Spotting คืออะไร ? สําคัญอย่างไรในการฝึกยกน้ำหนัก

Spotting คืออะไร

Table of Contents

Spotting หรือการสปอตติ้ง เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการฝึกยกน้ำหนักให้ปลอดภัย โดยหมายถึง การที่มีคนช่วยดูหรือพยุงขณะกําลังยกน้ําหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยกและวางน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย บทความนี้จะลงลึกไปถึงรายละเอียดของการสปอตติ้ง ตั้งแต่ความสําคัญ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

บทบาทของผู้ที่คอย Spotting

บทบาทของผู้ที่คอย Spotting

ผู้ที่ทำหน้าที่นี้มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการฝึกยกน้ำหนัก ไม่ใช่แค่มีหน้าที่ช่วยยกน้ําหนัก แต่ต้องมั่นใจว่าคนที่กําลังยกน้ำหนักมีท่าทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกต้านทาน (resistance) (205)ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และรับประกันว่าผู้ฝึกจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกําลังกาย

หน้าที่หลักของผู้ที่ทำหน้าที่นี้:

 1. ช่วยยกน้ําหนักที่หนัก
 2. ให้แรงจูงใจและความมั่นใจ
 3. ดูว่าระยะการเคลื่อนไหว (range of motion) (224) นั้นถูกต้องหรือไม่
 4. ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเข้มข้นมากเกินไป (204)

เทคนิคในการสปอตติ้ง

เทคนิคในการสปอตติ้ง

รูปแบบอาจแตกต่างกันไปตามการออกกําลังกาย โดยนี่คือตัวอย่างการออกกําลังกายยกน้ําหนักยอดนิยมและวิธีการสปอตเบื้องต้น:

 1. เบนช์เพรส (Bench Press:): ผู้ที่คอยสปอตยืนอยู่ด้านหลังผู้ยก เตรียมพร้อมที่จะช่วยยกบาร์เบล (barbell) (345) และต้องแน่ใจว่าน้ำหนักสมดุลทั้งสองด้าน
 2. สควอท (Squats) : ยืนอยู่ด้านหลังผู้ยก พร้อมที่จะรองรับลําตัวให้ผู้ยกคงท่าทางตั้งตรงและช่วยยกหากผู้ฝึกมีปัญหา
 3. ดัมเบลเพรส (Dumbbell Press): กับการออกกําลังกายที่ใช้น้ำหนักอิสระ (free weights) (164) ผู้สปอตควรอยู่ข้าง ๆ ผู้ยก เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักถูกยกและวางลงอย่างสมดุล

การ Spotting ใช้ตอนไหน?

ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกครั้ง โดยปกติมักจําเป็นสําหรับการยกน้ำหนักที่มีการต้านทาน (resistance) มากหรือเมื่อผู้ยกกําลังพยายามทํา 1 เอ็มอาร์ (1rm) (160) ซึ่งหมายถึงการยกน้ําหนักสูงสุด 1 ครั้ง นอกจากนี้ผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เคยฝึกและไม่มีความทรงจํากล้ามเนื้อ (muscle memory) (220) อาจได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีผู้ช่วยดูแลในหน้าที่นี้

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การสปอตติ้งไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคนิค แต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจ ผู้ยกต้องไว้วางใจว่าผู้สปอตที่คอยช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ในทางกลับกัน ผู้สปอตควรไว้วางใจว่าผู้ยกจะสื่อสารความต้องการของตน และไม่พยายามท้าทายขีดจํากัดของตนเอง

ประโยชน์ของการ Spotting

ประโยชน์ของการ Spotting

 1. ความปลอดภัย: บทบาทหลักของผู้สปอตคือการประกันความปลอดภัยในการยกน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 2. ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: ด้วยความมั่นใจว่ามีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ยกมักพบว่าตนเองสามารถท้าทายขีดจํากัดได้มากขึ้นอย่างมีการควบคุม
 3. การแก้ไขท่าทาง: ผู้สปอตสามารถสังเกตและแก้ไขท่าทางของผู้ยก ทําให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพ
 4. การเสริมสร้างความมั่นใจ: การรู้ว่ามีใครคอยช่วยเหลือ ทําให้ผู้ยกกล้าที่จะเข้าหาน้ำหนักหนัก ๆ มากขึ้น

การสปอตติ้งเป็นส่วนสําคัญของการฝึกยกน้ำหนัก ช่วยรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพระหว่างการออกกําลังกาย มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่มีประสบกาณ์ในกรณีที่ต้องการฝึกยกน้ำหนักหนัก ๆ หรือต้องการปรับปรุงท่าทาง เช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ ของการฝึกซ้อม การสื่อสาร ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จในการสปอตติ้ง

 

คําถามที่พบบ่อย

1. จุดประสงค์หลักของการสปอตติ้งในการฝึกยกน้ำหนักคืออะไร?

