Dumbbell Deadlift ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน

Dumbbell Deadlift ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน

Table of Contents

Dumbbell Deadlift เป็นท่าออกกําลังกายพื้นฐานและมีประสิทธิภาพสูงที่เป้าหมายกล้ามเนื้อหลายกลุ่ม ช่วยสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายได้ การนำท่าออกกำลังกายท่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกกําลังกายของคุณ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างและท่านี้สาารถปรับใช้ได้กับหลายอุปกรณ์เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกายบาร์เบลในท่า Barbell Deadlift ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัว และความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมทั้งหมด ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเทคนิคการออกกำลังกายท่านี้อย่างถูกต้อง กลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นเป้าหมายในการออกกำลังกาย รูปแบบการออกกําลังกายที่หลากหลาย และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกัน

วิธีออกกำลังกายท่า Dumbbell Deadlift ที่ถูกต้อง

วิธีออกกำลังกายท่าดัมเบล Deadlift เป็นท่าที่เล่นได้หลายอุปกรณ์และกล้ามที่ทำงานก็หลายกลุ่ม ผลที่ตามมาก็คือร่างกายจะใช้พลังงานกับท่านี้สูงจึงทำให้ผลลัพธ์ของร่างกายออกมาดี นั้นจึงทำให้ท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายขาด้วยดัมเบลที่นิยม โดยคุณสามารถออกกำลังกายทำตามได้ดังต่อไปนี้

 1. ท่าเริ่มต้น: วางดัมเบลคู่ ไว้ข้างหน้าคุณ ยืนโดยเท้าชิดกันห่างประมาณความกว้างของไหล่ เท้าชี้ไปข้างหน้า
 2. จับดัมเบล: พับตัวดันสะโพกไปด้านหลังและงอเข่าเล็กน้อยเพื่อจับดัมเบล, จับดัมเบลทั้งสองข้างให้แน่นในลักษณะคว่ำมือเข้าหาตัว รักษาแนวหลังให้เส้นตรงตลอดการเคลื่อนไหว
 3. จังหวะการออกแรง: ผลักด้วยส้นเท้า เกร็งกล้ามเนื้อช่วงท้องหรือแกนกลางลำตัว แล้วยกดัมเบล ขึ้นโดยการเหยียดสะโพกและเข่า ยืนตัวตรง เกร็งท้องหลังตรงอืดอกตลอดเวลาการยก
 4. จังหวะผ่อนแรง: พับลำตัวและสะโพกพร้อมงอเข่าเพื่อวางดัมเบล กลับสู่จุดเริ่มต้น
 5. จํานวนครั้งและเซ็ต: ทำ 8-12 ครั้งต่อเซ็ต โดยทํา 3-4 เซ็ต

กล้ามเนื้อหลักที่ควรเน้นในการออกกำลังกาย

1กล้ามเนื้อหลักที่ควรเน้นในการออกกำลังกาย

ท่าดัมเบลเดดลิฟต์ (Dumbbell Deadlift) เน้นไปที่เป้าหมายกล้ามเนื้อหลักๆ ในร่างกายดังนี้:

 1. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings): สำหรับกล้ามเนื้อแฮมสตริงอยู่บริเวณด้านหลังต้นขาถูกกระตุ้นอย่างมากระหว่างขั้นตอนการยกในท่าเดดลิฟต์ ตอนเหยียดสะโพก
 2. กล้ามเนื้อก้น (Glutes): กล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อสะโพกมีบทบาทสําคัญในการยืดสะโพกระหว่างขั้นตอนการยก ช่วยให้คุณยืนตัวตรงได้อย่างเต็มที่
 3. กล้ามเนื้อหลังล่าง (Erector Spinae): กล้ามเนื้อนี้จะเห็นได้ชัดคือในส่วนล่างของหลังทําหน้าที่ค้ําจุนและประคองคอลัมน์สันหลังระหว่างการเคลื่อนไหว
 4. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps): กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าช่วยในการเหยียดเข่าเพื่อยืนขึ้นพร้อมกับดัมเบล
 5. กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscles): กล้ามเนื้อช่วงท้องหรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว รวมถึงกล้ามเนื้อเรียบหน้าท้องและกล้ามเนื้อข้างลําตัว ช่วยรักษาแกนกลางลําตัวและท่าทางที่ถูกต้องตลอดท่าเดดลิฟต์

การดัดแปลงท่าทางรูปแบบการ Dumbbell Deadlift

เพื่อเพิ่มความหลากหลายและใช้กล้ามเนื้อต่างๆ มากขึ้น ลองนํารูปแบบการออกกำลังกายเหล่านี้เข้ามาในกระบวนการออกกําลังกายของคุณ :

 1. บาร์เบลโรมาเนียนเดดลิฟต์ (Barbell Romanian Deadlift): รูปแบบนี้เน้นกล้ามเนื้อแฮมสตริงและกล้ามเนื้อก้นโดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของสะโพกมากกว่าการงอเข่าแต่เปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้บาร์เบลแทน
 2. ซูโม่เดดลิฟต์ (Sumo Deadlift): คือท่ายืนแยกเท้ากว้าง และแบ่งน้ําหนักระหว่างขา เน้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและกล้ามเนื้อก้นมากขึ้น
 3. ดัมเบลเดดลิฟต์ด้วยขาเดียว (Single-Leg Deadlift): ท่านี้ท้าทายความสมดุลและฝึกการทํางานของกล้ามเนื้อขาแต่ละข้าง เพิ่มความแข็งแรงและการประสานงาน

