Vastus Intermedius คือ? ข้อมูลการดูแลและหน้าที่กล้ามเนื้อต้นขาหน้า

Vastus Intermedius คือ

Table of Contents

Vastus Intermedius เป็นกล้ามเนื้องโดดเด่นด้วยตําแหน่งและหน้าที่ที่ไม่เหมือนใครในขาของเรา ด้วยการทำงานอย่างกลมกลืนของกล้ามเนื้อ เป็นกลไกที่เอื้อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ให้ความมั่นคงสำหรับข้อเข่าช่วยให้การเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันเป็นไปได้อย่างราบรื่น บทความนี้จะนำข้อมูลเชิงลึกการเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่, และรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างถูกจุด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของกล้ามเนื้อมัดนี้ตั้งแต่ผู้ที่ชอบเดินเล่นธรรมดาๆ ไปจนถึงนักกีฬามืออาชีพ

 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Vastus Intermedius

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ Vastus Intermedius

 • องค์ประกอบหลัก

กล้ามเนื้อนี้ตั้งอยู่ระหว่าง Vastus Medialis และ Vastus Lateralis ที่อยู่ลึกภายในส่วนหน้าของต้นขา เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกล้าม Quadriceps ถูกห่อหุ้มโดยกล้ามอื่นๆ ที่อยู่ชั้นนอกกว่า

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

กล้ามเนื้อนี้ ยึดด้านต้นกล้ามที่ผิวด้านหน้าโดยเกาะรอบเส้นที่ต่อเนื่อง เริ่มจากด้านหน้าและด้านข้างกลาง (anteromedially) บนเส้น intertrochanteric ของกระดูกต้นขา ลงไปตามแนวเส้น pectineal แล้วลงไปตามขอบใน linea aspera และจะมารวมกันที่ส่วนในของเอ็น quadriceps ขอบในของหัวเข่า

 

หน้าที่หลักของ Vastus Intermedius

หน้าที่หลักของ Vastus Intermedius

 • การเคลื่อนไหวหลักในร่างกาย

แวสตัส อินเตอร์มีดีสมีบทบาทสําคัญในการยืดขา ทุกครั้งที่คุณยืดขาออกไป ไม่ว่าจะเป็นขณะฝึกการออกกำลังกายส่วนขา[182] หรือแม้แต่การลุกขึ้นจากท่านั่ง จะมีการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

 • หน้าที่สนับสนุนในกลไกอื่น ๆ

นอกเหนือจากการยืดขาแล้ว Vastus Intermedius ยังให้ความมั่นคงสำหรับข้อเข่า ช่วยให้การเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดิน, วิ่ง, และกระโดดนั้นราบรื่น มีการทํางานประสานกับกล้ามอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้อย่างแม่นยํา

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง เช่น การวิ่งหรือการปั่นจักรยาน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วนนี้ซ้ำไปซ้ำมา อาจทำให้เกิดการอักเสบหรือฉีกขาดได้ หรือแย่ไปกว่านั้น อาจะเกิดภาวะ quadriceps tendinitis ซึ่งเกิดการอักเสบของเอ็นที่เชื่อมต่อกล้าม quadriceps ได้

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

การกระแทกโดยตรง หรือกระแทกอย่างรุนแรงระหว่างเล่นกีฬาอาจทําให้เกิดการฟกช้ำ หรือฉีกขาดรุนแรง อาการบาดเจ็บเหล่านี้มักต้องพักผ่อน รวมถึงการฟื้นฟูด้วยการออกกําลังกายเฉพาะ เพื่อให้หายดีสนิท

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของแวสตัส อินเตอร์มีดีส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพของแวสตัส อินเตอร์มีดีส

 • การออกกําลังกายเพื่อเน้นกล้ามเดี่ยว

แม้ว่าการออกกําลังกายที่มุ่งเป้าไปที่กล้ามเดียวอาจทำได้ยาก เพราะอยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างลึก แต่อย่างไรก็ตาม การออกกําลังกายแบบ leg extension บางรูปแบบ สามารถเน้นการทํางานของกล้ามนี้ได้

 • การเคลื่อนไหวร่วมกับกล้ามเนื้อมัดอื่น

ท่าสควอท(57) โดยเฉพาะใช้กับการสวอทพร้อมวางบาร์เบลบนไหล่ด้านหน้า(189) จะกระตุ้นได้มากที่สุด นอกจากนี้การออกกําลังกายผสานท่าทางอย่าง ลันจ์ก็เกี่ยวข้องกับกล้ามนี้เช่นกัน

 

ความสัมพันธ์กับกล้ามใกล้เคียง

 • ความสัมพันธ์กับกล้ามที่ทํางานร่วมกัน

แวสทัส อินเทอมิเดียส ไม่ได้ทํางานเดี่ยว ๆ แต่มันจะต้องใช้กล้ามเนื้อข้างเคียงโดยเฉพาะกล้าม quadriceps ชิ้นอื่นๆ เพื่อเสริมความสะดวกในการเคลื่อนไหวของขา รวมถึงการออกกําลังกายขา(52) ต่างๆ โดยยึดหัวเข่าให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

