Hypertrophy คืออะไร? รู้จักวิธีเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรง

Hypertrophy คืออะไร

Table of Contents

Hypertrophy (ไฮเปอร์โทรฟี) ในแวดวงฟิตเนส หมายถึง การเจริญเติบโตของขนาดกล้ามเนื้อ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นใยกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการฝึกแบบมีแรงต้าน เช่น การยกน้ำหนัก กระบวนการนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายหรือปรับปรุงรูปลักษณ์ บทความนี้จะสำรวจว่าไฮเปอร์โทรฟีทำงานอย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับ และวิธีที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Hypertrophy

การทำให้กล้ามเนื้อที่ฝึกมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเกิดขึ้น เมื่อเส้นใยของกล้ามเนื้อได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ร่างกายจะซ่อมแซมเส้นใยที่เสียหายเหล่านี้โดยการรวมตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเพิ่มมวลและขนาดของกล้ามเนื้อ มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Hypertrophy

 • Sarcoplasmic Hypertrophy: ทำให้ขนาดกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปริมาตรของของเหลวในเซลล์กล้ามเนื้อ (หรือซาร์โคพลาสซึม) เพิ่มขึ้น มักเป็นที่ต้องการของนักเพาะกาย
 • Myofibrillar Hypertrophy: เน้นไปที่เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น จำนวนโปรตีนเส้นใยหดตัว (แอคตินและไมโอซิน) ในเส้นใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น พบบ่อยในนักกีฬายกน้ำหนักและ Powerlifting

ปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

ไฮเปอร์โทรฟีไม่ใช่เพียงแค่การยกน้ำหนักหนัก ๆ เท่านั้น ปัจจัยต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

 • การฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป : กล้ามเนื้อจะต้องถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำหนักที่หนักกว่าที่เคยใช้ ด้วยการฝึก Progressive Overload ทำให้กล้ามเนื้อเติบโตได้
 • ปริมาณการฝึก (Training Volume): เป็นจำนวนน้ำหนักรวมที่ยกในการออกกำลังกายครั้งเดียว ปริมาณที่มากขึ้นสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้มาก แต่เราต้องหาจุดสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการฝึกที่มากเกินไป
 • โภชนาการ: โภชนาการที่เหมาะสมโดยเฉพาะการบริโภคโปรตีน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
 • การพักผ่อนและฟื้นฟู: กล้ามเนื้อจะเติบโตและซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยขบวนการ Protein synthesis ในขณะพัก ไม่ใช่ขณะออกกำลังกาย ดังนั้น การนอนหลับและพักผ่อนที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ประโยชน์ของกล้ามเนื้อแบบไฮเปอร์โทรฟี

ประโยชน์ของกล้ามเนื้อแบบไฮเปอร์โทรฟี

การมีกล้ามเนื้อมากเกินไปไม่ได้มีไว้สำหรับนักกีฬาหรือนักเพาะกายเท่านั้น ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ได้

 • กล้ามเนื้อมีรูปร่างดีขึ้น: กล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเสริมรูปลักษณ์ภายนอกและเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้
 • ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น: กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นสามารถสร้างพลังได้มากขึ้น
 • ระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้น: ในขณะพักกล้ามเนื้อจะเผาผลาญแคลอรีได้มากกว่า ซึ่งช่วยในการควบคุมน้ำหนัก

การฝึกเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ

วิธีฝึกเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อโตเกินอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน : การออกกำลังกาย เช่น ท่าสควอต เดดลิฟต์ และเบนช์เพรส เป็นการออกกำลังแบบ Compound Movements จะทำงานกับกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อโดยรวม
 • การทำซ้ำที่หลากหลาย (Repetition Ranges): ช่วงการทำซ้ำที่แตกต่างกันจะรองรับลักษณะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต เช่น การทำซ้ำ 1-5 ครั้งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง ในขณะที่การทำซ้ำ 6-12 ครั้งอาจเหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
 • จัดการความเข้มข้นในการฝึก: แม้ว่าการยกน้ำหนักจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การจัดการความเข้มข้นเพื่อหลีกเลี่ยงการฝึกหนักมากเกินไปก็สำคัญเช่นกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการฝึกออกกำลังกาย

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการฝึก

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดมีความสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ

 • ละเลยโภชนาการ: การไม่บริโภคโปรตีนหรือแคลอรีที่ไม่เพียงพอ อาจขัดขวางการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้
 • ข้ามวันพัก: การฝึกซ้อมมากเกินไป อาจนําไปสู่การบาดเจ็บและการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
 • ไม่เปลี่ยนแปลงการออกกำลังกาย: การทำออกกำลังกายแบบเดิม ๆ หรือฝึกแค่ท่าเดียว อาจทำให้เกิดภาวะหยุดนิ่ง ขัดขวางความก้าวหน้า