ประโยชน์ของการออกกำลังกายท่านี้

การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้มีท่าออกกำลังกายรูปแบบนี้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกาย มอบประโยชน์มากมาย ได้แก่

 1. ความแข็งแรงในชีวิตประจําวัน: เพราะรูปแบบการออกกกำละงกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานที่เลียนแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จึงสามารถช่วยส่งเสริมความแข็งแรงในชีวิตประจําวันได้
 2. การพัฒนากล้ามเนื้อ: โดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน เดดลิฟต์ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายโดยรวม
 3. มีรูปร่างที่ดีขึ้น: การทําเดดลิฟต์ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังและส่งเสริมรูปร่างที่ดีขึ้น
 4. ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายในระดับฝึกกีฬา: เดดลิฟต์เป็นท่าพื้นฐานที่สามารถปรับปรุงสมรรถภาพในกีฬาหรือกิจกรรมทางกายอื่นๆ

สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันอันตรายและอาการบาดเจ็บ0kd Dumbbell Deadlift

สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันอันตรายและอาการบาดเจ็บ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ควรคํานึงถึงข้อแนะนําสําคัญเหล่านี้:

 1. อบอุ่นร่างกายก่อนเสมอ: เน้นอบอุ่นร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนล่างและแกนกลางลําตัวก่อนทําเดดลิฟต์
 2. ฝึกด้วยท่าทางที่ถูกต้อง: รักษาระดับของหลังให้เป็นเส้นตรง เกร็งกล้ามเนื้อช่วงท้อง และหลีกเลี่ยงการงอหลังขณะยก
 3. เลือกน้ําหนักที่เหมาะสม: เพื่อรักษาท่าทางที่ถูกต้อง แล้วค่อย ๆ เพิ่มน้ําหนักทีละน้อยตามแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 4. การพักฟื้นกล้ามเนื้อ: ให้เวลาพักระหว่างเซ็ตอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักเกินไปเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

 

ท่า Dumbbell Deadlift เป็นท่าออกกําลังกายที่หลากหลายและให้ประโยชน์อย่างมาก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อหลายกลุ่ม ทําให้เป็นอีกหนึ่งท่าที่ช่วยฝึกสมรรถภาพทางกายแบบรอบด้าน การออกกำลังกายท่านี้บ่อย ๆ ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนล่างแข็งแรงแลพแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงมากขึ้นรวมไปุงสมรรถภาพโดยรวมของร่างกาย อย่างไรก็ตามการออกท่าแต่ละครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกท่าทางที่ถูกต้อง ค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายทีละน้อย เสริมการออกกําลังกายด้วยอาหารที่สมดุล และการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเพื่อให้การออกกกำลังกายของคุณบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้

 

อ้างอิง :

 1. Shape – How to Do a Dumbbell Deadlift with Perfect Form. https://www.shape.com/fitness/videos/how-do-conventional-dumbbell-deadlift-proper-form
 2. MasterClass – Dumbbell Deadlift Guide: How to Master the Dumbbell Deadlift. https://www.masterclass.com/articles/dumbbell-deadlift-guide
 3. CrossFit – The Dumbbell Deadlift. https://www.crossfit.com/essentials/the-dumbbell-deadlift
 4. Live Strong – How to Do the Dumbbell Deadlift. https://www.livestrong.com/article/13765121-dumbbell-deadlift/
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

เล่นขาด้วยดัมเบล
เล่นขาด้วยดัมเบล ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง

เล่นขาด้วยดัมเบล จะเป็นการสร้างขาที่แข็งแรงและทรงพลังเป็นส่วนสำคัญของการออกกำลังกายที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย เราสามารถใช้ดัมเบล

ออกกำลังกายลดหน้าท้องแบบยืน
ออกกำลังกายลดหน้าท้องแบบยืน ฝึกง่ายได้ทุกที่ด้วย Body Weight

ในบทความนี้ผมจะพาคุณไปดูท่า ออกกำลังกายลดหน้าท้องแบบยืน ที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง และใช้เพียง Body Weight

Kettlebells คืออะไร
Kettlebells คืออะไร อุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ใช้ได้หลายโปรแกรม

ถ้าเราบอกคุณว่ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพของคุณได้หลายด้าน อยากรู้ไหมว่าคืออะไร ? สิ่งนั้นก็คือ เคตเทิลเบล (Kettlebells)

Hack Squat คืออะไร
Hack Squat คืออะไรและต่างจากแบบปกติอย่างไร? มาทำความรู้จักกัน

Hack squat ถือเป็นหนึ่งในท่าที่สําคัญในการฝึกบริหาร บทความฉบับนี้จะพามาดูข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการทําแฮคสควอชล กล้ามเนื้อเป้าหมาย ฯลฯ

เล่นหลังด้วยบาร์เบล
เล่นหลังด้วยบาร์เบล ท่าออกกำลังกายหลัง Barbell ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เล่นหลังด้วยบาร์เบล วิธีการสร้างกล้ามหลัง ให้มีความแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างดีนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งแรง

Snatch คือ
Snatch คือการออกกำลังกายอะไร? รวมเทคนิคและข้อควรระวังที่คุณต้องรู้

Snatch เป็นการออกกำลังกายแบบไดนามิก มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความแข็งแรง ในบทความนี้เราจะพาคุณมาดูข้อมูลเกี่ยวกับสแนตช์ว่าคืออะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top