แทรมโพลีน คืออะไร

แทรมโพลีน คืออะไร ? ประโยชน์และความสนุกของ Trampoline ที่อาจไม่รู้

แทรมโพลีน เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยผ้าที่ตึงอย่างแข็งแรงซึ่งขึงระหว่างโครงเหล็กโดยใช้สปริงหลายอัน เมื่อกระโดดลงมาสปริงจะทําให้ผ้าดีดตัว

แทรมโพลีน คืออะไร ? ประโยชน์และความสนุกของ Trampoline ที่อาจไม่รู้ Read More »