Dumbbell Front Raise เล่นไหล่หน้า ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายดัมเบล

dumbbell front raise

Table of Contents

Dumbbell Front Raise เป็นหนึ่งในท่าออกกำลังกายยอดนิยมของคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่และท่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่าที่ถูกนำไปจัดเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายในวันที่เล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ และท่าออกกำลังกายนี้จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoids) ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายเทคนิคที่เหมาะสมและวิธีการออกกำลังกายด้วยกัมเบลในท่านี้กัน รวมไปถึงกล้ามเนื้อที่ทำงานในการออกกำลังกายนี้ การพลิกแพลงท่าออกกําลังกาย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกำลังกาย ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกันว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้าง

วิธีการยก Dumbbell Front Raise

ตามที่แจ้งในตอนต้นว่าท่าออกกำลังกายท่านี้นั้นเน้นไปที่ไหล่หน้า (Anterior Deltoids) ที่จะทำให้หัวไหล่ของท่านดูสวยขึ้นในแบบที่ตัวเองต้องการและเทรนเนอร์หลายท่านก็มักจะจัดท่าออกกำลังกายนี้ลงไปในโปรแกรมในวันที่เล่นหัวไหล่ ดังนั้นท่าแแกกำลังกายนี้จึงเป็นหนึ่งในท่าเล่นไหล่ดัมเบลยอดฮิต และการยกดัมเบลในท่าดังกล่าวจะมีวิธีการเล่นดังต่อไปนี้

 1. ท่าเริ่มต้น: ยืนโดยเท้าอยู่ห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงหัวไหล่ มือถือดัมเบลทั้สองข้างในลักษณะคว่ำมือ ดัมเบลจะอยู่ที่บริเวณต้นขาด้านหน้า
 2. จังหวะการยก: ยกดัมเบลขึ้นไปด้านหน้าช้า ๆ แขนทั้งสองเหยียดตรงและงอข้อศอกเล็กน้อย ยกดัมเบลจนถึงระดับไหล่หรือเท่าที่ท่านทำไหว
 3. เกร็งค้างไว้: เมื่ออยู่ในจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหว ให้หยุดพักเกร็งค้างไว้เป็นเวลาสั้น ๆ และโฟกัสที่การบีบเกร็งกล้ามเนื้อหัวไหล่
 4. จังหวะการลดดัมเบลลง: เกร็งแกนกลางลำตัวและค่อย ๆ ลดดัมเบลกลับลงสู่ท่าเริ่มต้น
 5. การทําซ้ําและเซต: ตั้งเป้าหมาย 10-15 ครั้งต่อเซ็ต และทํา 3-4 เซ็ต

กล้ามเนื้อที่เป็นเป้าหมายจากการยกท่า Dumbbell Front Raise

กล้ามเนื้อที่เป็นเป้าหมายจากการยกดัมเบลด้านหน้า

Dumbbell Front Raise เป็นการออกกําลังกายที่มุ่งเป้าหมายกล้ามเนื้อหัวไหล่ โดยเน้นกล้ามเนื้อส่วนดังต่อไปนี้:

 1. กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoids): กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของบ่าและรับผิดชอบการยกแขนไปทางด้านหน้า
 2. กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง (Middle Deltoid): กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง ที่มีหน้าที่ช่วยยึดเหนี่ยวการเคลื่อนไหว

การพลิกแพลงท่ายกดัมเบล

เพื่อเพิ่มความหลากหลายและพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของบ่าได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น เราจึงรวบรวมการพลิกแพลงและปรับเปลี่ยนท่ายกดัมเบลด้านหน้าเหล่านี้เข้าไปในการออกกําลังกายของคุณ:

 1. Alternating Dumbbell Front Raise : ยกดัมเบลด้านหน้าทีละข้างแขน สลับกันระหว่างซ้ายและขวา ซึ่งช่วยแยกการทำงานในแต่ละกล้ามเนื้อหัวไหล่และทําให้โฟกัสกล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งได้ดีขึ้น
 2. Seated Dumbbell Front Raise: นั่งบนม้านั่งหรือเก้าอี้ขณะทําการยกดัมเบลด้านหน้า ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยยึดหลังเอาไว้ไม่ให้มีการโยกลำตัวและโฟกัสกล้ามเนื้อไหล่ได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการยก ดัมเบลแบบ Front Raise

