Rep คืออะไร ? ทำความเข้าใจคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยในการออกกำลังกาย

Rep คืออะไร

Table of Contents

Reps หรือจำนวนครั้งที่คุณออกกำลังกายระหว่างเซต เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญในการออกกําลังกาย โดยใช้กําหนดว่าจะต้องออกกําลังกายแบบใดซ้ำกี่ครั้ง มักใช้คู่กับรวมกับ Sets เพื่อให้การนับจำนวนเซ็ทที่เราออกกำลังกาย ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญ และวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพในโปรแกรมการออกกําลังกายต่าง ๆ

Rep คืออะไร?

คือ การเคลื่อนไหวครบรอบหนึ่งครั้งของการออกกําลังกาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทํา ท่าสควอท (squat) (57) การย่อตัวลงไปแล้วลุกขึ้นมา นับเป็น Rep 1 ครั้ง จํานวน ที่ทําต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดพักปกติจะรวมเป็น 1 Set

Rep คืออะไร?

บทบาทของ Rep ในการออกกําลังกายแบบต่าง ๆ

เป้าหมายที่แตกต่างกันต้องการช่วงจำนวนครั้งที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ความอดทน : จํานวนครั้งมากกว่า 15 ครั้ง ในการอออกกำลังกายน้ําหนักเบา ๆ ช่วยส่งเสริมความอดทนของ กลุ่มกล้ามเนื้อ (muscle group) (217)
 • การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ : สําหรับการเพิ่มงกล้ามเนื้อ ช่วงปกติอยู่ที่ 6-12 ครั้ง โดยใช้น้ําหนักปานกลาง ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความอดทน ทําให้เส้นใยกล้ามเนื้อเจริญเติบโตตอบสนองต่อแรงกดดัน
 • ความแข็งแรง : จํานวนครั้งน้อยลง ประมาณ 1-6 ครั้ง กับน้ําหนักมากขึ้น ช่วยเพิ่มพละกําลังโดยรวม

อย่างไรก็ตามช่วงตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ตายตัว ความเข้มข้นในออกกำลังกาย (204) และช่วงหยุดพักมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประสิทธิภาพของการออกกําลังกาย

Reps ทํางานร่วมกับ Sets อย่างไร

Reps ทํางานร่วมกับ Sets อย่างไร

เพื่อสร้างโครงสร้างการออกกําลังกายเรปมักจะรวมกับ Sets เช่น หากเล่นท่าดัมเบลคาร์ล (dumbbell curls) กำหนดไว้ที่ 3 Sets จำนวน 10 Reps คุณจะต้องทําการยก 10 ครั้ง จากนั้นพัก จังจะถือว่าเเป็น 1 Set แล้วทําซ้ำอีกสองรอบ จากนั้นใช้เวลา หยุดพัก (rest interval) (230) ระหว่าง Sets มีความสําคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนที่จะถูกใช้อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึก โดยไม่ใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป (overtraining) (225)

ความสําคัญของท่าทางที่ถูกต้อง

ไม่ใช่แค่จำนวนครั้งที่คุณต้องใส่ใจ แต่การออกท่าทางที่ถูกต้องในแต่ละเรปมีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ควรทำการยืดกล้ามเนื้อ (active stretch) (199) ก่อนเริ่มต้นเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและช่วยให้การเคลื่อนไหวถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งที่คุณออกกำลังกายระหว่างเซตให้เหมาะกับเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งที่คุณออกกำลังกายระหว่างเซตให้เหมาะกับเป้าหมาย

ช่วงจํานวนจำนวนครั้งที่คุณออกกำลังกายระหว่างเซต สามารถและควรปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายสุขภาพของคุณ

 • ลดน้ําหนัก : ควรมีจำนวนครั้งปานกลางประมาณ 8-12 ครั้ง ในการออกกําลังกายแบบ คาร์ดิโอ (cardio) (206) เพื่อให้การลดน้ําหนักที่มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ : ควรมีจำนวนครั้งสูงกว่าการออกกำลังกายปกติเล็กน้อย 12-15 ครั้ง ร่วมกับน้ําหนักเบา ๆ จะช่วยเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อโดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ : ควรมีจำนวนครั้งที่น้อยลง ประมาณ 1-6 ครั้ง ฃร่วมกับน้ําหนักมากขึ้น จะช่วยเพิ่มพลัง แต่ต้องมั่นใจว่าคุณปฏิบัติด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และอาจใช้วิธีการ คอยช่วยพยุง (spotting) (215)]เมื่อยกน้ําหนักใกล้ขีดจํากัด

