Kettlebells คืออะไร

Kettlebells คืออะไร อุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ใช้ได้หลายโปรแกรม

ถ้าเราบอกคุณว่ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพของคุณได้หลายด้าน อยากรู้ไหมว่าคืออะไร ? สิ่งนั้นก็คือ เคตเทิลเบล (Kettlebells)

Kettlebells คืออะไร อุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ใช้ได้หลายโปรแกรม Read More »