การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนมักมองข้าม

ท่ายืดกล้ามเนื้อ

Table of Contents

การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายในทุกรูปแบบทุกประเภทและทุกโปรแกรมการฝึก ทั้งหมดเพื่อช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับกิจกรรมทางกาย ทําให้คล่องตัวมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การนําเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกาย ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการออกกําลังกายโดยรวม เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว และปรับสภาพให้เหมาะสมที่สุด ในบทความนี้ เราจะสํารวจถึงความสําคัญของการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องก่อนออกกําลังกาย อธิบายแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอตัวอย่างการยืดระบบกล้ามเนื้อหลัก

 

ทําไมต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกาย

ทําไมต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกาย

การอบอุ่นกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องก่อนออกกําลังกาย ช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์หลายอย่าง อีกทั้งยังส่งผลให้การออกกําลังกายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราขอสรุปให้ดังนี้

 • ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น (Improved Flexibility): ช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นยืดออก ทําให้ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเพิ่มขึ้นและความยืดหยุ่นโดยรวมดีขึ้น ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นระหว่างออกกําลังกาย และลดความเสี่ยงต่อการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มสมถรรภาพของกล้ามเนื้อ (Enhanced Muscle Performance): ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อ ทําให้กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องแคล่ว และการประสานงานของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นระหว่างออกกําลังกาย
 • ลดอาการการบาดเจ็บ (Injury Prevention): ช่วยอุ่นกล้ามเนื้อให้พร้อมรับมือกับความต้องการทางกายในการออกกําลัง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อฉีกขาด ตีบตัน และการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอื่นๆ
 • ท่าทางและการจัดตำแหน่งร่างกายที่ดีขึ้น (Improved Posture and Alignment): การยืดหยุ่นในกล้ามเนื้อเฉพาะจุดนั้นช่วยแก้ไขความไม่สมดุล ปรับปรุงท่าทาง และส่งเสริมการจัดวางตําแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการออกกําลังกายอย่างยิ่ง
 • ช่วยเตรียมความพร้อมทางจิตใจ (Mental Preparation): ขณะที่ทำการยืดกล้ามเนื้อนั้นจะมีสมาธิและผ่อนคลาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความคิดของตนเอง เพื่อต้องการให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

แนวทางสําหรับการยืดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย

แนวทางสําหรับการยืดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนออกกําลังกาย ควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 1. อุ่นเครื่องก่อนออกกำลังกาย :ก่อนออกกำลังกายที่จะยืดกล้ามเนื้อ ให้ออกท่าทางที่กระตุ้นการทำงานและไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดเบาๆ เป็นเวลา 5-10 นาที เช่น การเดินเร็ว วิ่งออกกําลังกาย หรือปั่นจักรยาน ซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อ เพิ่มอุณหภูมิร่างกาย และเตรียมร่างกายให้พร้อม
 2. เน้นยืดกลุ่มกล้ามเนื้อที่จะใช้ออกกำลังกายเป็นหลัก : เน้นยืดหรือวอร์มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังร่างกาย เช่น ขา สะโพก หลัง อก บ่า และแขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดกล้ามเนื้อที่คุณจะต้องใช้ออกกำลังกายเป็นหลัก
 3. การยืดกล้ามเนื้อแบบใช้การเคลื่อนไหว : การทำลักษณะนี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การเดินลันจ์ (Walking lunges) , การสะบัดขา, การหมุนแขน และการหมุนลําตัว การทำลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายที่ดี
 4. ควรใช้เวลายืดแต่ละท่าประมาณ 15-30 วินาที : เมื่อเริ่มยืดตัว ให้จับท่ายืดเหยียดไว้ 15-30 วินาที ในกรณีที่ยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ให้ยืดแบบมีการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกายมีความพร้อมและเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย แต่ถ้าเป็นการยืดหลังการออกกำลังกาย ให้พยายามรักษาการทรงตัวและอยู่นิ่งให้ได้มากที่สุด จับจัดท่าให้ดีและค่อยยืดกล้ามเนื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่กำลังผ่อนคลายและไม่เจ็บ
 5. การหายใจและการผ่อนคลาย : จำไว้ว่าสูดหายใจให้ลึกและผ่อนคลาย เพราะการหายใจเข้าลึก ๆ ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น และเมื่อหายใจออกให้รักษาความสมดุลตลอดท่าทาง
 6. เพิ่มความเข้มข้นทีละน้อย : เริ่มจากท่าเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นในการฝึก หลีกเลี่ยงการฝืนตัวเองมากเกินไปในช่วงเริ่มต้น เพราะกล้ามเนื้ออาจฉีกขาดได้ สังเกตร่างกายของตัวเองว่าไหวหรือไม่ และออกกำลังในจังหวะที่เหมาะกับคุณ
 7. ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม : การยืดหยุ่นนั้นขึ้นอยู่ร่างกายของแต่ละบุคคล หากทำแล้วรู้สึกว่ามากเกินไปหรือไม่สบายตัว ก็สามารถปรับลงมาในจังหวะที่ตนเองรับไหว สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอและการออกท่าที่ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องและมุ่งเป้าหมายกลุ่มกล้ามเนื้อหลักๆ:

1. ท่ายืนยืดต้นขาด้านหน้า (Standing Quad Stretch)