บทบาทของพันธุกรรมในการเจริญเติบโต

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ พันธุกรรมสามารถมีบทบาทในการตอบสนองต่อกล้ามเนื้อต่อการฝึกซ้อม ทุกคนมีพันธุกรรมเฉพาะตัว แม้ว่าการฝึกซ้อมและโภชนาการจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่บางคนอาจพบว่าการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยธรรมชาตินั้นง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะพันธุกรรมเป็นอย่างไร การฝึกอย่างสม่ำเสมอและโภชนาการที่เหมาะสมสามารถนําไปสู่การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัด

ความสำคัญของความสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับเป้าหมายทางสุขภาพอื่น ๆ ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับโภชนาการที่เหมาะสม จะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเจริญเติบโต ไม่ใช่เรื่องของความเข้มข้นในการออกกำลังเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการสะสมของการออกกำลังกายจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไป

อาหารเสริม

อาหารเสริม

แม้ว่าโภชนาการจากอาหารทั่วไปควรเป็นแหล่งหลัก แต่อาหารเสริมบางชนิดสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้

 • โปรตีนผง: มีประโยชน์สำหรับผู้ที่รับโปรตีนจากอาหารได้ไม่เพียงพอ
 • ครีเอทีน: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับปรุงสมรรถภาพในกิจกรรมที่มีความเข้มข้นสูงในระยะสั้น
 • กรดอะมิโน BCAAs: สามารถสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดอาการปวดได้

อย่างไรก็ตาม สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาข้อมูลและเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของตนเอง

Hypertrophy เป็นกระบวนการที่น่าสนใจและจำเป็นสำหรับผู้ที่มุ่งปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก ความแข็งแรง และความอดทนทางกาย โดยขับเคลื่อนด้วยการฝึกแรงต้านทานอย่างสม่ำเสมอ โภชนาการที่เหมาะสม และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ แม้ว่าการออกกำลังกายและดูแลตนเองให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การทำความเข้าใจพื้นฐานของไฮเปอร์โทรฟี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น สามารถทำให้วางแผนและการปฏิบัติชัดเจนขึ้น

 

คําถามที่พบบ่อย

1. ความแตกต่างระหว่างการฝึกเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและการฝึกเพื่อความแข็งแรงคืออะไร?

การฝึก Hypertrophy เน้นไปที่การเพิ่มขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ นําไปสู่กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น โดยทั่วไปจะใช้น้ำหนักปานกลางกับจำนวนครั้งมากขึ้น (ประมาณ 8-12 ครั้ง) ในขณะที่การฝึกเพื่อความแข็งแรงมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มปริมาณแรงที่กล้ามเนื้อสามารถสร้างได้ โดยทั่วไปใช้น้ำหนักหนักกับจำนวนครั้งน้อยลง (ประมาณ 1-6 ครั้ง)

2. ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะเห็นผลของการฝึกไฮเปอร์โทรฟี?

เวลาที่ใช้ในการเห็นผลจากการฝึกไฮเปอร์โทรฟีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม อาหาร ความสม่ำเสมอในการฝึก และจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการฝึกที่สม่ำเสมอและโภชนาการที่เหมาะสม บางคนอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วตั้งแต่ 4-6 สัปดาห์ การพัฒนาของการเจริญเติบโตกล้ามเนื้อมักจะเห็นได้ชัดเจนหลังจากนั้นไม่กี่เดือน

3. ฉันสามารถเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อได้โดยไม่ต้องยกน้ำหนักได้หรือไม่?

ได้ สามารถทำได้ แม้ว่าการยกน้ำหนักจะเป็นเครื่องมือที่นิยม แต่ไฮเปอร์โทรฟียังสามารถทำได้ผ่านการออกกำลังกายแบบบอดี้เวท การใช้ยางยืดออกกำลังกาย หรือเครื่องออกกำลัง สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่ากล้ามเนื้อได้รับแรงต้านทานและแรงเค้นอย่างเพียงพอที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโต

4. ฉันควรฝึกเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อบ่อยแค่ไหน?

แนวทางทั่วไปคือฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลักแต่ละกลุ่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับอัตราการฟื้นตัวและความเข้มข้นในการฝึกของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องให้กล้ามเนื้อมีเวลาพักฟื้นอย่างเพียงพอ เพื่อซ่อมแซมและเจริญเติบโต

 

อ้างอิง :

 1. Healthline – Hypertrophy Training vs. Strength Training: Pros and Cons. https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/hypertrophy-vs-strength
 2. Health – What Is Hypertrophy? https://www.health.com/hypertrophy-7255345
 3. Mayo Clinic – Hypertrophic cardiomyopathy. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypertrophic-cardiomyopathy/symptoms-causes/syc-20350198
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Static stretching คืออะไร
Static stretching คืออะไร? ทำความรู้จักการยืดกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธี

 Static stretching คือ การยืดกล้ามเนื้อ เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องมันสามารถให้ประโยชน์มากมาย เช่น มีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้นหรือลดอาการบาดเจ็บได้

Grip Strength คืออะไร
Grip Strength คืออะไร? เข้าใจประโยชน์และวิธีพัฒนาแรงบีบมือให้ดียิ่งขึ้น

Grip strength คือ แรงบีบมือที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำกิจกรรมและสุขภาพโดยรวม รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาได้หลากหลายประเภท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top