Supinator คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อแขน ใช้เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

Supinator คืออะไร

Table of Contents

หนึ่งในกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญคือ Supinator อยู่บริเวณปลายแขน มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวประจําวันของเราในหลาย ๆ ด้าน สำหรับบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับกล้ามเนื้อมัดนี้กันให้มากขึ้น ตั้งแต่ลักษณะของกล้ามเนื้อ บทบาทหน้าที่ การดูและพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้อย่างไรให้แข็งแรงและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

Supinator คืออะไร ?

Supinator คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

เป็นกล้ามเนื้อที่มีรูปทรงกว้าง เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกในชั้นกล้ามเนื้อของปลายแขน หน้าที่หลัก คือ หมุนปลายแขนไปด้านหน้าหรือด้านบน

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายอยู่ที่ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (lateral epicondyle of the humerus) และกระดูกเรดิอัสส่วนต้น (radius) โดยพันรอบกระดูกเรดิอัสส่วนบนเพื่อหมุนกระดูกเรดิอัสไปรอบๆ กระดูกอัลนา (ulna)

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Supinator

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อ Supinator

 • การเคลื่อนไหวหลักของกล้ามเนื้อ

บทบาทหลักของกล้ามเนื้อมัดนี้ คือ ทำหน้าที่หมุนปลายแขน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทําเมื่อหมุนปลายแขนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อ

นอกเหนือจากหน้าที่หลักแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้ยังมีบทบาทสนับสนุนในการยกวัตถุต่าง ๆ โดยจะงานร่วมกับกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ รวมถึงกล้ามเนื้อ biceps (255) แต่กล้ามเนื้อมัดนี้จะช่วยให้ปลายแขนสามารถบิดและยืดหยุ่นได้ ทําให้งานหลายอย่างง่ายขึ้น

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อ Supinator

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานบ่อย ๆ

การใช้งานกล้ามเนื้อบ่อย ๆ อาจทําให้เกิดอาการฉีกขาดหรือบาดเจ็บได้ การใช้กล้ามเนื้อหนัก ๆ เช่น การยก dumbbell (87) โดยใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

แม้จะพบได้น้อย แต่การกระแทกที่ปลายแขนโดยตรงอย่างการหกล้ม ถูกกระแทกโดยตรง หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ อาจทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์

 • การออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อ

การออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อ ออกแบบมาเพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะ สําหรับการออกกำลังกายเพื่อมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อมัดนี้ สามารถออกโดยใช้เส้นยางออกกำลังกาย (111) ที่ให้ความต้านทานและสร้างความแข็งแรงขณะหมุนปลายแขน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้

 • การออกกําลังกายที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์

แม้จะไม่มีการออกกําลังเฉพาะกล้ามเนื้อมัดนี้โดยตรง แต่การออกกําลัง เช่น ท่า barbell curl (96) จะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดนี้โดยอ้อม ซึ่งช่วยเสริมกําลังกล้ามเนื้อนี้ร่วมกับกล้ามเนื้อปลายแขนอื่นๆ

 

ความสัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

การทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อปลายแขนอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อ Brachioradialis (272) กล้ามเนื้อเหล่านี้ทํางานร่วมกันในงานหลายอย่าง ตั้งแต่การจับง่ายๆ จนถึงการยกของหนัก

 • การสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

แม้การเสริมความแข็งแรงจะสําคัญ แต่การรักษาความยืดหยุ่นก็สําคัญเช่นกัน การผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบ strength training (166) และการออกกําลังเพื่อความยืดหยุ่น จะช่วยให้ปลายแขนมีสุขภาพดีอย่างสมดุล

 

บทบาทของกล้ามเนื้อในชีวิตประจําวัน

กล้ามเนื้อนี้ไม่ได้ใช่เพียงในการออกกําลังกาย arm workout (40) เท่านั้น แต่ทุกครั้งที่เปิดประตูด้วยมือ, เปิดฝาหรือขวด, หรือแม้แต่ใช้อุปกรณ์ที่ต้องมีการหมุนข้อมือ เราต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ในการออกแรง

 

แม้กล้ามเนื้อมีดนี้จะไม่โดดเด่นเท่ากับกล้ามเนื้อขนาดใหญ่อื่นๆ แต่ก็มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเราอย่างมาก การตระหนักถึงหน้าที่และดูแลกล้ามเนื้อให้ดี จะช่วยให้ปลายแขนและมือมีความแข็งแรง การออกกําลังกายอย่างเหมาะสม ทำความเข้าใจความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใกล้เคียง และการตระหนักถึงบทบาทในชีวิตประจําวัน จะช่วยให้เราเห็นความสําคัญของกล้ามเนื้อนี้ได้มากขึ้น

 

คําถามที่พบบ่อย

1. ‘การหมุนปลายแขน’ หมายถึงอะไรในด้านการเคลื่อนไหวของปลายแขน?

การหมุนปลายแขน หมายถึง การหมุนปลายแขนให้ฝ่ามือหันขึ้นด้านบนหรือด้านหน้า ตรงข้ามกับการหมุนปลายแขนให้ฝ่ามือลงด้านล่างหรือด้านหลังของกล้ามเนื้อ มีหน้าที่หลักในการอํานวยความสะดวกในการหมุนปลายแขนนี้

2. การออกกําลังกายที่มุ่งเน้นกล้ามเนื้อปลายแขนอื่นๆ สามารถช่วยเสริมกําลัง กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์โดยอ้อมได้ไหม?

ได้ การออกกําลังกายที่มุ่งเน้นบริเวณปลายแขนโดยรวม สามารถให้ประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อมัดนี้โดยอ้อม การออกกําลังครอบคลุมกล้ามเนื้อปลายแขนทั้งหมด จะช่วยให้กล้ามเนื้อทุกมัด

3. จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการปวด Supinator กับกล้ามเนื้อปลายแขนอื่นๆ ได้อย่างไร?

แม้จะยากที่จะวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดปลายแขนด้วยตัวเอง แต่อาการปวดกล้ามเนื้อมัดนี้มักจะปวดบริเวณด้านนอกของปลายแขน โดยเฉพาะเมื่อหมุนมือ หากมีอาการเจ็บปวดต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอาการที่แม่นยํา

4. มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อปลายแขน มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์หรือไม่?

มี การยืดปลายแขน โดยเหยียดแขนออกแล้วกดด้านหลังมือเบาๆ สามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อมัดนี้ได้ การผสมผสานยืดเหยียดปลายแขนอื่นๆ จะช่วยให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่ดีและป้องกันการบาดเจ็บ

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – What Is Supination? https://www.verywellhealth.com/what-is-supination-3120398

2. Morphopedics – Forearm Supination. http://morphopedics.wikidot.com/forearm-supination

3. Medical News Today – What to know about supination of the foot. https://www.medicalnewstoday.com/articles/320582

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Infraspinatus คืออะไร
Infraspinatus คืออะไร? มารู้จักความสำคัญกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

Infraspinatus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ ที่มีบทบาทสำคัญในการพยุงหัวกระดูกต้นแขน ทำให้มีการเคลื่อนไหวและสร้างความมั่นคงของข้อไหล่

Peroneus Brevis คือ
Peroneus Brevis คือ ? วิธีดูแลกล้ามเนื้อข้อเท้า พร้อมฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ

กล้ามเนื้อ Peroneus Brevis โดยในบทความจะให้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่กายวิภาค, หน้าที่ และวิธีการออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง

Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม
Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม

Rhomboids มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของหลังส่วนบน ซึ่งสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันและการพัฒนาท่าทางโดยรวม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top