Dynamic Tension คือ? ฝึกเสริมความแกร่งกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านตนเอง

Dynamic Tension คือ

Table of Contents

Dynamic Tension คือ วิธีการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อทํางานโดยไม่ต้องใช้น้ําหนักภายนอกหรือเครื่องมือ แต่ใช้แรงต้านทานของร่างกายเองในการสร้างแรงตึงในกล้ามเนื้อ วิธีนี้ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดย Charles Atlas เป็นคนคิดค้นวิธีนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 สำหรับผู้ชายที่มีร่างกายอ่อนแอ มันช่วยให้บุคคลสร้างความแข็งแรงและความตึงของกล้ามเนื้อ ในบทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังแบบไดนามิค เทนชั่น, ประโยชน์ของมัน และวิธีการนํามันมาใช้ในการออกกําลังกายของคุณ

ความหมายของ Dynamic Tension  

Dynamic Tension คือ การฝึกด้วยน้ำหนักตัวเอง โดยมีหลักการก็คือ การใช้กลุ่มกล้ามเนื้อเกร็งเข้าหากันหรือการเกร็งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากนั้นขยับส่วนนั้นเข้าหากันเหมือนคุณกำลังยกของหนัก ยกตัวอย่างเช่น การเกร็งฝ่ามือเข้าหากันให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้แขนและหน้าอกทำงานร่วมกัน กระบวนการนี้ล้วนใช้แรงต้านจากร่างกายของตนเองแทนการใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มน้ำหนัก

ความหมายของ Dynamic Tension  

บริบททางประวัติศาสตร์

กระบวนการนี้มีรากฐานมาจากวิธีการออกกําลังกายในสมัยโบราณ ในหลายศตวรรษก่อน นักรบและนักกีฬาใช้เทคนิคคล้าย ๆ กันเพื่อ เพิ่มความแข็งแรงและความอดทนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ การเรียนรู้สิ่งนี้จะช่วยเป็นแรงจูงใจเพราะว่าวิธีการนี้ยังทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา

หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง

เมื่อทําการออกกําลังกายด้วยวิธีการนี้ คุณกําลังทําให้กล้ามเนื้อหดตัวโดยไม่ขยับข้อต่อที่กล้ามเนื้อนั้นเกาะอยู่ การหดตัวแบบไอโซเมตริกนี้ช่วยเพิ่มความอดทนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเมื่อทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ประโยชน์การฝึกเกร็งกล้ามเนื้อ

ประโยชน์การฝึกเกร็งกล้ามเนื้อ

 • ความแข็งแรงและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ: ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและทําให้กล้ามเนื้อมีรูปร่างชัดเจนมากขึ้น ด้วยการรักษาแรงต้านตลอดช่วงการเคลื่อนไหว ทําให้กล้ามเนื้อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความยืดหยุ่น: เนื่องจากเราควบคุมการเคลื่อนไหวและแรงต้านเอง จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะยืดหรือบาดเจ็บตัวเอง ทําให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อและความกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • เพิ่มความสะดวก: ข้อดีประการหนึ่งคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ จึงเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง

การเปรียบเทียบกับวิธีการฝึกอื่น ๆ

หากจะต้องเปรียบเทียบกระบวนการนี้กับการยกน้ำหนักปกติ ไดนามิค เทนชั่น อาศัยแรงต้านกล้ามเนื้อที่ใช้น้ำหนักของตนเอง (คล้ายกกับการออกกำลังกายแบบ Calisthenics) (153) เน้นการสร้างและควบคุมการเกร็งในส่วนที่ใช้งาน ส่วนการยกน้ำหนักอื่น ๆ มีการใช้อุปกรณ์และน้ำหนักจากบาร์น้ำหนัก