ประโยชน์ของการยก ดัมเบลแบบ Front Raise

การการยกดัมเบลท่านี้ มีประโยชน์หลายประการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

 • พัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่: การยกดัมเบลในท่านี้เป็นการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปั้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoids) สร้างบ่าที่สมดุลและสวยงาม
 • เพิ่มความแข็งแรง: กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoids) ที่แข็งแรงจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการดันหรือยกสิ่งของได้ดี
 • ป้องกันการบาดเจ็บ: การเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวไหล่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและความไม่สมดุลที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกําลังกายท่าอื่น ๆ ได้

วิธีการเพิ่มประสิทธฺภาพในการออกกำลังกาย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการยกดัมเบลในท่าดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ควรคํานึงถึงข้อแนะนําสําคัญเหล่านี้:

 • อบอุ่นร่างกาย: ให้ความสําคัญกับการอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อไหล่สําหรับการออกกําลังกาย
 • ท่าทางที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการใช้แรงเหวี่ยงในขณะเล่นและรักษาสมดุลควบคุมร่างกายตลอดการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อที่จะบาดเจ็บและข้อต่อบริเวณหัวไหล่
 • เลือกน้ำหนักของดัมเบลที่เหมาะสม : เพื่อรักษาท่าทางรูปแบบการออกท่าทางที่เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถค่อย ๆ เพิ่มน้ําหนักได้ เมื่อกล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงมากขึ้น
 • การพักฟื้น: ควรพักกล้ามเนื้อให้เพียงพอระหว่างเซตและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายมากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและวิธีหลีกเลี่ยง

การยกออกกำลังกายท่านี้ สิ่งสําคัญคือต้องรู้และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายโดยมีรายละเอียดดังนี้:

 • โก่งหลัง: การโก่งหลังขณะยกดัมเบลอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนล่างได้และทําให้สูญเสียการโฟกัสกล้ามเนื้อหัวไหล่
 • ยกสูงเกินไป: การยกดัมเบลเกินระดับไหล่อาจสร้างแรงกดดันมากเกินไปต่อข้อต่อบ่า ดังนั้นจึงควรรักษาระดับให้อยู่ภายในระยะที่เหมาะสม

 

Dumbbell Front Raise เป็นการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoids) ซึ่งช่วยสร้างการออกกําลังกายบ่าที่ครอบคลุมและถ้าเล่นท่า Dumbbell Lateral Raise จะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของคุณแข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้น และหากคุณใช้เทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสม คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนากล้ามเนื้อไหล่ที่แข็งแรงและมีรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างรูปร่างของคุณให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

อ้างอิง :

 1. Verywell Fit – How to Do Dumbbell Front Raises: Proper Form, Variations, and Common Mistakes. https://www.verywellfit.com/how-to-do-the-dumbbell-front-raise-3498300
 2. Men’s Health – You’re Probably Doing Front Raises the Wrong Way. https://www.menshealth.com/fitness/a30677003/front-raise-dumbbell-exercise/
 3. Bodybuilding – Dumbbell front raise | Exercise Videos & Guides. https://www.bodybuilding.com/exercises/front-two-dumbbell-raise
 4. Healthline – How to Do Front Dumbbell Raises: Instructions and More. https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/front-dumbbell-raise
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

ท่าออกกำลังกายลดหน้าท้อง รูปปก
ท่าออกกำลังกายลดหน้าท้อง วิธีการลดพุง ด้วยแนวทางที่หลากหลาย

วิธีการลดพุง หรือ ‘การลดไขมันหน้าท้อง’ เป็นเป้าหมายในการออกกำลังกายที่มีคนจำนวนมากตั้งเป้าเอาไว้ในการเริ่มออกกำลังกาย

Leg Press ช่วยอะไร
Leg Press ช่วยอะไร? รวมประโยชน์และการออกกำลังเพื่อเน้นกล้ามเนื้อขา

Leg Press เป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานในการฝึกเวทเทรนนิ่ง บทความนี้จะพาคุณมาดูข้อมูลเกี่ยวกับท่าบริหารขาว่ามันมีวิธีทำ ประโยชน์ และรูปแบบอย่างไร

ท่ายืดกล้ามเนื้อ
การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนมักมองข้าม

การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายในทุกรูปแบบทุกประเภทและทุกโปรแกรมการฝึก ทั้งหมดเพื่อช่วยเตรียมร่างกาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top