Atrophy คืออะไร ? เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสลายกล้ามเนื้อ

Atrophy คืออะไร

Table of Contents

Atrophy เป็นคําที่อาจดูไม่คุ้นเคยสําหรับบางคน แต่มีบทบาทสําคัญในการดูสุขภาพให้แข็งแรงและออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ ในด้านของฟิตเนส เอทระฟี หมายถึงการลดลงของขนาดกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกระบวนการนี้ เพื่อเข้าใจว่าทําไมถึงเกิดขึ้น ผลกระทบ และวิธีป้องกันกระบวนการสลายกล้ามเนื้อ ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกันเลย

Atrophy คืออะไร

ในบริบทของกล้ามเนื้อ หมายถึงการลดลงของมวลกล้ามเนื้อหรือขนาดของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกใช้งานเท่าที่ควร ส่งผลมีขนาดมวลกล้ามเนื้อที่เล็กลง โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ ไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ก็ตาม

Atrophy คืออะไร

สาเหตุของกระบวนการสลายกล้ามเนื้อ

มีหลายสาเหตุที่อาจทําให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อ โดยสามรถารุปปัจจัยหลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. การไม่ออกกําลังกาย: นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกกระตุ้นหรือใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จะเริ่มลดขนาดลง การมีรูปแบบชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว ไม่มีกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อทั่วทุกส่วน(197) อย่างสม่ำเสมอ สามารถนําไปสู่สถาวะนี้ได้
  2. วัย: ขณะที่คนเราแก่ตัวขึ้น มวลกล้ามเนื้อมักจะลดลงโดยธรรมชาติ ชนิดของการเสื่อมสภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
  3. การบาดเจ็บ: บางครั้ง เมื่อบุคคลได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายได้ กล้ามเนื้อในบริเวณนั้นอาจเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากขาดการใช้งาน
  4. ระบบประสาทได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ: เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อ มักรุนแรงกว่าการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการไม่ออกกําลังกายหรือการแก่ตัว
  5. โภชนาการ: โภชนาการที่ไม่เพียงพอยังสามารถนําไปสู่การเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อได้ หากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็น กล้ามเนื้ออาจจะไม่สามารถรักษาขนาดของกล้ามเนื้อไว้ได้

การป้องกันและการจัดการ

การเข้าใจสาเหตุของการเสื่อมสภาพนําเราไปสู่การป้องกันและการจัดการกับกระบวนการสลายของกล้ามเนื้อ โดยมีวิธีจัดการและชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนี้

การป้องกันและการจัดการ

ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความสําคัญอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายแบบฝึกการเสริมกำลัง(166) แม้แต่การออกกําลังกายพื้นฐาน สามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจําเป็นต้องยกน้ําหนักหนักๆ ทุกวัน แต่การใช้กล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสําคัญ

โภชนาการที่เหมาะสม

การให้สารอาหารที่ถูกต้องแก่กล้ามเนื้อของคุณมีความสําคัญอย่างยิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรับประทานอาหารที่สมดุลพร้อมกับโปรตีนที่เพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ รวมถึงอาหารทั้งหมดและหลีกเลี่ยการะรับประทาอาหารแปลรูปมากเกินไป วิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะ แคลเซียมและวิตามินดี(146) มีบทบาทในการทํางานของกล้ามเนื้อ

การฟื้นฟูรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

หากการบาดเจ็บเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพ สิ่งสําคัญคือต้องเริ่มการฟื้นฟูพลังเมื่อปลอดภัยแล้ว ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องกลับมาออกกําลังกายเต็มรูปแบบทันที การยืดกล่ามเนื้อ และการออกกําลังกายเบาๆ สามารถช่วยรักษาระดับกล้ามเนื้อได้

แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นฐาน

หากการเสื่อมสภาพเกิดจากภาวะทางการแพทย์หรือความเสียหายของเส้นประสาท สิ่งสําคัญคือต้องรักษาสาเหตุที่แท้จริง การปรึกษาแพทย์จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะหรือการแทรกแซงที่อาจจําเป็น

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

น้ํามีบทบาทสําคัญต่อการทํางานและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดื่มน้ํา(78)เพียงพอตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะหลังการออกกําลังกาย

