ท่าเล่นอก สร้างกล้ามอกให้แข็งแรงด้วยดัมเบล,บาร์เบลและบอดี้เวท

ท่าเล่นอก เล่นกล้ามอก ฝึกกล้ามอก

Table of Contents

การมีกล้ามหน้าอกที่แข็งแรงและได้สัดส่วนช่วยเสริมบุคลิกให้คุณดูดี และทำให้ให้ร่างกายของคุณแข็งแรง เสริมการทรงตัวที่ดีให้กับร่างกายส่วนบนอีกด้วย อย่างไรก็ตามการสร้างกล้ามอกที่สวยงามสามารถทำได้ทั้งหมด 3 วิธีด้วยดัน ได้แก่ การออกกำลังกายด้วยบาร์เบล การออกกำลังกายด้วยดัมเบล และการออกกำลังกายด้วยบอดี้เวท ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนสลับหมุนเวียนท่าออกกำลังได้ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ใช้ทุกส่วน สำหรับท่าออกกำลังกายจะมีท่าไหนน่าสนใจบ้าง ลองไปดูกันเลย

 

ท่าเล่นอกด้วยบาร์เบล

การออกกำลังกายด้วยบาร์เบลยกน้ำหนักถือเป็นหัวใจสำคัญให้การสร้างการสร้างกล้ามเนื้ออก เนื่องจากการสร้างกล้ามอกด้วยบาร์เบลจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการรับน้ำหนักโดยรวมให้กับกล้ามเนื้อส่วนบน สำหรับ 3 ท่าการออกกำลังกายกล้ามอกด้วยบาร์เบลมีดังนี้

1. ท่า Bench Press

 • นอนราบบนม้านั่งโดยให้เท้าวางบนพื้นอย่างมั่นคง
 • จับบาร์เบลโดยแยกมือให้กว้างกว่าความกว้างไหล่เล็กน้อย
 • ลดบาร์เบลลงมาที่หน้าอก จากนั้นดันกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น ยืดแขนออกจนสุด
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 8-12 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Bench Press มุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในหน้าอก นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อหัวไหล่เดลทอยด์ (Deltoids) และกล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ (Triceps) ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายส่วนบนโดยรวมแข็งแรง

2. ท่า Incline Bench Press

 • ตั้งม้านั่งให้เอียง (ประมาณ 30-45 องศา)
 • นอนบนม้านั่งโดยให้เท้าของคุณวางบนพื้นอย่างมั่นคง
 • จับบาร์เบลโดยแยกมือให้กว้างกว่าความกว้างไหล่เล็กน้อย
 • ลดบาร์เบลลงมาที่หน้าอกส่วนบน จากนั้นดันกลับขึ้นไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น ยืดแขนออกจนสุด
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 8-12 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Incline bench press มุ่งเป้าหมายไปที่ส่วนบนของกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลัก ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความคมชัดของหน้าอกส่วนบน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับกับกล้ามเนื้อหัวไหล่เดลทอยด์ (Deltoids) และกล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ (Triceps)

3. ท่า Barbell Pullover

 • นอนบนม้านั่งราบโดยให้ศีรษะห้อยออกจากขอบเล็กน้อย
 • จับบาร์เบลโดยแยกมือออกกว้างเท่าไหล่ ฝ่ามือหงายขึ้น
 • เริ่มโดยยกบาร์เบลขึ้นเหนือหน้าอกของคุณ
 • ลดบาร์เบลไปด้านหลังศีรษะ งอแขนเล็กน้อย จนกว่าคุณจะรู้สึกที่เกร็งหน้าอก
 • นำบาร์เบลกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นโดยบีบกล้ามเนื้อหน้าอกของคุณ
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-12 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Barbell Pullover มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่เป็นหลักและกล้ามเนื้อเซอร์ราทัสด้านหน้า (Serratus Anterior) ช่วยพัฒนาส่วนกล้ามเนื้อส่วนล่างและส่วนนอกของหน้าอก รวมไปถึงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ (Latissimus Dorsi)

 

การออกกำลังกายกล้ามอกด้วยดัมเบล

การออกกำลังกายด้วยดัมเบลเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการฝึกกล้ามอก ซึ่งการเล่นอกด้วยดัมเบลนั้น ทำให้สามารถออกกำลังกายเฉพาะจุดและเคลื่อนไหวได้หลากหลายมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าอกดัมเบลที่มีประสิทธิภาพ 3 แบบ ดังนี้

