Temporalis คืออะไร? กล้ามเนื้อมัดที่ควรรู้ สำหรับนักออกกำลังกายมือใหม่

Temporalis คืออะไร

Table of Contents

Temporalis คืออะไร ? กล้ามเนื้อ Temporalis มีบทบาทสำคัญต่อในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของใบหน้าของเรา กล้ามเนื้อนี้จะอยู่บริเวณด้านข้างของกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีความจําเป็นต่อการเคลื่อนไหวของขากรรไกรและการทำงานของใบหน้าโดยรวม สำหรับนักออกกำลังกายมือใหม่ เราจะพาคุณมาสำรวจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดส่วนนี้ที่ควรรู้ ทั้งโครงสร้าง หน้าที่หลัก อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย ท่าออกกำลังที่กระตุ้นกล้ามเนื้อ รวมถึงการดูแลป้องกันกล้ามเนื้อบริเวณนี้ จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกัน

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Temporalis

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Temporalis

 • องค์ประกอบหลักของ Temporalis

กล้ามเนื้อเทมโพราลิส (Temporalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อรูปพัดบริเวณด้านข้างศีรษะที่มีลักษณะกว้างและแผ่ออกเป็นพังผืด ครอบคลุมบริเวณกว้างของกระดูกขมับ มีจุดเริ่มต้นจากหลุมขมับและเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ Temporalis

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเทมโพราลิส มีเส้นเอ็นยืดตัวลงไปยังขากรรไกรล่างหรือกรามล่าง เอ็นเหล่านี้จะยึดกล้ามเนื้อเข้ากับกระบวนการโคโรนอยด์ของขากรรไกรล่าง ทำให้กรามสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อกล้ามเนื้อหดตัว

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเทมโพราลิส

 • การเคลื่อนไหวหลัก

เทมโพราลิสมีหน้าที่หลักในการยกขากรรไกรขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยดึงกราม ทำให้กัดและเคี้ยวได้ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณรับประทานอาหารหรือแม้แต่พูด กล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะทำงานอย่างหนัก

 • บทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวในร่างกาย

กล้ามเนื้อ Temporalis ยังมีส่วนช่วยยึดข้อต่อขากรรไกรให้มั่นคงระหว่างการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อต่อเกิดความเครียดมากเกินไประหว่างกิจกรรม เช่น การเคี้ยว นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อใกล้เคียง เช่น กล้ามเนื้อแมสซีเตอร์ (298) เพื่อให้การเคลื่อนไหวของขากรรไกรมีประสิทธิภาพ

 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยต่อกล้ามเนื้อใบหน้า

การบาดเจ็บที่พบบ่อยต่อกล้ามเนื้อใบหน้า

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

การขบฟันหรือกัดขากรรไกรแน่นมากเกินไป อาจทำให้ใช้งานกล้ามเนื้อหนักเกินไป ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อล้าและปวดศีรษะที่บริเวณขมับได้

 • อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกที่ด้านข้างศีรษะหรือบาดเจ็บโดยตรง สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อได้ การบาดเจ็บดังกล่าว อาจทำให้เกิดอาการบวม ปวด และบางครั้งรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อ

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพต่อกล้ามเนื้อ

 • การออกกําลังกายเฉพาะกล้ามเนื้อ

การกำหนดเป้าหมายกล้ามเนื้อเทมโพราลิสโดยตรงได้อย่างการบริหารกล้ามเนื้อแบบแยกส่วน (170) การออกกําลังกายโดยใช้มือเปิดและปิดขากรรไกรเบา ๆ สามารถเป็นประโยชน์ แต่ต้องมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวนั้นช้าและควบคุมได้

 • การออกกําลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อเทมโพราลิส

การออกกําลังกายที่มุ่งเน้นทั้งโครงสร้างของใบหน้า เช่น โยคะใบหน้าก็สามารถช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อเทมโพราลิสได้ การออกกําลังกายแบบผสมผสานเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนอื่น ๆ ทำให้การฝึกครอบคลุมทั่วถึง

 

กล้ามเนื้อเทมโพราลิสในบริบทของกล้ามเนื้อใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อ Temporalis ทำงานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อหน้าหลายมัด หนึ่งในกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกันคือ กล้ามเนื้อ Masseter ทั้งสองกล้ามเนื้อทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอํานวยการเคลื่อนไหวของกรามอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่ากล้ามเนื้อ Temporalis จะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรง แต่การรักษาความยืดหยุ่นจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผสมผสานการออกกําลังกาย เช่น การยืดเหยียดใบหน้า สามารถช่วยรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นได้

