Ectomorph คืออะไร ? ประเภทโครงร่างของคนที่มีรูปร่างตัวเล็กผอม

Ectomorph คืออะไร

Table of Contents

Ectomorph เป็นอีกหนึ่งประเภทของรูปร่างของคนเรา และทุกคนก็มีรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร ในบรรดารูปร่างหลัก ๆ จะมีทั้งหมดสามแบบ คือ Ectomorph, Mesomorph และ Endomorph สำหรับรูปร่างแบบเอคโตมอร์ฟ (Ectomorph) คือ รูปร่างผอมแห้ง ไหล่สะโพกแคบ แขนขาผอมยาวและมีระบบเมแทบอลิซึมดีสามารถเผาผลาญพลังงานได้ไวมาก บทความนี้ เราจะมาศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของประเภทรูปร่างชนิดนี้กัน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการออกกําลังกายให้ดียิ่งขึ้น รวมไปการดูโภชนาการที่เหมาะสมกับคนรูปร่างประเภทนี้ด้วย

ลักษณะของรูปร่างผอม (Ectomorph)

ตามธรรมชาติและจะมีรูปร่างผอม บ่าและสะโพกแคบ มักมีลักษณะเด่น ๆ ดังต่อไปนี้:

ลักษณะของรูปร่างผอม (Ectomorph)

 • แขนขาและกล้ามเนื้อผอมยาว
 • ระบบเผาผลาญ (Metabolism) ได้เร็ว ทําให้ยากต่อการเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
 • ไขมันร่างกายน้อยกว่ารูปร่างอื่น ๆ

ความท้าทายในการออกกำลังกายของคนโครงสร้างเล็ก

แม้ว่าประเภทของรูปร่างนี้อาจดูโชคดีเพราะมีรูปร่างผอมตามธรรมชาติ แต่ก็มักประสบปัญหาบางด้านที่ทำให้รูปร่างนั้นไม่สมส่วนดั่งที่ตั้งใจ

 • ยากต่อการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ: เนื่องจากมีระบบเผาผลาญที่เร็ว รูปร่างประเภทนี้จึงมักมีปัญหาในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
 • เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ: ร่างกายที่ผอมอาจทำให้มีข้อต่อที่อ่อนแอ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สูง ขึ้นเมื่อต้องออกกําลังหนักๆ
 • มีความอดทนสูง: แต่มีปัญหาด้านการใช้แรง มักเก่งในกิจกรรมที่ต้องอาศัยความอดทน แต่อาจมีปัญหาในกิจกรรมที่ต้องใช้กําลังหรือพละกําลัง

คําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย

คําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย

สําหรับผู้ที่มีรูปร่างผอมตามธรรมชาติและต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ สามารถทำได้ดังนี้

 • เน้นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง: ออกกําลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อโดยรวม (Compound exercises) เช่น Squats, Deadlifts, Bench Presses, Lat Pulldown เป็นต้น ซึ่งการออกกําลังกายเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม และส่งเสริมการเติบโตของกล้ามเนื้อ
 • จํากัดการออกกําลังแบบแอโรบิค: ในขณะที่การออกกําลังหัวใจสําคัญต่อสุขภาพ แต่การออกกําลังแบบแอโรบิคมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสําหรับคนรูปร่างนี้ ดังนั้น ควรมีความสมดุล
 • ให้ความสําคัญกับการพัก: การพักฟื้นมีความสําคัญต่อการเติบโตของกล้ามเนื้อ ต้องแน่ใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอระหว่างการออกกําลัง และพิจารณาผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ลูกกลิ้งโฟม

เคล็ดลับทางโภชนาการ

เคล็ดลับทางโภชนาการ

เนื่องจากสามารถเผาผลาญพลังงานอย่างรวดเร็ว คนรูปร่างนี้จึงจําเป็นต้องได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มน้ำหนัก

 • เพิ่มปริมาณแคลอรี: รับประทานแคลอรีให้มากกว่าที่เผาผลาญ เพิ่มขนมขบเคี้ยวเข้าในกิจวัตรประจําวัน
 • ให้ความสําคัญกับโปรตีน: การสังเคราะห์โปรตีน (Protein synthesis) มีความสําคัญต่อการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ รวมอาหารที่มีโปรตีนสูงในทุกมื้อ
 • ไขมันดีคือเพื่อนคู่ใจ: รวมแหล่งไขมันดี เช่น อะโวคาโด ถั่ว และน้ํามันมะกอก เพื่อเพิ่มพลังงานโดยไม่ต้องกินอาหารปริมาณมาก

ยอมรับรูปร่างของคุณเอง

แม้ว่าการเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าทุกรูปร่าง รวมถึรูปร่างที่ผอมโดยตามธรรมชาติ ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง จงยอมรับจุดแข็งและความสามารถทางด้านความอดทนตามธรรมชาติของคุณ และให้ความสําคัญกับการตั้งเป้าหมายที่สมจริงด้านสมรรถภาพ

เคล็ดลับการแต่งกายสําหรับคนที่มีรูปร่างผอมแบบ Ectomorph

เคล็ดลับการแต่งกายสําหรับคนที่มีรูปร่างผอมแบบ Ectomorph

แง่มุมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในการเป็นคนที่มีรูปร่างผอม คือความท้าทายในการหาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเข้ารูป โดยคําแนะนําด้านเสื้อผ้า ดังนี้

 • เลือกเสื้อผ้าพอดีตัวแต่ไม่ตึงเกินไป: เลือกเสื้อผ้าที่ตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของคุณ โดยไม่เข้ารูปมากเกินไป
 • สวมเสื้อผ้าหลายเลเยอร์ : การซ้อนกันหลายชั้นสามารถสร้างภาพลวงตาว่าคุณมีรูปร่างที่สมส่วน ในขณะที่ยังคงดูมีสไตล์ได้
 • สวมเสื้อผ้าลายทาง: ช่วยให้ลำตัวของคุณดูกว้างขึ้นเล็กน้อย มีมวลมากกว่าลายตั้ง