1. ท่า Flyes

 • นอนราบบนม้านั่งพร้อมดัมเบลในมือแต่ละข้าง ฝ่ามือหันเข้าหากัน
 • ยืดแขนออกไปด้านข้างโดยงอข้อศอกเล็กน้อย
 • ลดดัมเบลลงในลักษณะโค้งจนกระทั่งมืออยู่ในแนวเดียวกับหน้าอก
 • ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อนำดัมเบลกลับสู่ท่าเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-12 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ดัมเบลฟลายมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ (Pectoralis major) ให้การยืดเหยียดและบีบรัดกล้ามเนื้ออกอย่างลึก รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อเดลทอยด์ด้านหน้า (Anterior deltoids) และช่วยปรับปรุงความชัดเจนของกล้ามเนื้ออก

2. ท่า Incline Dumbbell Press

 • ตั้งม้านั่งให้เอียง (ประมาณ 30-45 องศา)
 • นอนบนม้านั่งพร้อมดัมเบลในแต่ละมือ ฝ่ามือหันไปข้างหน้า
 • ยืดแขนขึ้นเหนือไหล่ของคุณโดยตรง
 • ลดดัมเบลลงมาที่หน้าอกส่วนบน จากนั้นดันกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 8-12 ครั้ง

ประโยชน์: ท่า Incline Dumbbell Press มุ่งเป้าไปที่ส่วนบนของกล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ (Pectoralis major)ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความชัดเจนของกล้ามเนื้ออกส่วนบน รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อเดลทอยด์ด้านหน้า (Deltoids)และไตรเซ็ปส์ (Triceps)

3. ท่า Decline Dumbbell Press

 • ตั้งม้านั่งให้เอียง (ประมาณ 30-45 องศา)
 • นอนบนม้านั่งพร้อมดัมเบลในแต่ละมือ ฝ่ามือหันไปข้างหน้า
 • ยืดแขนขึ้นตรงให้เหนือไหล่ของคุณ
 • ลดดัมเบลลงมาที่หน้าอกส่วนล่าง จากนั้นดันกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 8-12 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Decline Dumbbell Press มุ่งเป้าไปที่ส่วนล่างของกล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ ( Pectoralis major)ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความชัดเจนของกล้ามเนื้ออกส่วนล่าง รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ (Triceps)และกล้ามเนื้อเดลทอยด์ด้านหน้า (Anterior deltoids)

 

สร้างกล้ามอกด้วยบอดี้เวท

ท่าออกกําลังกล้ามเนื้อแบบใช้น้ําหนักตัวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นกล้ามเนื้ออกโดยไม่จําเป็นต้องอุปกรณ์ นี่คือสามท่าออกกําลังกล้ามเนื้ออกแบบใช้น้ําหนักตัวที่ควรเพิ่มเข้าในรูทีนของคุณ:

1. ท่า Push-ups

 • เริ่มจากท่าแพลงก์สูง โดยวางมือห่างกว่าความกว้างไหล่เล็กน้อย
 • ลดตัวลงโดยงอศอก รักษาข้อศอกไว้ใกล้ลําตัว จนอกเหนือพื้นเล็กน้อย
 • ดันตัวขึ้นโดยใช้แรงจากฝ่ามือและเหยียดข้อศอกเพื่อยกตัวกลับขึ้นสู่จุดเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Push-ups มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ (Pectoralis major) กล้ามเนื้อเดลทอยด์ด้านหน้า (Anterior deltoids) และไตรเซ็ปส์ (Triceps) ส่งเสริมความแข็งแรงของอกและส่วนบนของร่างกาย รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดหลักเพื่อความมั่นคงและสมดุล

2. ท่า Wide-Grip Push-ups

 • เริ่มจากท่าแพลงก์สูง โดยวางมือห่างกว่าความกว้างไหล่
 • ลดตัวลงโดยงอศอก รักษาข้อศอกให้กว้างและห่างจากลําตัว
 • ดันตัวขึ้นโดยใช้แรงจากฝ่ามือ และเหยียดข้อศอกเพื่อยกตัวกลับขึ้นสู่จุดเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ท่า Wide-Grip Push-ups มุ่งเป้าไปที่ส่วนนอกของกล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ (Pectoralis major) ช่วยสร้างความกว้างและความชัดเจนของกล้ามเนื้ออก รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อเดลทอยด์ (Anterior deltoids) ด้านหน้าและไตรเซ็ปส์ (Triceps)