การใช้กล้ามเนื้อใบหน้าในชีวิตประจำวัน

การใช้กล้ามเนื้อใบหน้าในชีวิตประจวัน

กล้ามเนื้อ Temporalis ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่การรับประทานอาหาร การพูด ไปจนถึงการแสดงอารมณ์ กล้ามเนื้อนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกกําลังกายขากรรไกรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อเทมโพราลิสแข็งแรงได้ และการผสมผสาน การออกกําลังกายแบบ compound movement (162) เข้าไปในกิจวัตรประจำวันจะยิ่งช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าโดยรวมมีสุขภาพดี

 

แม้ว่ากล้ามเนื้อ Temporalis จะไม่ได้อยู่แถวหน้าเสมอไปเมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกาย แต่มันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างใบหน้าของเรา ด้วยการทำความเข้าใจหน้าที่ โครงสร้าง และวิธีการดูแล เราสามารถมั่นใจได้ว่ากล้ามเนื้อนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันหรือการออกกําลังกายเฉพาะ การใส่ใจดูแลกล้ามเนื้อ Temporalis จะช่วยให้คุณรักษาโครงสร้างใบหน้าที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้ได้

 

คําถามที่พบบ่อย

1. หน้าที่หลักของ กล้ามเนื้อ Temporalis คืออะไร ?

กล้ามเนื้อเทมโพราลิส มีหน้าที่หลักในการยกและดึงขากรรไกรล่างขึ้น อํานวยการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การกัด เคี้ยว และพูด โดยการยกขากรรไกรขึ้น

2. กล้ามเนื้อ Temporalis แตกต่างจากกล้ามเนื้อ Masseter อย่างไร?

แม้ทั้งสองกล้ามเนื้อจะช่วยในการเคลื่อนไหวของขากรรไกร แต่ตั้งอยู่ในบริเวณหน้าที่แตกต่างกัน กล้ามเนื้อ Temporalis ครอบคลุมบริเวณกว้างของกระดูกขมับ ขณะที่กล้ามเนื้อ Masseter อยู่บริเวณมุมของขากรรไกร ทั้งคู่ทำงานร่วมกัน แต่มีจุดเริ่มต้น จุดเกาะ และหน้าที่เฉพาะที่แตกต่างกัน

3. สาเหตุใดทำให้กล้ามเนื้อ Temporalis เกิดอาการปวดได้?

อาการปวดกล้ามเนื้อเทมโพราลิส อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป นอนขบฟันบ่อยครั้ง หรือกัดขากรรไกรแน่นเป็นประจำ อาการบาดเจ็บเฉียบพลัน เช่น ถูกกระแทกข้างศีรษะโดยตรง ก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดและบวมบริเวณกล้ามเนื้อได้

4. มีการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ Temporalis หรือไม่?

มีการออกกําลังกายที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายกล้ามเนื้อเทมโพราลิส โดยเฉพาะ เช่น การเปิดปิดปากใช้แรงต้านจากมือ การโยคะใบหน้าที่มุ่งเน้นกล้ามเนื้อหน้าหลายมัด ก็จะช่วยให้การออกกําลังกายอย่างครอบคลุมและเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อได้

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Temporalis. https://www.healthline.com/human-body-maps/temporal-muscle#1

2. AARP – Face Workouts That Work. https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2018/facial-exercises-fd.html#:~:text=Hold%20your%20teeth%20tightly%20clenched,Repeat%20this%20exercise%20three%20times.

3. Today – Facial Exercises: Do They Work to Slim Your Face? https://www.today.com/health/skin-beauty/facial-exercises-rcna49877

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Levator Scapulae คืออะไร
Levator Scapulae คืออะไร ? วิธีดูแลรักษา เพื่อแก้อาการปวดคอและไหล่

Levator Scapulae คืออะไร ? กล้ามเนื้อนี้ถือเป็นตําแหน่งที่สําคัญ เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อหลักของคอ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของศีรษะและไหล่

Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม
Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม

Rhomboids มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของหลังส่วนบน ซึ่งสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันและการพัฒนาท่าทางโดยรวม

Peroneus Longus คืออะไร
Peroneus Longus คืออะไร ? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อข้อเท้าที่ควรรู้

กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เป็นหนึ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าที่สำคัญ หน้าที่คือการทำให้ข้อเท้าและส่วนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเดียวกันมีกลไกหมุนข้อ

Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน
Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน

Trapezius เป็นกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมบริเวณหลังส่วนบน, คอ และไหล่ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะไหล่และคอ

Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ
Erector Spinae คือ? เจาะลึกข้อมูลกล้ามเนื้อหลัง เพื่อลดอาการบาดเจ็บ

Erector Spinae เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในกิจวัตรประจำวันและช่วยรักษาท่าทางโดยรวมให้ดีขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top