Pronator Teres คือ? เรียนรู้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของแขนและมือ

Pronator Tere คือ

Table of Contents

Pronator Teres เป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานประสานกันอย่างลงตัวเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวของแขนและมือ การศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งของกล้ามมัดนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่, และความสําคัญ ช่วยให้เราจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยวิธีการที่ปลอดภัย รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย ถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

Pronator Teres คืออะไร ?

Pronator Teres คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมีจุดเริ่มต้นกล้ามเนื้อสองส่วนด้วยกันคือ เริ่มจากปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (the medial epicondyle of the humerus) และโคโรนอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนา (the coronoid process of the ulna) แล้ววิ่งข้ามไปที่ปลายแขน

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรสเกาะกับกระดูกเรเดียสส่วนกลาง (the mid-radius) ช่วยให้มันมีบทบาทสําคัญในการหมุนปลายแขนและหงายฝ่ามือ

 

หน้าที่หลักของ Pronator Teres

หน้าที่หลักของ Pronator Teres

 • การเคลื่อนไหวหลักที่อาศัยกล้ามเนื้อนี้

หน้าที่หลักคือการหมุนปลายแขนให้ฝ่ามือหงายลง ซึ่งเรียกว่าการโค้งปลายแขนเข้าหาแนวกลาง เมื่อเราหมุนข้อมือเพื่อมองนาฬิกาหรือหมุนลูกบิดประตู กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส ก็จะทํางาน

 • บทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากการโค้งปลายแขนแล้ว กล้ามเนื้อมัดนี้ ยังช่วยเหยียดข้อศอกเล็กน้อย ซึ่งเห็นได้ชัดในการฝึกดัมเบลล์ข้อศอก (arm dumbbell workouts ) (40)

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อ

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป

การใช้กล้ามเนื้อซ้ำ ๆ อาจทําให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังที่กล้ามเนื้อ ซึ่งจะมีอาการปวดที่ปลายแขนและปวดมากขึ้นเมื่อต้องใช้การหมุนปลายแขน

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้หายาก แต่การกระแทกโดยตรงอาจทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเคล็ดขัดยอกได้ พบบ่อยในกีฬาที่มีการปะทะหรือหลังจากล้ม

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส

 • ท่าฝึกโดดเด่นกล้ามเนื้อ

เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้ แนะนําให้ทําท่า dumbbell hammer curls (93) ซึ่งช่วยเสริมทั้งความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ

 • ท่าครอบคลุมหลายกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ Pronator Teres

การออกกําลังกายแบบรวมกล้ามเนื้อ เช่น ท่า pull-ups (60) จะใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ ร่วมกับกล้ามเนื้ออื่นๆ เสริมกําลังแขนบนและปลายแขนได้อย่างครบถ้วน

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

กล้ามเนื้อมัดนี้ ทํางานสอดคล้องกับกล้ามเนื้ออื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อ Brachialis (268) เพื่อให้แขนและปลายแขนเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น

 • การสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

ความแข็งแรงโดยปราศจากความยืดหยุ่นอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ การเตรียมความยืดหยุ่นหลังการออกกําลังแขน (arm workouts) (51) จะช่วยให้กล้ามเนื้อคงความยืดหยุ่นไว้

 

กล้ามเนื้อกับกิจวัตรประจําวัน

ทุกครั้งที่เราคว่ำมือ หรือหมุนมือ กล้ามเนื้อ จะถูกใช้งานอีกทั้งยังทํางานในกีฬาหลายประเภท โดยเฉพาะเมื่อนักกีฬาต้องทําท่าเช่น ตีลูกเทนนิส หรือเมื่อโยนลูก

 

จะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อปลายแขนที่สำคัญมาก แม้จะไม่เป็นที่สังเกต แต่มันมีบทบาทอย่างมากในกิจวัตรประจําวัน ตั้งแต่งานง่ายๆ จนถึงการออกกําลังกายแขนที่ซับซ้อน ช่วยให้ปลายแขนของเราหมุนได้อย่างราบรื่น มอบทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับการเคลื่อนไหว

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรสคืออะไร?

คือการโค้งปลายแขนเข้าหาแนวกลาง หมายถึงการหมุนปลายแขนให้ฝ่ามือหงายลง นอกจากนี้ยังมีบทบาทรองในการงอข้อศอก

2. ฉันจะเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้ได้อย่างไร?

มีหลายท่าออกกําลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อ เช่น Dumbbell hammer curls และ pull-ups นอกจากนี้การออกกําลังกายเฉพาะที่มุ่งเน้นปลายแขนจะช่วยเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้ได้อีก

3. สาเหตุของอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส คืออะไร?

อาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานซ้ำจนเกินไปหรือกล้ามเนื้อตึง ทําให้เป็นโรคที่เรียกว่า แผลเรื้อรังกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส ซึ่งมีอาการปวดเหน็บที่ปลายแขน นอกจากนี้การบาดเจ็บเฉียบพลันหรือกระแทกโดยตรง อาจทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเคล็ดขัดยอกได้

4. กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรสมีปฏิสัมพันธ์กับกล้ามเนื้ออื่นอย่างไร?

กล้ามเนื้อมัดนี้ทํางานประสานกับกล้ามเนื้ออื่นๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Brachialis เมื่อกล้ามเนื้อหลายมัดทํางานร่วมกัน จะช่วยลดแรงกดทับจุดใดจุดหนึ่ง ส่งเสริมการทํางานของแขนโดยรวมให้ดีขึ้น

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Pronator teres. https://www.healthline.com/human-body-maps/pronator-teres-muscle#1

2. LiveStrong – Pronator Teres Syndrome and Exercise Rehabilitation. https://www.livestrong.com/article/456679-pronator-teres-syndrome-and-exercise-rehabilitation/

3. KenHub – Pronator teres muscle. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/pronator-teres-muscle

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Adductor Longus คืออะไร
Adductor Longus คืออะไร? รู้จักการออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงขา

Adductor Longus มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของขา จึงทำให้มันมีส่วนช่วยต่อความแข็งแรงและความมั่นคงของขา เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันได้

22-Anconeus คืออะไร
Anconeus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อบริเวณศอกช่วยเพิ่มพลังแขน

กล้ามเนื้อ Anconeus ซึ่งอยู่บริเวณศอกของเรา โดยช่วยให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีความคล่องตัว สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

Intercostal Muscles คือ?
Intercostal Muscles คือ?เรียนรู้ความสำคัญของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของร่างกาย Intercostal Muscles ทบาทสําคัญในการหายใจและให้ความมั่นคงโครงสร้างแก่กรงซี่โครง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top