Body Types คือ? รู้จักรูปแบบร่างกายในการออกกําลังกายและยกน้ำหนัก

Body Types คือ

Table of Contents

ทุกคนมี Body types หรือรูปร่างที่ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อพูดถึงในแง่ของการออกกําลังกายและยกน้ําหนัก สามารถแบ่งลักษณะรูปร่างออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งการรู้จักและเข้าใจประเภทของรูปร่าง มีส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้างแผนการออกกําลังกายและโภชนาการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับแต่ละคน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ รูปร่างแต่ละประเภท, ศึกษาวิธีการออกกำลังกาย และการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับรูปร่างแต่ละประเภทกัน

เอกโตมอร์ฟ (Ectomorphs)

เอกโตมอร์ฟ (Ectomorphs)

 • ลักษณะรูปร่าง: เอกโตมอร์ฟมักมีรูปร่างผอม บ่าและสะโพกแคบ แขนขายาว ไขมันหรือมวลกล้ามเนื้อน้อย ระบบเมตาบอลิซึมเร็ว ทําให้ยากต่อการเพิ่มน้ําหนัก
 • คําแนะนําการออกกำลังกาย: เอกโตมอร์ฟควรเน้นที่การออกกําลังกายที่ทํางานกับกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม (Compound movement) การเพิ่มน้ำหนักขึ้นและลดระยะเวลาวิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้
 • คําแนะนําด้านโภชนาการ: ต้องเพิ่มปริมาณแคลอรีที่รับประทาน ควรเน้นอาหารที่มีโปรตีน และไขมันที่ดี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

เมโสมอร์ฟ (Mesomorphs)

เมโสมอร์ฟ (Mesomorphs)

 • ลักษณะรูปร่าง: เมโสมอร์ฟมีรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อและดูแข็งแรง สัดส่วนมวลกล้ามเนื้อสูงกว่าคนปกติ เพิ่มหรือลดน้ำหนักได้ค่อนข้างง่าย
 • คําแนะนําการออกกำลังกาย: การผสมผสานระหว่างการยกน้ำหนักและฝึกคาร์ดิโอ เหมาะสมกับเมโสมอร์ฟ สามารถได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมที่หลากหลายเพื่อท้าทายกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
 • คําแนะนําด้านโภชนาการ: อาหารที่สมดุลพร้อมเน้นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันอย่างเท่า ๆ กันเหมาะสมที่สุด ควรได้รับโปรตีนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ

เอนโดมอร์ฟ (Endomorphs)

เอนโดมอร์ฟ (Endomorphs)

 • ลักษณะรูปร่าง: เอนโดมอร์ฟมีรูปร่างกลม สะโพกกว้าง เก็บไขมันได้ง่าย อาจมีเอวและสะโพกกว้าง มีอัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำ
 • คําแนะนําการออกกำลังกาย: การวิ่งเหมาะสําหรับการเผาผลาญแคลอรี การฝึกเพิ่มความแข็งแกร่ง อาจช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญ
 • คําแนะนําด้านโภชนาการ: ต้องควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่รับประทาน เน้นอาหารที่มีประโยชน์ และลดอาหารปรุงแต่งและแปรรูป รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ บ่อย ๆ ช่วยในการควบคุมการเผาผลาญ

ผลกระทบของพันธุกรรม

แม้ว่าประเภทของแต่ละรูปร่างจะให้กรอบโครงสร้างโดยทั่วไป แต่พันธุกรรมมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปร่างของแต่ละบุคคล บางคนอาจมีลักษณะผสมระหว่าง 2 รูปร่างทั้งสองประเภท

การเปลี่ยนแปลง Body Types

แม้ว่าคนเราจะมีรูปร่างตามธรรมชาติ แต่ด้วยความพยายามและการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอในการออกกำลังและปรับเปลี่ยนทางโภชนาการ ก็สามารถเปลี่ยนประเภทของรูปร่างไปสู่รูปร่างประเภทอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น เอกโตมอร์ฟสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ดูเหมือนเมโสมอร์ฟได้