ท่ายืนยืดต้นขาด้านหน้า (Standing Quad Stretch)

 • ยืนตรงและเท้ากว้างเท่ากับหัวไหล่
 • งอเข่าข้างซ้ายแล้วจับส้นเท้าซ้ายไว้ข้างก้น
 • เข่าทั้งสองข้างชิดกันและสมดุลท่าตั้งตรง
 • จับค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วสลับข้าง โดยการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่แบบนี้เรียกว่า Static Stretching

 

2. ท่านั่งยืดต้นขาด้านหลัง (Seated Hamstring Stretch)

ท่านั่งยืดต้นขาด้านหลัง (Seated Hamstring Stretch)

 • นั่งพื้นขาเหยียดตรงหน้า
 • งอเข่าขวาแล้วใช้ฝ่าเท้าวางบนต้นขาซ้ายด้านใน
 • หลังตรง งอตัวไปข้างหน้าจากสะโพกแล้วเอื้อมไปที่เท้าซ้าย
 • จับท่านี้ไว้ 15-30 วินาที แล้วสลับข้าง

 

3. ท่ายืนยืดหน้าอก (Standing Chest Stretch)

ท่ายืนยืดหน้าอก (Standing Chest Stretch)

 • ยืนตรงและเท้ากว้างเท่ากับหัวไหล่
 • พันมือไขว้หลังหลังแล้วเหยียดแขนออกเบาๆ
 • บีบไหล่เข้าหากันและยกอกขึ้น
 • จับท่านี้ไว้ 15-30 วินาที ให้รู้สึกตึงที่อกและไหล่

 

4. ท่าหมุนไหล่ (Shoulder Rolls)

ท่าหมุนไหล่ (Shoulder Rolls)

 • ยืนตรงเท้ากว้างเท่าหัวไหล่แขนห้อยราบข้างตัว
 • หมุนไหล่ไปข้างหน้าเป็นวงกลม ค่อยๆ เพิ่มขนาดวงให้ใหญ่ขึ้น
 • หลังจากหมุนไปสักพักหนึ่ง ให้หมุนไหล่ย้อนกลับไปข้างหลัง
 • ทําซ้ํา 10-15 วินาที โดยเน้นการผ่อนคลายความตึงที่ไหล่ โดยการยืดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ เรียกว่า Dynamic Stretching

 

5. ท่ายืดต้นแขนด้านหลัง (Triceps Stretch)

ท่ายืดต้นแขนด้านหลัง (Triceps Stretch)

 • ยืนตรงเท้ากว้างเท่าหัวไหล่
 • ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะแล้วงอศอก เอื้อมมือไปหลังหลังส่วนบน
 • ใช้มือซ้ายกดศอกขวาเข้าหาศีรษะเบาๆ
 • จับท่า 15-30 วินาที แล้วสลับข้าง

 

การนําเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องมาใช้ในวิธีการการอบอุ่นร่างกายนั้นสําคัญอย่างมาก ต่อการสร้างสมรรถภาพและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยการทําตามแนวทางที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้และรวมถึงเป้าหมายการยืดกล้ามเนื้อที่สําคัญต่าง ๆ ช่วยให้คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายโดยรวมของคุณได้ จําไว้ว่าต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเสมอ โดยเน้นกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จัดท่าให้ถูกต้อง หายใจเข้าลึก ๆ และปรับท่าทางตามความเหมาะสม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้เวลาในการยืดเส้นเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการออกกำลังของคุณ

อ้างอิง : 

 1. Self – 5 Pre-Workout Stretches That Will Warm You Up for Any Routine.
  https://www.self.com/gallery/pre-workout-stretches-routine
 2. Onepeloton – Should You Stretch Before or After Your Workout? Here’s What the Science Says..
  https://www.onepeloton.com/blog/stretch-before-or-after-workout/
 3. Webmd – The Truth About Stretching.
  https://www.webmd.com/fitness-exercise/features/how-to-stretch
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Core Stability คืออะไร
Core Stability คืออะไร? รู้จักกับความสำคัญของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

Core Stability คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จะช่วยยึดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้มั่นคง

Dumbbell Pullover
Dumbbell Pullover ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่ได้กล้ามเนื้อหลายส่วน

Dumbbell Pullover เป็นท่าออกกำลังกายแบบคลาสสิกที่มีเป้าหมายบริเวณกล้ามเนื้อส่วนด้านบนของร่างกาย ท่านี้เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนที่ท้าทาย

ท่าออกกําลังกาย กระชับมดลูก
กระชับมดลูก ด้วยการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

กระชับมดลูก ด้วยการออกกำลังกายในส่วนของแกนกลางลำตัวรวมถึงช่วงสะโพก และการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จะส่งผลต่อการกระชับมดลูกโดยตรง

Side Planks คืออะไร
Side Planks คืออะไร ? เรียนรู้ท่าบริหารสร้างความแข็งแรงด้านข้างลำตัว

Side Planks เป็นท่าออกกำลังกายที่ทรงพลัง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงท่าทางอีกด้วย

Electrolytes คือ การรักษาค่าเกลือแร่ในเลือด
Electrolytes คือ? การรักษาค่าเกลือแร่ในเลือดนั้นมีความสำคัญอย่างไร

Electrolytes หรือ เกลือแร่ ช่วยรักษาสมดุลเพื่อให้กลไกต่าง ๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top