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

แง่มุมทางจิตวิทยาของการเสื่อมสภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในร่างกายของเราสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย แม้การสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออาจทําให้เรารู้สึกไม่ดี โดยเฉพาะหากลงทุนเวลาในการสร้างมันขึ้นมา แต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเสียใจหรือผิดหวัง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูหรือป้องกัน การเข้าร่วมที่ให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมกลุ่มฟิตเนสสามารถช่วยให้มีแรงจูงใจและมองโลกในแง่ดี

การเสื่อมสภาพหรือการสูญเสียกล้ามเนื้อ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การไม่ออกกําลังกายไปจนถึงวัยที่มากขึ้น การเข้าใจถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันสามารถช่วยให้เราแก้ไขได้อย่างตรงจุด การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดูแลโภชนาการที่เหมาะสม การฟื้นฟูรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และการแก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นฐานเป็นวิธีหลักในการจัดการกับการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การรักษาสภาพจิตใจให้บวกและการมองหาแรงสนับสนุนสามารถช่วยให้มีกำลังใจและผ่านความท้าทายนี้ได้อย่างราบรื่น

 

คําถามที่พบบ่อย 

1. ความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อคืออะไร?

กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพหมายถึงการลดขนาดลงโดยเฉพาะเนื่องจากการสูญเสียเส้นใยกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ออกกําลังกาย การบาดเจ็บ หรือโรคทางการแพทย์ ในขณะที่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสามารถเกิดจากสมดุลโปรตีนที่ลบหรือไม่ได้รับพลังงานเพียงพอ โดยเฉพาะระหว่างการฝึกหัดหนักหรือการควบคุมอาหาร

2. กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่?

ศักยภาพในการกลับมาของกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลัก ในกรณีที่เกิดจากการไม่ได้ออกกําลังกายหรือการพักฟื้น มักจะสามารถกลับมาได้ ผ่านกายภาพบําบัดและการฝึกเพื่อเสริมความแข็งแรง แต่ถ้าเกิดจากความเสียหายต่อเส้นประสาท อาจยากมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายต่อเส้นประสาท

3. กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพใช้เวลานานแค่ไหน?

ช่วงเวลาที่สังเกตเห็นกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแตกต่างกันไป โดยทั่วไปส่วนใหญ่เริ่มเห็นกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพหลังจากไม่ได้ออกกําลังกาย 2-3 สัปดาห์ แต่อาจแตกต่างกันไปตามการเผาผลาญพลังงาน, ภาวะโภชนาการ, อายุ, และสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล

4. มีชนิดของอาหารหรือสูตรอาหารเฉพาะที่ช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพได้หรือไม่?

อาหารที่มีสมดุลและมีโปรตีนสูงสามารถช่วยในการรักษาและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ อาหารเช่น ไก่ ปลา ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ถั่ว และเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี นอกจากนี้การรับประทานแคลอรี่ให้เพียงพอกับระดับกิจกรรมของคุณก็มีความสําคัญ ยิ่งไปกว่านั้นวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดี แคลเซียม และโอเมก้า 3 ยังมีบทบาทสําคัญต่อการทํางานและสุขภาพของกล้ามเนื้อ

 

อ้างอิง :

1. Cleveland Clinic – Muscle Atrophy. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22310-muscle-atrophy

2. Medical News Today – What to know about muscle atrophy. https://www.medicalnewstoday.com/articles/325316

3. Harvard Health Publishing – Don’t let muscle mass go to waste. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/dont-let-muscle-mass-go-to-waste

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

ท่าออกกําลังกาย กระชับมดลูก
กระชับมดลูก ด้วยการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

กระชับมดลูก ด้วยการออกกำลังกายในส่วนของแกนกลางลำตัวรวมถึงช่วงสะโพก และการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จะส่งผลต่อการกระชับมดลูกโดยตรง

Protein synthesis คือ
Protein synthesis คือ? ทำความเข้าใจกระบวนการสร้างโปรตีนในเซลล์

Protein synthesis เป็นการสังเคราะห์โปรตีนเป็นรากฐานสำคัญของการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ เป็นกระบวนการซับซ้อนของเซลล์ที่แปลรหัส DNA

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Scroll to Top