Sartorius คืออะไร? มารู้จักกล้ามเนื้อต้นขาที่บางและยาวที่สุด

Sartorius คืออะไร

Table of Contents

Sartorius เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเฉพาะและมีความสำคัญอย่างยิ่งบริเวณต้นขา โครงสร้างที่คดโค้งของมันช่วยอํานวยการเคลื่อนไหวในหลายทิศทางและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับกล้ามเนื้อขาหลักอย่างเช่น ควอดริเซ็บ (248) หรือ แฮมสตริง (247) แต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อซาร์โทเรียสก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของขาและสุขภาพโดยรวม ในบทความนี้เราจะพาคุณมาดูโครงสร้างหลัก หน้าที่สำคัญ อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย ท่าออกกำลังกายที่พัฒนากล้ามเนื้อ และวิธีดูแลป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาส่วนนี้ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Sartorius

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Sartorius

 • องค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกายมนุษย์ มีจุดเริ่มต้นจากกระดูกสันหลังส่วนอุ้งเชิงกรานด้านหน้าส่วนหน้าของกระดูกเชิงกราน โดยจะเฉียงพาดผ่านด้านหน้าของต้นขาแล้วโค้งลงไปด้านใน ยึดติดกับด้านในของกระดูกแข้ง

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อซาร์โทเรียสมีลักษณะบางและเป็นแถบยาวคล้ายริบบิ้น เชื่อมต่อระหว่างสะโพกและเข่า โครงสร้างเฉพาะของมันช่วยให้ครอบคลุมข้อต่อหลายข้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ และทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น Adductor Longus (305) และ Adductor Magnus (306)

 

หน้าที่สำคัญของกล้ามเนื้อ Sartorius

หน้าที่สำคัญของกล้ามเนื้อ Sartorius

 • การเคลื่อนไหวหลัก

บทบาทหลักของกล้ามเนื้อซาร์โทเรียสคือ การอํานวยความสะดวกในการงอสะโพกหรือกางขา รวมถึงการงอเข่า หากคุณเคยยกขาเพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง แสดงคุณได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้แล้ว

 • บทบาทสนับสนุนในกลไกร่างกายโดยรวม

นอกเหนือจากหน้าที่หลักแล้ว ซาร์โทเรียสยังช่วยรักษาเสถียรภาพของข้อสะโพกและช่วยหมุนต้นขาเข้าด้านใน บทบาทสนับสนุนนี้ช่วยรักษาสมดุลและการประสานงาน โดยเฉพาะในการทำท่าออกกำลังกายขา (52) ที่ต้องการการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในกล้ามเนื้อซาร์โทเรียส

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การเคลื่อนไหวซํ้า ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในกีฬาที่ต้องการการเคลื่อนไหวขาอย่างมาก สามารถนําไปสู่อาการบาดเจ็บจากการใช้งานในกล้ามเนื้อนี้ได้ นักกีฬาที่ทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการวิ่งหรือกระโดดควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกโดยตรงหรือการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน อาจทำให้กล้ามเนื้อซาร์โทเรียสฉีกขาดได้ แม้ว่าการบาดเจ็บแบบนี้จะพบได้น้อยกว่า แต่มันสามารถทำให้เกิดอาการปวดและต้องการการพักฟื้นอย่างเพียงพอ

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อซาร์โทเรียส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อซาร์โทเรียส

 • การออกกําลังกายแบบแยกส่วน

การเสริมความแข็งแรงของซาร์โทเรียสสามารถทำได้ด้วยการออกกําลังกายแบบกำหนดเป้าหมายไปที่มันโดยเฉพาะท่า Dumbbell lunges (92) เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแยกและกระตุ้นกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างควบคุมได้ ช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นและเสริมความแข็งแรง

 • การออกกําลังกายแบบผสมผสาน

กล้ามเนื้อนี้ยังได้รับการกระตุ้นในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานด้วย เช่น ในการทำท่า Barbell squat (94) ไม่เพียงแต่ทำงานกับกล้ามเนื้อขาหลัก แต่ยังกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณนี้จากการงอสะโพกอีกด้วย

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อซาร์โทเรียสกับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อซาร์โทเรียสไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ เช่น ในระหว่างการงอสะโพก มันจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อ Rectus Femoris (310) เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

การรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมีความสำคัญ ในขณะที่การออกกําลังกาย เช่น ท่า Dumbbell squats (84) สามารถปรับปรุงความแข็งแรงได้ แต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยป้องกันความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อที่อาจนําไปสู่การบาดเจ็บ

 

การใช้ซาร์โทเรียสในชีวิตประจำวัน

ซาร์โทเรียสมีบทบาทในกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่การเดิน การขึ้นบันได จนถึงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากขึ้น เช่น การเต้นรํา หน้าที่ของมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นในการกระทำที่ต้องใช้การแยกขาหรืองอสะโพก เช่น การลงจากรถ

 

สรุปแล้ว กล้ามเนื้อซาร์โทเรียสซึ่งมีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะของมัน มีบทบาทสำคัญต่อกลไกการเคลื่อนไหวของขาส่วนล่างของเรา มันไม่เพียงช่วยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวขาที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพและสมดุลอีกด้วย การดูแลกล้ามเนื้อส่วนนี้ ความเข้าใจหน้าที่ และการรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อ สามารถนําไปสู่การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

 

คําถามที่พบบ่อย

1. กล้ามเนื้อซาโทเรียสอยู่ตรงบริเวณไหน?

กล้ามเนื้อซาร์โทเรียส มีจุดเริ่มต้นจากกระดูกสันหลังส่วนอุ้งเชิงกรานด้านหน้าส่วนหน้าของกระดูกเชิงกราน แล้วพาดข้ามผ่านด้านหน้าของต้นขา จากนั้นมันจะโค้งลงไปด้านในและยึดติดกับด้านในของกระดูกหน้าแข้ง

2. ทำไมซาร์โทเรียสจึงมักถูกเรียกว่า “กล้ามเนื้อของช่างตัดเสื้อ”?

ชื่อ “กล้ามเนื้อของช่างตัดเสื้อ” มาจากคําในภาษาลาตินว่า “sartor” ซึ่งหมายถึง ช่างตัดเสื้อ ในอดีตช่างตัดเสื้อจะนั่งขัดสมาธิ ซึ่งเป็นท่าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อซาร์โทเรียส การทำงานของมันในการงอและแยกสะโพก คล้ายกับท่าทางของช่างตัดเสื้อในขณะทำงาน

3. จะรู้ได้อย่างไรว่ากล้ามเนื้อซาร์โทเรียสได้รับบาดเจ็บ?

อาการของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจรวมถึงอาการปวดหรือกดแล้วเจ็บบริเวณต้นขาด้านในหรือเข่า ยกเข่าขึ้นได้ลําบาก หรือปวดเมื่อนั่งขัดสมาธิ หากสงสัยว่าได้รับบาดเจ็บ สำคัญที่จะต้องพักกล้ามเนื้อและปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

4. มีการยืดเหยียดเฉพาะสำหรับกล้ามเนื้อส่วนนี้หรือไม่?

มี การยืดกล้ามเนื้อซาร์โทเรียสต้องอยู่ในท่าที่ยืดกล้ามเนื้อนี้ได้ทั้งบริเวณสะโพกและข้อเข่า การยืดกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพ คือ การยืดแบบนั่งหรือยืน โดยวางขาไขว้กันแล้วออกแรงกดเบา ๆ ที่เข่าข้างที่ยกขึ้น ต้องมั่นใจว่าทำการยืดเหยียดช้า ๆ และไม่ทำให้เกิดอาการปวด

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Sartorius. https://www.healthline.com/human-body-maps/sartorius#1

2. VerywellFit – Sartorius Muscle Actions, Exercises, and Injuries. https://www.verywellfit.com/your-complete-guide-to-the-sartorius-muscle-4163822

3. Men’s Health – How to Train Your Sartorius Muscle. https://www.menshealth.com/fitness/a34689089/sartorius-muscle/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rectus femoris คืออะไร
Rectus femoris คืออะไร? วิธีบริหารและเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขา

Rectus femoris เป็นหนึ่งในสี่กล้ามเนื้อที่รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง

Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย
Deltoid คืออะไร? สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ในร่างกาย

Deltoid เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่หุ้มไหล่ทำให้ไหล่มีลักษณะโค้งมนและยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของแขนส่วนบนอีกด้วย

Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ
Rotator Cuff คืออะไร ? รู้จักเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ

Rotator Cuff  หรือ เอ็นหมุนข้อไหล่ เป็นส่วนที่สําคัญของข้อไหล่ ทําให้ข้อไหล่มั่นคงและอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top