ตัวอย่างการออกกําลังกายแบบไดนามิค เทนชั่น

 • ท่าวิดพื้นแบบ Isometric : เริ่มจากวิดพื้นตามปกติ แต่แทนที่จะดันตัวขึ้นลง ให้ค้างในท่าลงโดยห่างจากพื้นเล็กน้อย ทําให้เกิดแรงตึงในกล้ามเนื้ออกและแขน
 • ท่า Static Lunges: ให้ค้างอยู่ในท่าย่อลงสักครู่หนึ่ง ทําให้เกิดแรงตึงในต้นขาและก้น
 • ท่า Tension Planks : การใช้ท่านี้จะคล้ายกันกับท่า Plank (59) ปกติ แต่ตอนดึงมือลงพื้นให้คุณเกร็งตัวเองไว้ ส่งผลให้บ่าและหลังส่วนบนทํางานหนักขึ้น

ท่า Tension Planks

การผสมผสานกับรูปแบบอื่น ๆ

กระบวนการนี้สามารถฝึกรวมกับกิจวัตรออกกำลังของคุณได้ อย่างเช่น การวอร์มอัพ, cool down (209) หรือการออกกำลังหลัก หากคุณเพิ่งฟักฟื้นจากการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็สามารถทำกระบวนการนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากมันไม่เป็นอันตรายและสามารถกำหนดแรงต้านได้ด้วยตนเองง่าย ๆ

การใช้ประโยชน์จากไดนามิค เทนชั่นประโยชน์อย่างเต็มที่

 • การเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับกล้ามเนื้อ: สิ่งสําคัญประการหนึ่งของวิธีการฝึกนี้ คือการเชื่อมโยงจิตใจเข้ากับกล้ามเนื้อ โดยจดจ่อกับการเกร็งกล้ามเนื้อ จินตนาการถึงการหดตัวและคลายตัวของมัน ซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีขึ้นและผลลัพธ์ดีขึ้น
 • การหายใจอย่างสม่ำเสมอ: เพราะการกลั้นหายใจอาจทําให้เกิดแรงกดที่ไม่จําเป็น ให้หายใจเข้าขณะคลายกล้ามเนื้อ และหายใจออกขณะที่กล้ามเนื้อหดตัว
 • การเพิ่มความต้านทานเป็นลําดับ: เช่นเดียวกับการออกกําลังกายรูปแบบอื่นๆ ควรเพิ่มความต้านทานขึ้นเป็นลําดับตามความสามารถ ในบริบทของวิธีการนี้ คือการ ใช้แรงมากขึ้นหรือขยายเวลาการออกกําลังที่นานขึ้น

การผสมผสานเข้ากับการออกกําลังรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อให้ได้การออกกําลังกายอย่างสมดุล ควรมีการผสมผสานกับรูปแบบออกกําลังกายอื่น ๆ

โยคะ

 • การฝึกด้วย Weight Training: ในวันที่ออกกําลังกับน้ำหนัก ให้นํากระบวนการนี้มาใช้เป็นการอบอุ่นร่างกาย
 • การออกกําลังแบบ Cardio: หลังการวิ่งหรือออกกําลังแบบ Cardio (206) ให้ใช้ไดนามิค เทนชั่นช่วยยืดเหยียดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • โยคะ: หลักการของมันปรากฏในโยคะท่าต่าง ๆ ที่ใช้กลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะทำงาน

ข้อจํากัดและข้อควรระวัง

คุณให้ความสําคัญและตระหนักถึงข้อจํากัดของมันดังนี้

 • การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อจํากัด: แม้ว่ามันจะช่วยปรับเสริมความทนทานและตึงตัวของกล้ามเนื้อ แต่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับการยกน้ำหนัก
 • โอกาสเกิดการใช้แรงมากเกินไป: เนื่องจากใช้แรงต้านทานของร่างกายเอง จึงมีโอกาสใช้แรงมากเกินไป จําเป็นต้องรับฟังสัญญาณของร่างกายและเข้าใจขีดจํากัดของมัน

