TRX คืออะไร

TRX คืออะไร ? อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านจากร่างกายตัวเอง

TRX คืออะไร Total Body Resistance Exercise โดยเครื่องออกกำลังกายชนิดนี้จะสามารถออกกำลังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ (Suspension Training)

TRX คืออะไร ? อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านจากร่างกายตัวเอง Read More »