เทคนิคขั้นสูงในการนับจำนวนครั้ง

เมื่อคุณคุ้นเคยกับการนับจำนวนครั้งพื้นฐานแล้ว สามารถเริ่มนําเทคนิคขั้นสูงมาใช้ เช่น เทคนิค ซูเปอร์เซ็ต (superset) (169), ดรอปเซ็ต (drop set) (172) และ ไพรามิดเซ็ต (pyramid set) (173) ซึ่งเล่นกับ Reps และ Sets ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มากขึ้น

แม้จำนวนครั้งที่คุณออกกำลังกายระหว่างเซตจะเป็นแนวคิดพื้นฐาน แต่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการออกกําลังกายของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ หรือเพิ่มความแข็งแรง การเข้าใจและประยุกต์ใช้เรปในการออกกําลังกายของคุณอย่างถูกต้องมีความจําเป็น โดยการจัดช่วงจํานวนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และปฏิบัติด้วยท่าทางที่ถูกต้อง คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายและเห็นผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังได้

 

คําถามที่พบบ่อย

1. “Reps สูง” หรือ “Reps ต่ำ” คืออะไร?

“Reps สูง” หมายถึง การทําซ้ำมากกว่า 15 ครั้งใน 1 Set โดยใช้น้ําหนักเบา ซึ่งเน้นที่ความอดทน ในขณะที่ “Reps ต่ำ” หมายถึง การทําซ้ำน้อยลง (ประมาณ 1-6 ครั้ง) กับน้ําหนักหนักขึ้น ซึ่งวิธีนี้สอดคล้องกับการพัฒนาความแข็งแรง

2. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าควรทําจำนวนครั้งระหว่างเซ็ตกี่ครั้ง?

จํานวนที่ควรทําขึ้นอยู่กับเป้าหมายสุขภาพของคุณ ถ้าต้องการความอดทน ให้ทําจํานวนมากกับการออกกำลังกายที่มีน้ําหนักเบา สําหรับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ช่วงที่เหมาะสมคือ 6-12 ครั้ง กับการออกกำลังกายที่มีน้ําหนักปานกลาง ถ้าต้องการความแข็งแรงเป็นหลัก ควรทําจำนวนน้อยลงกับการออกกำลังกายที่มีน้ําหนักมากขึ้น แนะนําให้ปรึกษาคู่มือหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อกําหนดกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

3. ฉันสามารถผสมผสานช่วงจำนวนครั้งระหว่างเซ็ตต่าง ๆ ในการออกกําลังกายครั้งเดียวได้ไหม?

ได้อย่างแน่นอน! คุณสามารถผสมผสานช่วง Reps เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งด้านความแข็งแรงและความอดทน เช่น อาจเริ่มต้นด้วยจำนวนครั้งระหว่างเซ็ตในปริมาณที่น้อย ๆ สําหรับท่าออกกําลังแบบ compound exercises เพื่อสร้างความแข็งแรง แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้จำนวนครั้งระหว่างเซ็ตที่สูงกับท่า isolation exercises เพื่อเสริมการทํางานและความอดทนของกล้ามเนื้อ

4. จำนวนครั้งระหว่างเซ็ตมีความสําคัญหรือไม่ ถ้าออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ?

แม้ว่าจำนวนครั้งระหว่างเซ็ตจะถูกใช้ในบริบทของการฝึกความแข็งแรงหรือฝึกกล้ามเนื้อ แต่ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอในด้านของการเคลื่อนไหวหรือช่วงพัก เช่น ถ้าทําการวิ่งแบบ interval running การทํา “Rep” อาจหมายถึงการทํารอบของการวิ่ง-เดินที่ทําซ้ำๆ

 

อ้างอิง :

 1. WebMD – What Are Exercise Reps? https://www.webmd.com/fitness-exercise/what-are-exercise-reps
 2. Planet Fitness – Everything You Need To Know About Reps And Sets. https://www.planetfitness.com/community/articles/everything-you-need-know-about-reps-and-sets
 3. BarBend – How Ultra High Rep (25+) Sets Can Improve Your Strength and Size. https://barbend.com/high-rep-sets/
 4. Military.com – PT Progression Series: How Max-Rep Sets Can Jump-Start Your Workouts. https://www.military.com/military-fitness/fitness-test-prep/pt-progression-series-3-max-rep-sets-workouts
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Abduction คืออะไร
Abduction คืออะไร? เรียนรู้ท่าเคลื่อนไหวแบบกางกล้ามเนื้อออกจากลำตัว

Abduction ในวงการออกกําลังกาย หมายถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะกางกล้ามเนื้อออกจากลำตัว ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพก บ่า และข้อมือ

Agility คืออะไร
Agility คืออะไร? ทำไมสำคัญในการออกกำลังกาย และควรพัฒนาอย่างไร

Agility คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยไม่สูญเสียสมดุล ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเร็ว, ความสมดุล, ความแข็งแรง และการประสานงานของอวัยวะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top