ปัจจัยที่มีผลต่อ Body Types แต่ละประเภท

ปัจจัยที่มีผลต่อ Body Types แต่ละประเภท

 • อายุ: เมื่ออายุมากขึ้น การเผาผลาญพลังงานอาจลดลง ทําให้องค์ประกอบของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทําให้บางคนเปลี่ยนประเภทของรูปร่างไปด้วย
 • สมดุลของฮอร์โมน: ฮอร์โมน (Hormones) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดว่าร่างกายจะเก็บไขมันหรือสร้างมวลกล้ามเนื้อ ณ บริเวณใด การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนสามารถมีผลต่อองค์ประกอบและรูปแบบของร่างกายได้
 • การดําเนินชีวิต: การใช้ชีวิตแบบไม่ค่อนเคลื่อนไหวร่างกาย ร่วมกับการรับประทานอาหาร อาจทําให้มีแนวโน้มเป็นเอนโดมอร์ฟมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การใช้ชีวิตแบบกระฉับกระเฉงร่วมกับการออกกำลังอาจทําให้เอกโตมอร์ฟมีลักษณะใกล้เคียงกับเมโสมอร์ฟมากขึ้น

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Body Types

 • ประเภทนั้นตายตัว: แม้ว่าประเภทรูปร่างจะให้กรอบคร่าว ๆ ในการเข้าใจรูปร่างแต่ละประเภท แต่ไม่ใช่กรอบและข้อกำหนดที่แน่นอน เพราะคนจํานวนมากอาจมีลักษณะผสมระหว่าง 2 ประเภทได้
 • ข้อจํากัด: การที่คนเรามีแนวโน้มรูปร่างตามธรรมชาติ ไม่ได้หมายความว่าจะมีข้อจํากัดในความสําเร็จด้านการออกกําลังกายหรือยกน้ําหนัก ด้วยความมุ่งมั่น ใคร ๆ ก็ตามสามารถบรรลุรูปร่างที่ต้องการได้

การออกกําลังกายสําหรับรูปร่างแต่ละประเภท

 • เอกโตมอร์ฟ: เน้นการยกน้ําหนัก จํากัดระยะเวลาวิ่ง พักระหว่างวันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาผลาญพลังงานมากเกินไป
 • เมโสมอร์ฟ: ผสมผสานระหว่างวิ่งและยกน้ำหนัก เน้นที่กลุ่มกล้ามเนื้อต่าง ๆ และเปลี่ยนการฝึกบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะกล้ามเนื้อไม่พัฒนา
 • เอนโดมอร์ฟ: เริ่มต้นด้วยการวิ่งบ่อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มการยกน้ำหนัก เน้นการออกกําลังกายทั้งร่างกาย

วิธีดูแลด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับบอดี้ไทป์

วิธีดูแลด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับบอดี้ไทป์

 • เอกโตมอร์ฟ: เน้นอาหารที่มีแคลอรีสูง รับประทานบ่อย ๆ และโภชนาการหลังออกกําลังเพื่อช่วยการฟื้นตัวและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
 • เมโสมอร์ฟ: รับประทานอาหารที่สมดุล รับประทานโปรตีนสม่ำเสมอ การดื่มน้ำให้เพียงพอ และรับประทานอาหารก่อนออกกําลังกาย
 • เอนโดมอร์ฟ: ควบคุมปริมาณอาหาร มีโปรตีนจากพืชเป็นหลัก ลดคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ บ่อย ๆ ช่วยควบคุมระบบการเผาผลาญ

ความสําคัญของการมองรูปร่างของคุณในแง่บวกและวางเป้าหมายที่เป็นจริง

ทุกประเภทรูปร่างมีจุดแข็งและความท้าทาย สําคัญที่ต้องรักตัวเองและมีความอดทนเมื่อตั้งเป้าหมายการออกกําลังกาย การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นส่งผลเสีย ควรเน้นที่การเติบโตส่วนบุคคล จุดแข็ง และความก้าวหน้าของตัวเอง

โดยสรุปแล้ว บอดี้ไทป์ จําแนกได้เป็น เอกโตมอร์ฟ เมโสมอร์ฟ และเอนโดมอร์ฟ สามารถบ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคและการตอบสนองต่อการฝึกซ้อมและโภชนาการของแต่ละคนเบื้องต้นได้ แต่ต้องตระหนักว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เพราะพันธุกรรม อายุ ฮอร์โมน และการเลือกใช้ชีวิตส่งผลต่อก็ส่งผลต่อประเภทของรูปร่างได้เหมือนกัน

 

คําถามที่พบบ่อย

1. สามารถเปลี่ยนประเภทของรูปร่างด้วยการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารได้หรือไม่?