3. ท่า Chest Dips

 • ราวคู่ขนานฝึกเดิน (Parallel Bar) หรือใช้พื้นสูงที่แข็งแรง
 • วางมือบนขอบแขนหรือพื้นผิว ห่างกันความกว้างไหล่ และเหยียดขาออกข้างหน้า
 • ลดตัวลงโดยงอข้อศอก รักษาข้อศอกไว้ใกล้ลําตัว จนแขนบนอยู่ขนานกับพื้น
 • ดันตัวขึ้นโดยใช้แรงจากฝ่ามือและเหยียดข้อศอกเพื่อยกตัวกลับขึ้นสู่จุดเริ่มต้น
 • ทำซ้ำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 8-12 ครั้ง

ประโยชน์: ท่า Chest Dips มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อเพคโทราลิส เมเจอร์ (Pectoralis major) ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความชัดเจนของกล้ามเนื้ออก รวมถึงกระตุ้นไตรเซ็ปส์ (Triceps) และกล้ามเนื้อเดลทอยด์ด้านหน้า (Anterior deltoids)

การผสมผสานท่าออกกําลังกล้ามเนื้ออกแบบใช้บาร์เบล, ดัมเบลล์ และน้ําหนักตัวเข้าไว้ในรูทีนการออกกำลังกายของคุณ จะทำให้วิธีการออกกําลังกายที่ครอบคลุมในการสร้างกล้ามเนื้ออกที่แข็งแรงและมีกล้ามเด่นชัด จําไว้ว่าควรทําท่าออกกําลังกายแต่ละอย่างด้วยท่าทางที่ถูกต้อง ค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเมื่อความแข็งแรงดีขึ้น และพักผ่อนอย่างเพียงพอระหว่างการออกกําลังกาย ด้วยความสม่ําเสมอและความมุ่งมั่น คุณจะสามารถบรรลุความแข็งแรงและความชัดเจนของกล้ามเนื้ออกที่คุณต้องการได้

อ้างอิง : 

 1. Healthline – 7 Top Chest Exercises for a Strong and Functional Upper Body.
  https://www.healthline.com/health/fitness-exercise/best-chest-exercises
 2. Forbes – 7 Best Chest Exercises, According To Fitness Experts.
  https://www.forbes.com/health/fitness/best-chest-exercises/
 3. Menshealth – The Chest Exercises and Workouts You Need to Build Bigger Pecs.
  https://www.menshealth.com/uk/building-muscle/a759235/best-chest-exercises-for-building-muscle/
Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Leg Curl ได้ส่วนไหน
Leg Curl ได้ส่วนไหน? รู้จักกับเทคนิคการเล่นและกล้ามเนื้อที่ใช้งาน

Leg Curl เป็นท่าออกกําลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อต้นขาโดยเฉพาะ ท่านี้มักถูกนำมาใช้ในการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงและกระชับของน่อง

ท่าเล่นท้องดัมเบล ออกกำลังกายท้องด้วยดัมเบล
ท่าเล่นท้องดัมเบล ลดหน้าท้อง ฝึกแกนกลางลำตัวด้วยอุปกรณ์ Dumbbell

ท่าเล่นท้องดัมเบล เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางให้แข็งแรงนั้นสำคัญมากต่อความมั่นคง สมดุล และความแข็งแรงโดยรวม

วิธีลดพุงสำหรับผู้หญิง แนวทางกระชับหน้าท้องและการออกกำลังกาย

วิธีลดพุงสำหรับผู้หญิง หรือลดไขมันส่วนเกินรอบหน้าท้องเป็นสิ่งที่หลายๆ สาวให้ความสําคัญ ถึงแม้ว่าการมีไขมันร่างกายบ้างถือเป็นเรื่องปกติ

เล่นบาร์เบลอก
เล่นบาร์เบลอก : ท่ายกบาร์เบลเน้นกล้ามเนื้อหน้าอก อกบน อกกลาง อกล่าง

ท่าออกกำลังกายกล้ามหน้าอก โดยใช้บาร์เบลนั้นมีมากมาย และในเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำท่าออกกำลังกายโดยเน้นไปที่กล้ามเนื้อหน้าอก

เล่นหลังด้วยบาร์เบล
เล่นหลังด้วยบาร์เบล ท่าออกกำลังกายหลัง Barbell ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เล่นหลังด้วยบาร์เบล วิธีการสร้างกล้ามหลัง ให้มีความแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างดีนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งแรง

ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย warm up
ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย และความสำคัญในการวอร์มอัพ

การอบอุ่นร่างกาย หรือการทำท่าวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกําลังกายถือเป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายทุกประเภทเพราะมีส่วนช่วยในการเตรียมตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top