและช่วยในการงอเข่าอย่างเหมาะสม

 

การทำงานของกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียง

การทำงานของกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อกมัดนี้ทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อขาเล็กๆ อื่นๆ โดยเฉพาะ hamstrings [247] และ calves [261] กล้ามเนื้อเหล่านี้ช่วยในการงอและความมั่นคงของเข่า

 • สมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

สิ่งสําคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่สําคัญเช่น การออกกําลังโดยใช้ ลูกบอลโยคะ [124] ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นในขณะที่การออกกําลังเพื่อการต้านทานช่วยเพิ่มความแข็งแรง

 

การใช้กล้ามเนื้อในชีวิตประจำวัน

กล้ามเนื้อจะทํางานอยู่เสมอในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขา ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ขึ้นบันได หรือกิจกรรมเข้มข้นมากขึ้นอย่างกระโดดหรือทําท่า burpees [176] ความเข้าใจหน้าที่ของมันช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

 

แม้ว่ากล้ามเนื้อใต้มัดนี้จะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆ แต่มีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมและหน้าที่การทํางานของขาทั้งหมด ตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะของกล้ามเนื้อมัดนี้ทําให้มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเข่า การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ การดูแลอย่างเหมาะสม และความเข้าใจความสัมพันธ์ของมันกับกล้ามเนื้ออื่นๆ สามารถช่วยในการรักษาสุขภาพเข่าและเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพของเราได้

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – The Anatomy of the Popliteal Artery. https://www.verywellhealth.com/popliteal-artery-anatomy-4687681

2. Researchgate – Anatomy, Function, and Rehabilitation of the Popliteus Musculotendinous Complex. https://www.researchgate.net/publication/7898602_Anatomy_Function_and_Rehabilitation_of_the_Popliteus_Musculotendinous_Complex

3. Livestrong – Popliteal Muscle Rehabilitation Exercises. https://www.livestrong.com/article/421338-popliteal-muscle-rehabilitation-exercises/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Peroneus Longus คืออะไร
Peroneus Longus คืออะไร ? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อข้อเท้าที่ควรรู้

กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เป็นหนึ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าที่สำคัญ หน้าที่คือการทำให้ข้อเท้าและส่วนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเดียวกันมีกลไกหมุนข้อ

Soleus คืออะไร ?
Soleus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อน่องช่วยเสริมความแข็งแรงการเคลี่อนไหว

กล้ามเนื้อ Soleus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมประจําวันของเรา เพราะมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวบริเวณน่อง

Sartorius คืออะไร
Sartorius คืออะไร? มารู้จักกล้ามเนื้อต้นขาที่บางและยาวที่สุด

Sartorius เป็นกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งบริเวณต้นขา มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top