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับคนที่มีรูปร่างผอมโดยธรรมชาติ

มีความเชื่อผิดๆ หลายอย่างเกี่ยวกับรูปร่างโดยธรรมชาติดังนี้:

 • ร่างกายอ่อนแอ: รูปร่างร่างกายไม่ได้กําหนดความแข็งแรง ด้วยการฝึกฝนอย่างเหมาะสม คนที่มีรูปร่างผอมก็สามารถแข็งแรงเท่ากับรูปร่างประเภทอื่น ๆ ได้
 • จะกินอะไรก็ได้: แม้ว่าจะเผาผลาญพลังงานได้เร็ว แต่สําคัญที่คนผอมต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับคนที่มีรูปร่างผอมโดยธรรมชาติ

ความสําคัญของการเข้าใจรูปร่างของตนเอง

การตระหนักรู้และเข้าใจรูปร่างของตนเองสามารถช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ

 • การออกกําลังกายที่เฉพาะเจาะจง: เมื่อรู้รูปร่างของตนเอง สามารถปรับแต่งการออกกําลังให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกอาหารที่พิถีพิถันตามความต้องการ: คนรูปร่างนี้มีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างจากเมโซมอร์ฟหรือเอนโดมอร์ฟ การเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยในการสร้างแผนอาหารที่เหมาะสม

ดาราที่มีรูปร่างผอมตามธรรมชาติ

มีดาราที่มีรูปร่างประเภทนี้มีจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จในโลกกีฬาและบันเทิง เช่น

ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt)

 • ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt): นักวิ่งสปรินต์ระดับโลกที่มีรูปร่างสูง ผอม ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของคนผอมตามธรรมชาติ แต่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งและความเร็วที่น่าทึ่ง
 • แบรด พิตต์ (Brad Pitt): โดยเฉพาะในบทบาทเริ่มแรก ๆ นักแสดงมีรูปร่างผอม ซึ่งเป็นลักษณะของเอคโตมอร์ฟอย่างชัดเจน

แม้ว่าการเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าทุกรูปร่าง รวมถึงคนที่ผอมตามธรรมชาติ ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง ด้วยกลยุทธ์การออกกําลังกายและโภชนาการที่ปรับให้เหมาะสม คนรูปร่างนี้ก็สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสมรรถภาพทางร่างกายได้ สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจและยอมรับรูปร่างของตนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกซ้อมและวางแผนอาหาร

คําถามที่พบบ่อย

 1. ลักษณะหลัก ๆ ของผอมตามธรรมชาติ (Ectomorph) คืออะไรบ้าง?
  • มักจะมีรูปร่างผอม บ่าและไหล่แคบ ขาแขนยาว และมีอัตราเมแทบอลิซึมที่เร็ว ซึ่งทําให้เผาผลาญแคลอรีได้เร็วกว่ารูปร่างอื่น ๆ
 2. ทําไมคนรูปร่างผอมตามธรรมชาติจึงยากต่อการเพิ่มน้ำหนักกาย?
  • เนื่องจากมีอัตราเมแทบอลิซึมที่เร็ว ทําให้เผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงยากต่อการทําให้เกินพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการเพิ่มน้ำหนักตัว
 3. คนที่มีรูปร่างผอมตามธรรมชาติสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้หรือไม่?
  • ได้ แม้ว่าอาจต้องใช้ความพยายามและแนวทางที่แตกต่างจากรูปร่างอื่น ๆ แต่ด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอและโภชนาการที่เหมาะสม เก็สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้
 4. คนผอมตามธรรมชาติควรรับประทานอาหารแบบใด?
  • ควรเน้นรับประทานแคลอรี่มากกว่าที่เผาผลาญ โดยเฉพาะโปรตีน ไขมันดี และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และควรรับประทานอาหารบ่อยครั้งระหว่างวัน เพื่อให้ได้สารอาหารอย่างต่อเนื่อง

 

อ้างอิง :

 1. Everyday Health – How to Exercise if You Have an Ectomorph Body Type. https://www.everydayhealth.com/fitness/how-to-exercise-if-you-have-an-ectomorph-body-type/
 2. Marathon Handbook – The Ectomorph Body Type: How To Train + Eat Right For Ectomorphs. https://marathonhandbook.com/ectomorph-body-type/
 3. Set for Set – Ectomorph Body Type: The Best Diet & Workout Routine. https://www.setforset.com/blogs/news/ectomorph-body-type
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Agility คืออะไร
Agility คืออะไร? ทำไมสำคัญในการออกกำลังกาย และควรพัฒนาอย่างไร

Agility คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยไม่สูญเสียสมดุล ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเร็ว, ความสมดุล, ความแข็งแรง และการประสานงานของอวัยวะ

Low Reps คืออะไร
Low Reps คืออะไร ? การฝึกจำนวนน้อยครั้งต่อเซ็ต เพื่อเพิ่มพลังกล้ามเนื้อ

รายละเอียดของการออกกําลังกายแบบ Low reps ประโยชน์ของมัน และวิธีนําไปผนวกเข้ากับการออกกําลังกายของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

High Reps คืออะไร
High Reps คืออะไร ? หลักการของการสร้างความอดทนให้กับกล้ามเนื้อ

High Reps หรือช่วงการทําซ้ำ เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและโค้ชฝึกสอนมาหลายปี การนำมาใช้อย่างถูกต้องในการออกกําลังกาย เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top