 • การสร้างดุลยภาพระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

เพื่อรักษาการทํางานของขาที่ดีที่สุด สําคัญอย่างยิ่งที่ต้องมั่นใจว่ามันไม่เพียงแต่แข็งแรงเท่านั้น แต่ต้องมีความยืดหยุ่นด้วย โดยการยืดเหยียดหลังการออกกำลังกาย ให้ความแข็งแรงจะช่วยรักษาดุลยภาพระหว่างความอึดและความยืดหยุ่นไว้

 

การทำงานของกล้ามเนื้อในชีวิตประจําวัน

ทุกก้าวที่คุณเดิน ไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนสาธารณะหรือการขึ้นบันได ล้วนเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อส่วนนี้ทั้งนั้น การใช้งานของมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่กิจกรรมในฟิตเนส แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวประจําวัน ให้การสนับสนุนและเสถียรภาพแก่ข้อเข่าอีกด้วย

 

แม้ว่ากล้ามเนื้อนี้จะไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเหมือนกล้ามอื่นๆ แต่ Vastus Intermedius ก็มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวประจําวันและกิจกรรมกีฬาของเรา ด้วยการดูแลอย่างถูกต้อง การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับกล้ามอื่นๆ สามารถช่วยให้ขามีสุขภาพที่ดีได้เป็นอย่างมาก

 

คําถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากกล้าม quadriceps อื่นๆ?

กล้าม Vastus Intermedius มีความโดดเด่นที่ตําแหน่งของมัน ในขณะที่กล้าม quadriceps ชิ้นอื่นๆ อยู่ชั้นนอก กล้าเนื้อมัดนี้จะอยู่ลึกภายใน ซ่อนอยู่ระหว่างกล้าม Vastus Medialis และ Vastus Lateralis ทําให้มองไม่เห็นจากภายนอก

2. ท่าออกกําลังกายโดยฝึกเป้าหมายกล้ามเนื้อนี้มีอะไรบ้าง?

แม้ว่าจะยากที่จะเน้นกล้ามวาสตุส อินเทอมีเดียลิสโดยเฉพาะ เนื่องจากตําแหน่งที่อยู่ลึกภายใน ต้องจําไว้ว่ามันจะทํางานร่วมกับกล้าม quadriceps อื่นๆ เสมอ ซึ่งการออกกําลังกายบางอย่าง เช่น ท่าสควอท squats, front squat หรือ Lunges บางรูปแบบ สามารถเน้นการทํางานของกล้ามนี้ได้

3. มีสัญญาณใดบ้างที่แสดงถึงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแวสทัส อินเทอมิเดียส?

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนี้ อาจแสดงผ่านการปวดหรือเมื่อยล้าบริเวณด้านหน้าตอนกลางของต้นขา อาจมีการบวม เมื่อกดลงไปแล้วรู้สึกปวด หรือขยับได้จํากัดในกรณีรุนแรง หากสงสัยว่าบาดเจ็บ ควรพักการออกกำลังทุกชนิดให้ขาหายดี ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการอย่างละเอียด

4. ทําไมการรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแวสตัส อินเตอร์มีดีสจึงสําคัญ?

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่นๆที่ต้องการความยืดหยุ่น แวสตัส อินเตอร์มีดีสก็เช่นกัน เพราะการที่สามารถยืดกล้ามเนื้อได้ดีจะช่วยให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ด้วยเหตุที่กล้ามนี้อยู่ลึกและทํางานตลอดในกิจกรรมประจําวัน การรักษาความยืดหยุ่นจะช่วยป้องกันอาการตึง, ฉีกขาด, หรืออาการเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

อ้างอิง :

1. Healthline – Vastus intermedius. https://www.healthline.com/human-body-maps/vastus-intermedius#1

2. WellAndGood  – The Best Way to Stretch the Largest Muscle in Your Legs, According to a Physical Therapist. https://www.wellandgood.com/how-to-stretch-the-vastus-lateralis/

3. Women’s Health – 5 Quad Stretches To Do After A Long Run Or Lifting Session. https://www.womenshealthmag.com/fitness/a38760716/quad-stretches/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน
Trapezius คือ? รู้จักกับกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่ส่งผลในชีวิตประจำวัน

Trapezius เป็นกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมบริเวณหลังส่วนบน, คอ และไหล่ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะไหล่และคอ

Tibialis Posterior คืออะไร
Tibialis Posterior คืออะไร? กล้ามเนื้อสำหรับคนที่เสี่ยงเป็นรองช้ำควรรู้จัก

Tibialis Posterior ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวขา ช่วยในการเดินและวิ่ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการดูแลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Tensor Fasciae Latae คืออะไร ?
Tensor Fasciae Latae คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อ TFL บริเวณสะโพก

กล้ามเนื้อ Tensor Fasciae Latae หรือ TFL เป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่มีความสำคัญบริเวณสะโพก บทความนี้จะพามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดนี้

Popliteus คืออะไร ?
Popliteus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อด้านหลังของเข่า ที่ไม่ควรมองข้าม

Popliteus เป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านหลังของเข่า มีบทบาทสําคัญต่อความสามารถในการเดิน วิ่ง และกิจกรรมประจําวันอื่นๆ

Peroneus Longus คืออะไร
Peroneus Longus คืออะไร ? หนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อข้อเท้าที่ควรรู้

กล้ามเนื้อ Peroneus Longus เป็นหนึ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าที่สำคัญ หน้าที่คือการทำให้ข้อเท้าและส่วนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเดียวกันมีกลไกหมุนข้อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top