แม้กรอบพื้นฐานของบอดี้ไทป์จะถูกกําหนดจากพันธุกรรม แต่ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากการออกกําลังกายและการรับประทานอาหาร ยกตัวอย่างเช่น เอกโตมอร์ฟสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและดูเหมือนเมโสมอร์ฟ หรือเอนโดมอร์ฟสามารถลดไขมันและมีกล้ามเนื้อเหมือนเมโสมอร์ฟได้ แต่ต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและวิธีการที่เหมาะสม

2. จะรู้ประเภทรูปร่างที่แน่ชัดได้อย่างไร?

การกําหนดประเภทรูปร่างไม่ใช่วิทยาศาสตร์แม่นยํา เพราะส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานของ 2 ประเภท การสังเกตแนวโน้มตามธรรมชาติของร่างกาย โดยเฉพาะการตอบสนองต่ออาหารและการออกกําลังกาย จะช่วยให้ค้นพบข้อบ่งชี้ได้

3. ประเภทรูปร่างใดที่ได้เปรียบในเรื่องของการออกกําลังกาย?

ทุกประเภทรูปร่างมีข้อได้เปรียบ เอกโตมอร์ฟอาจมีความได้เปรียบในกีฬาทนทานจากรูปร่างผอม ในขณะที่เมโสมอร์ฟอาจมีพละกําลังและแรงมากกว่า เอนโดมอร์ฟที่มีร่างกายใหญ่ สามารถเก็บพลังงานได้ดีและอาจจะเก่งในกิจกรรมที่อาศัยพละกําลังเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน

4. ความเครียดหรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ส่งผลต่อประเภทรูปร่างได้หรือไม่?

ปัจจัยภายนอกรวมถึงความเครียด ส่งผลต่อองค์ประกอบของร่างกาย ความเครียดเรื้อรังอาจทําให้เกิดความไม่สมดุลทางฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ จึงควรคํานึงถึงสุขภาพโดยรวม ทั้งทางจิตใจและอารมณ์ เมื่อพูดถึงสมรรถภาพทางกายและประเภทรูปร่าง

 

อ้างอิง :

 1. Medicine Net – What’s Your Body Type: Ectomorph, Endomorph or Mesomorph? https://www.medicinenet.com/body_type_ectomorph_endomorph_or_mesomorph/article.htm
 2. Penn Medicine – What Your Body Type Reveals About Your Health. https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2022/march/body-shape
 3. Verywell Fit – What Are the Three Main Body Types? https://www.verywellfit.com/body-shape-and-men-2328415
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย warm up
ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย และความสำคัญในการวอร์มอัพ

การอบอุ่นร่างกาย หรือการทำท่าวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกําลังกายถือเป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายทุกประเภทเพราะมีส่วนช่วยในการเตรียมตัว

ท่าออกกำลังกายคนท้อง
การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ ส่งเสริมการตั้งครรภ์ที่ดีและแข็งแรง

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่พิเศษและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิง การมีสุขภาพที่แข็งแรงและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระหว่างตั้งครรภ์

High Reps คืออะไร
High Reps คืออะไร ? หลักการของการสร้างความอดทนให้กับกล้ามเนื้อ

High Reps หรือช่วงการทําซ้ำ เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและโค้ชฝึกสอนมาหลายปี การนำมาใช้อย่างถูกต้องในการออกกําลังกาย เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้

Concentric คืออะไร
Concentric คืออะไร? เทคนิคการฝึกออกแรงกล้ามเนื้อในขณะที่หดสั้นลง

กล้ามเนื้อมีการหดตัว 2 แบบหลัก ๆ คือ concentric และ eccentric บทความนี้จะมุ่งเน้นการหดตัวแบบคอนเซนตริก และเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญ

Static stretching คืออะไร
Static stretching คืออะไร? ทำความรู้จักการยืดกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธี

 Static stretching คือ การยืดกล้ามเนื้อ เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องมันสามารถให้ประโยชน์มากมาย เช่น มีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้นหรือลดอาการบาดเจ็บได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top