จุดประสงค์หลักคือการประกันความปลอดภัยระหว่างการยกน้ำหนัก โดยช่วยผู้ยกป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นน้ำหนักหนัก ๆ นอกจากนี้ ยังให้คําแนะนําเรื่องท่าทางที่ถูกต้อง การกระตุ้นแรงใจ และช่วยให้ผู้ยกท้าทายขีดจํากัดของตนเองได้มากขึ้นอย่างมีการควบคุม

2. ต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่สปอตในทุกการออกกําลังกายยกน้ำหนักหรือไม่?

ไม่จําเป็น โดยปกติการสปอตมักจําเป็นกับการออกกําลังกายที่มีความเสี่ยงต่อน้ำหนักตกทับผู้ยก เช่น เบนช์เพรส (bench press) หรือสควอท (squats) ส่วนการออกกําลังกายอื่น ๆ เช่น bicep curls หรือ lateral raises อาจไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สปอต เว้นแต่ว่าจะใช้น้ำหนักมาก ๆ

3. ฉันจะทำหน้าที่ผู้สปอตให้ดีได้อย่างไร?

เพื่อทำหน้าที่ได้ดีคุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ยกอย่างใกล้ชิด
 • พร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่ไม่ควรแทรกแซงจนเกินความจําเป็น
 • เข้าใจการออกกําลังกายที่ผู้ยกกําลังทํา
 • สื่อสารกับผู้ยกให้ชัดเจนและสม่ำเสมอเกี่ยวกับความต้องการ
 • มั่นใจว่ามีการจับมือที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ขัดขวางผู้ยก

4. ฉันสามารถฝึกฝนเพื่อเป็นผู้สปอตที่ดีขึ้นได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถฝึกฝนเพื่อเป็นผู้สปอตที่ดีขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติจริง ๆ เช่น ช่วยผู้ยกหลาย ๆ คนอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจความต้องการ นอกจากนี้ การเข้าใจการออกกําลังกายยกน้ำหนักประเภทต่าง ๆ ท่าทางที่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ด้วยประสบการณ์และการสังเกตอย่างละเอียด รับรองว่าทักษะในการสปอตของคุณจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

 

อ้างอิง :

 1. Body Building – Spotting 101: How to Spot the Bench, Squat, and Dumbbell Press. https://www.bodybuilding.com/fun/spotting-101-how-to-spot-the-bench-squat-and-dumbbell-press.html
 2. Men’s Health – What You Need to Know About Spotting in the Gym. https://www.menshealth.com/fitness/a33366411/how-to-spot-weight-lifting/
 3. Muscle & Fitness – How To Be A Good Spotter. https://www.muscleandfitness.com/workouts/workout-tips/how-be-good-spotter/
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rest Interval คืออะไร
Rest Interval คืออะไร ? เทคนิคการพักระหว่างเซ็ตที่ไม่ควรมองข้าม

การพักระหว่างเซ็ต หรือ Rest Interval มีบทบาทสําคัญต่อวงการฟิตเนสและการยกน้ำหนัก ในบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดช่วงพักที่เหมาะสม

Intensity คืออะไร
Intensity คืออะไร ? ความเข้มข้นในการออกกำลังกาย มีประโยชน์อะไรบ้าง

Intensity คืออะไร ความเข้มข้น เป็นคำที่หลายคนมักได้ยินอยู่บ่อย ๆ ในโลกของการออกกำลังกาย แต่มันมีหมายความว่าอย่างไรกันแน่

Total body workout คือ
Total body workout คือ? รู้จักประโยชน์และวิธีการออกกำลังกายทั้งตัว

Total body workout คือการมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง แทนที่จะเน้นเฉพาะกล้ามเนื้อบางส่วนเท่านั้น

Agility คืออะไร
Agility คืออะไร? ทำไมสำคัญในการออกกำลังกาย และควรพัฒนาอย่างไร

Agility คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยไม่สูญเสียสมดุล ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเร็ว, ความสมดุล, ความแข็งแรง และการประสานงานของอวัยวะ

Joint Mobility คือ
Joint Mobility คือ? เข้าใจความหมายและวิธีเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ

Joint Mobility คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ โดยไม่มีความเจ็บปวดหรือข้อจำกัดใด ๆ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top