Dumbbell Lunges ท่าเล่นขาด้วยดัมเบล ฝึกกล้ามเนื้อ Lower Body

dumbbell lunges

Table of Contents

Dumbbell Lunges เป็นท่าออกกำลังกายเล่นขาด้วยดัมเบล หรือเรียกว่า Dumbbell Leg Lunges โดยท่าออกกำลังกายนี้เน้นฝึกไปที่กล้ามเนื้อในส่วนของ Lower Body คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ต้นขาด้านหลัง สะโพก และกล้ามเนื้อน่อง ซึ่งท่าออกกำลังกายเล่นขานี้จะช่วยท่านมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นมาก และยังเป็นท่าที่เร่งการเผาผลาญพลังงานได้ดี เป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดไปยังโปรแกรมการออกกำลังกายชนิดอื่นได้อีกด้วย และในบทความต่อไปนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำท่าออกกำลังกายดังกล่าว รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอย่างแน่นอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการทำท่า Dumbbell Lunges

ท่าที่จะออกกำลังกายโดยใช้ท่าออกกำลังกาย Leg Lunges ซึ่งเป็นท่าเล่นขาด้วยดัมเบล โดยท่านสามารถทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้การทำท่าดัมเบลลันจ์ด้วยรูปแบบและเทคนิคที่เหมาะสมตามข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ท่าเริ่มต้น: ยืนตัวตรง โดยแยกเท้าออกกว้างเท่าสะโพก และถือดัมเบลไว้ในมือทั้งสองข้างโดยให้แขนอยู่ข้างลำตัว
 2. ก้าวเท้าไปข้างหน้า: ก้าวไปข้างหน้าด้วยขาขวา โดยให้หัวเข่าไม่เลยปลายเท้าพร้อมกับงอเข่าลงของเท้าทั้งสองข้าง ให้ทำมุมประมาณ 90 องศา เกร็งหน้าท้องตลอดเวลาหลังตรงโดยที่ให้ท่านพับตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
 3. ดันขากลับ: ดันส้นเท้าขวา เพื่อกลับสู่ท่าเริ่มต้น
 4. สลับข้าง: ทำซ้ำที่ขาอีกข้าง โดยก้าวขาซ้ายไปข้างหน้า
 5. การทำซ้ำและเซ็ต: ตั้งเป้าไว้ที่ 8-12 ครั้งต่อขาละข้าง แล้วทำท่าดัมเบลลันจ์ 3-4 เซ็ต หรือเล่นตามโปรแกรมการออกกำลังกายที่ตั้งเอาไว้

กล้ามเนื้อที่ทำงานจากท่าดัมเบลลันจ์

กล้ามเนื้อที่ทำงานจากท่าดัมเบลลันจ์

ท่าออกกำลังกายดัมเบลลันจ์จะเป็นการฝึกร่างกายส่วนล่าง (Lower Body) โดยมีกล้ามเนื้อที่ทำงานหลัก ๆ ต่อไปนี้

 1. ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) กลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าของต้นขา ออกแรงมากในช่วงการแทงลงเพื่อยืดเข่า
 2. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ช่วยในการทรงตัวของข้อเข่าทั้งในช่วงแทงและคืนตัว
 3. กล้ามเนื้อสะโพก (Glutes) กล้ามเนื้อสะโพกหรือกล้ามเนื้อบริเวณบั้นท้ายจะทำงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของข้อสะโพกและพยุงร่างกายระหว่างการแทงขา
 4. น่อง (Calves) โดยในส่วนของน่างจะมีกล้ามเนื้ออยู่ 2 ชนิดคือ กล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius) และยังมีกล้ามเนื้ออีกมัดที่อยู่ใต้ Gastrocnemius นั้นก็คือ Soleus ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้จะช่วยรักษาสมดุลและความมั่นคงระหว่างการออกกำลัง

รูปแบบของท่าออกกำลังดัมเบลลันจ์

หากต้องการเพิ่มความหลากหลายและความท้าทายให้กับการออกกำลังกายส่วนล่างของคุณ ให้พิจารณารูปแบบต่าง ๆ ของดัมเบลลันจ์

 1. Reverse Lunge: แทนที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้ก้าวถอยหลังเข้าสู่ท่าลันจ์ โดยตั้งเป้าหมายกล้ามเนื้อให้ต่างออกไป และออกแรงกดที่หัวเข่าน้อยลง
 2. Walking Lunges: ทำท่าลันจ์ขณะเดินไปข้างหน้า สลับขากันในแต่ละก้าว เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนล่างให้เคลื่อนไหว
 3. Curtsy Lunges: ไขว้ขาข้างหนึ่งไปด้านหลังอีกข้างหนึ่งในแนวทแยงระหว่างการแทง โดยมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อบั้นท้ายและต้นขาด้านใน
 4. Dumbbell Lateral Lunges: ก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านข้าง งอเข่าและดันสะโพกไปด้านหลัง เพื่อบริหารต้นขาด้านในและด้านนอก

ประโยชน์ของ Dumbbell Lunges

รูปแบบของท่าออกกำลังดัมเบลลันจ์

การผสมผสานดัมเบลเข้ากับกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณจะมีประโยชน์มากมายคือ:

 1. ความแข็งแรงของขา ดัมเบลลันจ์มีประสิทธิภาพในการสร้างความแข็งแรงให้กับขา รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขา น่อง และบั้นท้าย ดังนั้นท่านี้จึงเป็นหนึ่งในท่าออกกำลังกายลดสะโพกยอดนิยม
 2. ความสมดุลและความมั่นคง การออกกำลังกายต้องการความสมดุลและความมั่นคง ซึ่งเสริมสร้างการประสานงานและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกาย
 3. การเคลื่อนไหวที่มีประโยชน์ ท่าลันจ์เลียนแบบการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน การขึ้นบันได และการลุกขึ้นจากที่นั่ง
 4. สามารถฝึกได้ทีละข้าง ท่าลันจ์ทำงานกับแต่ละขาอย่างอิสระ ช่วยในการระบุและแก้ไขความไม่สมดุลของความแข็งแรงระหว่างสองข้าง

การเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายด้วยท่าดัมเบลลันจ์และลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ให้พิจารณาคำแนะนำที่สำคัญเหล่านี้

 1. การวอร์มอัพ – ให้ความสำคัญกับการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวหรือการยืดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย เพื่อเตรียมร่างกายส่วนล่างให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวแบบลันจ์
 2. ท่าทางที่ถูกต้อง – เชิดหน้าอกของคุณ เกร็งแกนกลางลำตัว และหลีกเลี่ยงการปล่อยให้เข่ายื่นเลยปลายเท้าในระหว่างการออกกำลัง
 3. ความยาวก้าว – ก้าวออกไปข้างหน้าหรือถอยหลังในระยะสบาย ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการก้าวเกินไปและรักษาความมั่นคง
 4. การหายใจ – หายใจอย่างเป็นธรรมชาติตลอดการเคลื่อนไหว หายใจออกขณะที่คุณดันตัวกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง

เมื่อทำท่าดัมเบลลันจ์ ให้ระวังข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้

 • การยืดเข่ามากเกินไป หลีกเลี่ยงการปล่อยให้เข่ายื่นเลยปลายเท้ามากเกินไประหว่างการออกกำลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดทับที่ข้อเข่า
 • หลังค่อม รักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นกลางตลอดการออกกำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับหลังส่วนล่างโดยไม่จำเป็น

 

บทสรุป

ท่า Dumbbell lunges เป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำหนดเป้าหมายกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายและเป็นท่าออกกำลังกายขาเรียวยอดนิยมของผู้หญิง รวมถึงฝึกได้กล้ามเนื้อต้นขา น่อง ก้น และน่อง การผสมผสานการเคลื่อนไหวที่หลากหลายนี้เข้ากับกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณ และมุ่งเน้นไปที่รูปแบบที่เหมาะสม คุณจะได้กล้ามเนื้อส่วนล่างที่แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้น อย่าลืมเริ่มต้นด้วยน้ำหนักที่เบาลงและค่อย ๆ เพิ่มแรงต้านขึ้น เมื่อคุณเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นใจในการออกกำลังกาย ด้วยความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและได้รับประโยชน์จากการออกกำลังด้วยท่าดัมเบลลันจ์อย่างแน่นอน

 

อ้างอิง :

 1. Verywell Fit – How to Do a Dumbbell Lunge: Techniques, Benefits, Variations. https://www.verywellfit.com/how-to-do-dumbbell-lunges-3498297
 2. Men’s Health – How to Do the Dumbbell Lunge From our Fitness Experts. https://www.menshealth.com/uk/fitness/a735439/dumbbell-lunge/
 3. Bodybuilding – Dumbbell Lunges | Exercise Videos & Guides. https://www.bodybuilding.com/exercises/dumbbell-lunges
 4. MasterClass – Dumbbell Lunge Guide: How to Master Dumbbell Lunges. https://www.masterclass.com/articles/dumbbell-lunges-guide
Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

ท่าเล่นไหล่
ท่าเล่นไหล่ รวมท่าเล่นไหล่ยอดฮิตจาก บาร์เบล ดัมเบล และแบบบอดี้เวท

ท่าเล่นไหล่ ท่าการออกกำลังกายเพื่อให้หัวไหล่ของท่านมีรูปทรงที่สวยงามและยังเพิ่มความแข็งแรงของหัวไหล่ที่เอาไว้นำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

Side Planks คืออะไร
Side Planks คืออะไร ? เรียนรู้ท่าบริหารสร้างความแข็งแรงด้านข้างลำตัว

Side Planks เป็นท่าออกกำลังกายที่ทรงพลัง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงท่าทางอีกด้วย

ออกกำลังกายลดสะโพก และลดหน้าท้อง
ออกกำลังกายลดสะโพก และลดหน้าท้อง ปัญหาของรูปร่างที่ต้องรีบจัดการ

ในบทความนี้ จะพาคุณไปดูท่าออกกําลังกายและปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลดไขมันในบริเวณเหล่านี้ได้ มาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

เล่นบาร์เบลอก
เล่นบาร์เบลอก : ท่ายกบาร์เบลเน้นกล้ามเนื้อหน้าอก อกบน อกกลาง อกล่าง

ท่าออกกำลังกายกล้ามหน้าอก โดยใช้บาร์เบลนั้นมีมากมาย และในเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำท่าออกกำลังกายโดยเน้นไปที่กล้ามเนื้อหน้าอก

Tricep workout
Tricep workout คือ? แนะนำออกกำลังกายกล้ามเนื้อไตรเซ็ปอย่างละเอียด

Tricep workout เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อแขนที่สมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการแขนที่สมดุลและมีกล้ามเนื้อโตเด่นชัดแล้ว ยิ่งไม่ควรพลาดการออกกำลังกายนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top