Dynamic Tension ให้มุมมองใหม่ต่อการออกกําลังกาย ทําให้บุคคลสามารถทําให้กล้ามเนื้อทํางานโดยไม่ต้องใช้น้ําหนักภายนอก ด้วยการเข้าใจกล้ามเนื้อและมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงจิตใจกับกล้ามเนื้อ สามารถนําวิธีนี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น และความตึงกล้ามเนื้อ แม้ว่าจะไม่สามารถแทนที่วิธีการออกกําลังกายอื่น ๆ แต่ก็เป็นส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมในการออกกําลังกายอย่างครอบคลุม

คําถามที่พบบ่อย

1. ความแตกต่างหลักระหว่างไดนามิค เทนชั่นกับการยกน้ำหนักแบบทั่วไปคืออะไร?

หลักการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงต้านทานโดยใช้กลุ่มกล้ามเนื้อเกร็งเข้าหากัน ปราศจากไม่มีการเคลื่อนไหวข้อต่อหรือการใช้น้ำหนักภายนอก ส่วนการยกน้ำหนักแบบทั่วไป ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มน้ำหนักและมีการเคลื่อนไหวข้อต่อทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

2. ควรฝึกกระบวนการนี้บ่อยแค่ไหน?

สําหรับมือใหม่ ให้ฝึก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นไอเดียที่ดี เมื่อคุณคุ้นเคยมากขึ้นจึงสามารถเพิ่มความถี่ได้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการออกกําลังกายรูปแบบอื่นๆ ควรให้กล้ามเนื้อได้มีเวลาพักฟื้นอย่างเพียงพอระหว่างการออกกําลัง

3. วิธีการนี้ช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้หรือไม่?

สามารถทำได้ เพราะมันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และเสริมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังได้ดี

4. มีการออกกำลังกายรูปแบบนี้มีความเสี่ยงหรือไม่?

หากคุณทำท่าทางไม่ถูกต้อง มันก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ ต้องแน่ใจว่าใช้เทคนิคที่ถูกต้องและไม่ใช้แรงมากเกินไป หากรู้สึกเจ็บต้องหยุดทันที

 

อ้างอิง :

 1. Men’s Health – What’s dynamic tension? https://www.menshealth.com/uk/building-muscle/a745652/whats-dynamic-tension-199945/
 2. Body Building – Work Out Without Weights: Dynamic Tension Revised. https://www.bodybuilding.com/content/work-out-without-weights-dynamic-tension-revised.html
 3. Fitness Volt – Build Muscle and Strength with Dynamic Tension. https://fitnessvolt.com/dynamic-tension/
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Compound muscle คือ
Compound muscle คือ? ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ

Compound muscle กลุ่มกล้ามเนื้อที่มีบทบาทหลักในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งผลให้มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและมีความแข็งแรงในมากขึ้น

Tendon คืออะไร ออกกำลังกายหนักไป อาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบได้
Tendon คืออะไร ? ออกกำลังกายหนักไป อาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบได้

Tendon หรือ เอ็น เปรียบเสมือนวีรบุรุษที่ยืนอยู่เบื้องหลัง เรามักพูดถึงกล้ามเนื้อและกระดูก แต่เอ็นจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย

ท่าออกกำลังกายคนท้อง
การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ ส่งเสริมการตั้งครรภ์ที่ดีและแข็งแรง

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่พิเศษและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิง การมีสุขภาพที่แข็งแรงและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระหว่างตั้งครรภ์

ท่ายืดกล้ามเนื้อ
การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนมักมองข้าม

การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายในทุกรูปแบบทุกประเภทและทุกโปรแกรมการฝึก ทั้งหมดเพื่อช่วยเตรียมร่างกาย

Calorie deficit คือ
Calorie deficit คือ?เรียนรู้แคลอรี่ขาดดุลเกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดน้ำหนัก

calorie deficit เป็นสภาวะที่คุณเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าที่คุณรับประทานเข้าไป เป็นพื้นฐานการลดน้ำหนักอย่างสมดุลในการกินและใช้พลังงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top